T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Programma manager

Programma manager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring

Ziekenhuis Sint Jansdal te Harderwijk en iSOFT te Leiden, van augustus 2008 tot heden
Functie: project-, programma manager (21 projecten met een waarde van 10 Miljoen Euro).
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden in deze periode
• Bij St Jansdal verantwoordelijk voor het inrichten en optimaliseren van de het innovatieprogramma ICT. Werkzaamheden betreffen het definiëren van het programma, initiëren van projecten, ondersteuning en coaching van projectmanagers en rapportages ten behoeve van de BoD, en het hoofd ICT. Gedurende deze periode werden nieuwe releases, en nieuwe producten geïmplementeerd ter verbetering van de processen voor medicatie voorschrijven EVS, medicatie toedienen TRS, ziekenhuisportaal, opname planning, OK planning, Radiologie(Agfa implementatie) en het elektronisch verpleegkundige dossier EPD.
• Bij iSOFT als testmanager verantwoordelijk voor unit en acceptatie testen van de producten (EPD: Lorenzo, Medicatie: EVS, TRS, TMV en integraties middels HL7 messaging).
• Project leider van het project “Uitrol EPD Huisartsen” 67 huisartsen (december 2008).
• Project manager van het programma om de verpleegkundige afdeling te digitaliseren. Tussen Januari 2009 en oktober 2012 implementatie van 7 releases, begeleiding van de uitrol van het verpleegkundige dossier in de kliniek (700 verpleegkundige) en uitvoeren van een pilot met verpleegplannen.
• Project manager van het project “SBC implementatie” waarbij het huidige werkstation van een fatclient omgezet werd naar een Citrix based systeem voor de medisch specialist.(400 applicaties, 122 specialisten en 80 paramedici) (sep 2009 - maart 2010)
• Project manager van de medicatie projecten; Implementatie 2 nieuwe releases van elektronische voorschrijven voor de kliniek, Implementatie nieuwe release van toedieningregistratie en begeleiding implementatie van elektronisch voorschrijven in de poliklinieken in (feb 2011 -oktober 2012).
• Project manager Proof of concept van elektronisch medisch patiënt dossier (eind 2012).

Essent te Arnhem, van januari 2007 tot augustus 2008
Functie: project-, portfolio manager (180 projecten met een waarde van 90 Miljoen Euro).
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden in deze periode
• verantwoordelijk voor het inrichten en optimaliseren van de afdeling Project- en Portfoliomanagement en Quality (A&P-PPQ). Werkzaamheden betreffen het definiëren van standaarden en richtlijnen voor portfoliomanagement en het inrichten van modellen en rapportages ten behoeve van de BoD, de CIO en het IT-MT. Inrichting van het Investering Selectie Proces voor Essent IT (analyse en advisering investeringsvoorstellen groter dan 500K).
• kwaliteitscoördinatie: het beheer, optimaliseren en beschikbaar stellen van het projectenproces en portfolio management proces in samenwerking met de verantwoordelijken binnen andere afdelingen en projectmanagers.
• Project manager van het project “PPM-tooling”: het ontwikkelen van een releaseplanning, definiëren van beleid en het op basis daarvan testen en implementeren van de nieuwe standaarden en functionaliteiten in de procesondersteunende S/W-applicaties t.b.v. portfolio en project management.

Werkervaring (vervolg)

CSC Werknemer van okt 1993 tot januari 2007
CSC te Bunnik, van december 2005 tot januari 2007
Functie: Service Delivery Manager.
Als manager van de IT Service Desk voor klanten van CSC verantwoordelijk voor de 1ste en 2de lijns service en helpdeskactiviteiten met betrekking tot de infrastructuur en generieke kantoorautomatisering(KA, OAN) van locale klanten zoals NS, Ahold en Kluwer en internationale klanten als ISS en Billiton. Gedurende deze periode is de afdeling gegroeid van 43 medewerkers naar 64 medewerkers.
Projectmatige verantwoordelijkheden in deze periode
• in overleg bepalen van de strategische richting met betrekking tot global service desks;
• opstellen van SLA’s met de nieuwe klanten;
• opstellen standaard contracten met leveranciers van helpdeskmedewerkers;
• invoering van support voor nieuwe klanten;
• ontwerp en installatie van een nieuwe telefooncentrale gebaseerd op VOIP.
Budget 9 Miljoen Euro. 63 medewerkers, Totaal 9 grote klanten en 17 kleine klanten.

UWV te Amsterdam, van januari 2005 tot december 2005
Functie: portfolio- en programma-analist.
Verantwoordelijk voor advies aan de RvB inzake de relisatie van strategisch vastgestelde doelen (resources, overall planning, overall rapportage financiele sturing, risico- en issuemanagement). Projectmatige verantwoordelijkheden:
• advisering bij outsourcingstrajecten;
• inrichten van PID en voortgangsrapportages voor project en programmamanagement;
• opzetten van een maandelijkse managementrapportage van alle projecten/programma’s;
• inrichten van een financieel en risico-overzicht over alle projecten heen;
• monitoren en analyseren van 6 programma's (60 projecten, 270 miljoen euro).

UWV te Amsterdam, van maart 2004 tot oktober 2004
Functie: Programma manager
Verantwoordelijk voor implementatie van ISO 9001 en de inrichting van een Kwaliteit Management Systeem (KMS), zodat Concern ICT (450 medewerkers) in 2004 ISO gecertificeerd kon worden:
• Service Management, ingericht is conform de ITIL processen;
• stafafdeling Beleid en Architectuur;
• afdeling Projecten, ingericht conform de Prince2.
Tevens ITIL en Prince2 trainingen verzorgd en als interne auditor de kwaliteit beoordeeld. Begin oktober 2004 is het ISO 9001:2000 certificaat behaald en project (20 medew., 1,2 mio) afgerond.
 

Werkervaring (vervolg)

UWV te Amsterdam, van augustus 2003 tot april 2005
Functie: Manager programmabureau.
Als manager programmabureau belast met het opzetten en inrichten van een centraal projecten- en programmabureau binnen Concern ICT. De hoofdtaak was het definieren van een deel van het ICT beleid en het invoeren van projectmanagement en portfoliomanagement. (Gebaseerd op Prince 2 en MSP). Daarnaast verantwoordelijk voor de nieuwe sourcing strategie van UWV met betrekking tot externe inhuur. Definities opgesteld in onderling overleg met inkoop voor de Europese aanbesteding. Als gevolg van de nieuwe Europese aanbesteding een besparing gerealiseerd van 11 miljoen Euro per jaar.
Aantal medewerkers 12. Budget 70 Miljoen euro op jaarbasis.

CSC te Bunnik, van november 2002 tot augustus 2003
Functie: Delivery manager.
In deze periode als delivery manager en klantcontact verantwoordelijk voor de afstemming en het toezicht op de door CSC geleide projecten en het opstellen van SLA’s.
Daarnaast verantwoordelijk voor alignement met CSC northern region (UK, Ireland) en het vaststellen van solutions voor CSC Nederland.
Aantal projecten 7, aantal medewerkers op projecten 90. Omzet: 17,5 Miljoen Euro.

CSC te Bunnik, van april 2002 tot november 2002
Functie: Resource manager.
In deze periode als resource manager / coach verantwoordelijk voor een team van 33 senior business consultants, project managers en programma managers. Hierbij verantwoordelijk voor de inzet van de medewerkers en hun ontwikkeling.
Budget: 7 Miljoen Euro.

Ministerie van Defensie te Den Haag, van september 2000 tot april 2002
Functie: Senior beleidsadviseur / Coach.
In deze periode mede verantwoordelijk voor verbetering en vereenvoudiging van de bedrijfsvoering bij het C2 Support Centre onderdeel van de KL - Directie Materieel in nauwe samenwerking met de register controller.

Ministerie van Defensie te Den Haag, van februari 2000 tot september 2000
Functie: Manager programma bureau.
In deze periode verantwoordelijk opzetten van het programmabureau. Hierbij tevens verantwoordelijk voor de externe inhuur, het afleggen van verantwoording aan de Controllers van de Directie Materieel over het totale projecten budget van het C2 Support Center. Daarnaast verantwoordelijk voor het introduceren van, ondersteunen bij en controleren op: standaarden en richtlijnen voor project management en het coachen van de projectmanagers, binnen een nieuw op te richten afdeling bij de Koninklijke Landmacht het Command and Control (C2) Support Centre.
Aantal medewerkers 9. Budget 100 Miljoen Euro, 11 projecten. (gemiddeld 70 personen ingehuurd)

Voor 2000 in de volgende functies actief geweest
Testmanager - 4 jaar
Project Manager - 5 jaar
Ontwerper, informatie analist 3 jaar

Opleiding interimmanager

Prince 2
MSP
MOP
ITIL
BiSL
ASL

MBA - IBO Zeist 2002-2006
HTS informatica, Eindhoven 1984-1998
Highschool, Lewiston Minnesota, USA, 1983-1984
Havo, Goese lyceum, 1978-1983

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Analytisch
Pragmatisch
Programma management
Project Management
Risk Management
Stakeholder Management
Change Management

Talenkennis interimmanager

Nederlands Vloeiend
Engels Vloeiend
Duits Goed
Frans Basis

Overig

Analytisch
Pragmatisch
Empatische/coachende stijl van leiding geven


 beschikbaar?