T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?kwartiermaker, projectleider, interimmanager

kwartiermaker, projectleider, interimmanager

Werkervaring interimmanager

- 1992--1994, RIAGG Flevoland
Projectleider implementatie Video Interactie Begeleiding in medisch kinderhuis
- 1995-1996, RIAGG Flevoland, PAAZ, Veldwijk, gemeente
Interim projectleider sociale psychiatrie; doel verminderen duur en frequentie van opnames en vergroten kwaliteit van leven
- 2006-2008, Raad voor de Kinderbescherming, OM, politie
Projectleider implementatie regie strafrechtketen
- 2009-2012 BJZ Groningen
sectorhoofd, managementlid jeugdreclassering & jeugdbescherming
- 2011 BJZ Groningen
interim bestuurder met collega sectorhoofd

overige relevante ervaring:
- ervaring verbetertrajecten middels inzet lean - methodiek
- implementatie van nieuwe werkwijzen
- beschrijven en verbeteren van werkprocessen
- samenvoegen culturen
- implementeren resultaatgericht werken
- vanuit stuurgroep met gemeente betrokken bij multi probleemgezinnen aanpak in Vogelaar-wijk

Opleiding interimmanager

- Hbo sociale academie CICSA amsterdam
- post Hbo, voortgezette opleiding hogeschool Windesheim Zwolle
- leergang projectmanagement Jansse & Koekoek
- leergang sturing geven aan professionals, de Beuk
- management development traject, Ministerie van Justitie

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

organisatiesensitiviteit
omgevingsbewustzijn
vasthoudendheid
verandervermogen
voortgangscontrole
flexibel gedrag
integriteit
anticiperenTalenkennis interimmanager

Beheersing Nederlands in woord en geschrift is goed. Basiskennis Engels is redelijk.

Overig

ik ben goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de huidige transities en de decentralisatie van de jeugdzorg. Ook ten aanzien van de invoering van de nieuwe jeugdwet ben ik goed geïnformeerd.

 beschikbaar?