T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Manager

Manager

Werkervaring interimmanager

Analyse en optimalisatie van bedrijfsprocessen vormen een belangrijk onderdeel van mijn werkervaring. Met als doel het leveren van kwaliteit op een doelgerichte en doelmatige wijze in een steeds veranderende omgeving. Mijn sterke kracht is mensen verbinden en constructieve samenwerking voorop stellen.

Manager projecten bij stichting st Anna in Heel, verstandelijk gehandicaptenzorg. Verantwoordelijk voor:
-Analyse en optimalisatie intakeprocedure, indicatieproces
-Leiding geven aan Servicebureau
-Lid kernteam verandercoalitie
-Kwaliteitsprocessen
-Opstellen en implementeren zorgarrangementen

Manager zorg 1e en 2e lijn bij de Giralis Groep in Den Bosch. Integraal verantwoordelijk voor onderstaande onderdelen van de bedrijfsvoering van Giralis:
-Teams 1e lijnszorg en team 2e lijnszorg (GZ)psychologen en orthopedagogen die als adviseur, onderzoeker, behandelaar, supervisor werken of assessments afnemen.
-Centraal bureau waaronder de aanmelding, telefonische helpdesk, cliëntenregistratie, DBC invoering, planning onderzoeken en archivering valt.
Cliëntenaantal 800

Manager Cliëntenservice bij stichting Amarant, stichting voor mensen met een (verstandelijke) beperking in Brabant. Cliëntenaantal 4600, medewerkers 4500.
Span of Control 25 fte, 34 medewerkers.
Binnen deze functie heb ik o.a. gerealiseerd;
-Professionaliseren managementinformatie en AO/IC
-Goed resultaat interne en externe audits t.b.v. certificering HKZ
-Digitalisering processen in work flowcharts
-Implementatie Elektronisch cliënten dossier
-Afstemmen, optimaliseren productieproces in relatie tot zorgregistratie en integratie van beide teams
-Optimalisatie en decentralisatie indicatieproces
-Vereenvoudiging proces zorgovereenkomsten
-Harmonisatie proces PGB/onderaanneming
-Opzetten Kennisbank
-Afstemmen, optimaliseren zorgbemiddelingsproces

Integraal verantwoordelijk voor diverse onderdelen van de bedrijfsvoering van Amarant, zoals:
•Frontoffice, secretariaat en receptie, aanmeldingsprocedures cliënten en archivering
•Zorgbemiddeling, voor instroom, doorstroom, uitstroom cliënten
•Zorgregistratie, voor de administratieve registratie en mutaties van cliëntgegevens, indicatieverwerking
•Kennisbank, beleid maken op veranderende wet –en regelgeving en kennis borgen
•Vervolgindicaties, regie en control op indicatietrajecten
•Productie, productie control en financiële verantwoording naar zorgkantoren
•Projectleider van wisselende projecten voortkomend uit zowel veranderende wet – en regelgeving zoals AWBZ brede Zorg Registratie AZR3.0 als intern bijv. Servicegericht denken en handelen

Lid stuurgroep poli Licht Verstandelijk Gehandicapten i.s.m. Orthopedagogisch Centrum Brabant (fusiepartner), lid adviesgroep Cura (Elektronisch Cliënten Dossier), lid stuurgroep regelgeving, lid werkgroep professionalisering indicatiestelling.

Projectmanager Opsy, samenwerkingsverband tussen M&P Zorggroep (MPZG) en Geestelijke Gezondheid Zorg Eindhoven (GGZe), Span of control 5.5 fte, 10 medewerkers. Opsy biedt ambulante dienstverlening voor mensen met dubbele diagnose, verstandelijke beperking en psychiatrie. Doel: Doorstart project naar deeltijdbehandeling en klinische bedden.

Manager Bureau Ambulante Diensten bij Meare & Plaatse Zorggroep (nu Lunetzorg), stichting voor mensen met een verstandelijke beperking te Eindhoven. Span of Control 40 fte, 75 medewerkers en 30 vrijwilligers. Integraal verantwoordelijk voor de begroting, de te behalen productie-uren en –dagen van extramurale zorgproducten en behandeling. Coachen van coördinatoren en aansturen op te realiseren resultaten.

Thuiszorgmanager avond- en weekenddiensten bij Thuiszorg Eindhoven.

Hoofd kinderdagverblijf, opzet viertal kinderdagverblijven voor Stichting Kinder Opvang Nederland en vrouwenvakschool.

Restaurantmanager/mede-eigenaar van 2 restaurants

Opleiding interimmanager

Master of Science bedrijfskunde, Bachelor afronding 2013
Bedrijfskundig management voor zorg en dienstverlening
Post Hbo Bachelor, diploma behaald
Hbo-Jeugdwelzijnswerk, diploma behaald

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Deskundig op het gebied van horeca, kinderopvang en zorg. Gericht op analyse en verbeteren van bedrijfsprocessen.
Goed financieel inzicht.
Gedreven, resultaatgericht manager met een bindend enthousiasmerend vermogen.Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits, Frans

Overig

7 jaar raadslid met portefeuille maatschappelijke zaken

 beschikbaar?