T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?(zorg)manager, teamleider, manager algem.

(zorg)manager, teamleider, manager algem.

Werkervaring interimmanager

juni ’12 – dec.’12; Teamleider Kraamzorg, ZuidZorg, ad interim. Aansturen 50-60 kraamverzorgende. Zorg dragen voor de dagelijkse gang van zaken, functioneringsgesprekken, meedenken, adviseren en begeleiding team(s). Opstarten project Video Interactie Begeleiding (VIB) voor medewerkers.

Mrt ’12 – juli ’12: Projectdeelname: Bereikbaarheid Jeugd Gezondheidszorg, ZuidZorg, ad interim
Verbeteren bereikbaarheid voor cliënten en samenwerkingspartners JGZ. Vergroten van het draagvlak onder de jgz medewerkers. Gebruik makend van de mogelijkheden op (mobiele) telefonisch en digitaal gebied.

Sept.’11 – mei’12: Projectleider: Jeugdketens in de eerste lijn Jeugdzorg en Welzijn. ZuidZorg, ad interim.
Het verloop van de communicatie en verwijsmomenten tussen zorgaanbieders onderling in Eindhoven en omliggende gemeenten.

Mrt.‘11– mrt.’12: Teamleider Kraamzorg, ZuidZorg, ad interim. Aansturen 50-60 kraamverzorgende. Zorg dragen voor de dagelijkse gang van zaken, functioneringsgesprekken, meedenken, adviseren en begeleiding team(s). Opstarten werkgroep; waarin de knelpunten die spelen tussen kraamverzorgenden en medewerkers bedrijfsbureau worden verhelderd. Het opzetten van een verbeterplan.
Deelname werkgroep MT niveau: taak groep: bewaken van de ‘rode’ draad en het uitzetten van een koers om medewerkers mee te voeren in de (cultuur) verandering, welke is ingezet.

2007 – heden: Eigen onderneming, op het gebied van coaching. Specialisatie communicatie. (Manager, teamontwikkeling). Vaardigheden/ taken:
- Het vertalen van strategisch plan naar de uitvoering .
- Het koppelen van de resultaten – feiten, de persoon en de interactie tussen personen.
- Meedenken, adviseren en begeleiding team(s), bij: team-/ ontwikkeling-vraagstukken.
- Visieontwikkeling – marktanalyse.
- Financiële eindverantwoordelijkheid.
Vanuit mijn eigen bedrijf heb ik gewerkt voor verschillende divisies uitvaartverzorging en binnen de beauty business. Mijn opdrachten bestonden uit:
- Toewerken naar één team door: het verstevigen van de basis, veiligheid en vertrouwen, open en eerlijk communiceren. Het geven en ontvangen van feedback.
- Begeleiding bij leiderschapsconflict tussen managers en hun leidinggevende.
- Team diagnose: waar staan we als team en waar willen we naar toe?
Tevens het zichtbaar maken van wat wel aanwezig is, maar niet wordt gedeeld.
- Wantrouwen tussen medewerkers en hun leidinggevende en tussen medewerkers onderling. Hoe kunnen we opnieuw dezelfde koers varen?
- Vraagstuk eigenaar beauty business: Helderheid brengen betekenis of de vestiging nog levensvatbaar is.
- Begeleiding bij het opstarten van een nieuw te vormen team.
- Individuele begeleiding managers met daarin aan het werk gerelateerde persoonlijke vraagstukken.

1999 - 2007: Thuiszorgmanager gezinsverzorging (operationeel manager)
Vaardigheden/ taken: Sollicitatie en aannamebeleid uitvoeren, functionering – en beoordelingsgesprekken, slechtnieuws -gesprekken, teamontwikkeling tot zelfsturende teams, aansturen teams, doorvertalen en uitvoeren van de visie, planning, regelend – oplossend van vraagstukken/ problemen, klantcontacten, diverse projectgroepen o.a. invoeren zorgdossier, planningswijzigingen, extramurale zorg, reorganisatie van Thuiszorg Eindhoven naar Zuidzorg, CIZ indicatiestellingen bijhouden – aanvragen.

1996 – 1999: Verpleegkundige
Drechtsteden Ziekenhuis, Zwijndrecht

1990 – 1996: Verpleegkundige
Westeinde Ziekenhuis, Den Haag

Opleiding interimmanager

2012/ juni 2013: Systemische (paarden)coaching (1jaar)
2009 - 2012: Transactionele Analyse, persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. (3 jaar)
2008: Transactionele Analyse (8 dagen)
2007/2008: Geweldloze communicatie 12daagse
2003 NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)
2002 Post HBO opleiding, Operationeel Management
1996 – 1998: Kaderopleiding Gezondheidszorg van de Hogeschool Rotterdam & Omstreken

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Sterk relationeel naar de interne en externe klant.
Evenwicht in belangen; organisatie en medewerker
Tactisch en operationeel veranderingen kunnen doorvoeren.
Gaat uitdagingen niet uit de weg, blijft staan bij moeilijkheden en confrontaties.
Resultaatgericht/ logisch probleemoplossend denken.
Tot de kern komen, deze in contact brengen.
Zelfstandig werken in teamverband.
Afspraak is afspraak
Relaties op een goede manier eindigen.
Organisatie en regelen.
Communicatief sterk.
Creatief en spontaan


Talenkennis interimmanager

nederlands/ engels

 beschikbaar?