T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Zorgmanager

Zorgmanager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring
December 2010 - heden Locatie/Afdelingsmanager
Kliniek en polikliniek Velserpoort, Zuiderpoort, GGZ inGeest,Haarlem.
Time Out kliniek en Polikliniek.
Ontwikkelings- en resultaatgebieden
Integraal management van kliniek en polikliniek Velserpoort.
Waarnemend manager voor open en gesloten kliniek, locatie Zuiderpoort. Verantwoordelijk voor het strategisch, tactisch, financieel beleid en de realisatie.
Coördinatie facilitair beleid van de locatie. Bedrijfsvoering: sturing en beheersing van primaire en ondersteunende processen. Hiërarchisch en operationeel leiding geven aan teams professionals waaronder: artsen, psychologen, paramedici, verpleegkundigen, begeleiders en secretaresses.
strategische planning
structurele beleidsplanning, “tactische niveau”
uitvoerende werkplanning
contextsturing voor optimale productie en planning
netwerken
Jaarplan; begroting; budgetbewaking
faciliteren van zelfsturing bij medewerkers
kwaliteitsontwikkeling en bewaking
leiding geven aan reorganisatie

Maart 2008 – Teammanager Zorg en Welzijn
December 2010 Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost en stadsdeel Osdorp.
sector Zorg en Welzijn, Burger en Samenleving.
Ontwikkelings- en resultaatgebieden stadsdeel Oost
Integraal management van Meldpunt Zorg en Overlast; Buurtbeheer en Civil Society.
Professionals: Maatschappelijk werkers,verpleegkundigen en zorgcoördinatoren Verantwoordelijk voor uitvoering en realisatie van het strategisch, tactisch en financieel beleid.
Werven, selecteren en coachen van professionals
managen van kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering
ontwikkelen, innoveren van de dienstverlening van front/back offices
coördineren van interne bedrijfsvoering
onderhouden van interne- en externe contacten (convenant- en ketenpartners)
implementeren van beleid (o.a. samenwerkend netwerk van partijen)
afleggen van verantwoording voor de beleids- financiële doelstellingen

Projectmanager
Ontwikkelings- en resultaatgebieden stadsdeel Osdorp
projectmanagement op implementatievraagstukken WMO
realiseren van een Maatschappelijk Steunsysteem; een
samenwerkend netwerk van hulpverleners en meerpartijen convenant;
leiding geven aan het project MSS en verbinden van partijen
leiding geven aan cultuur verander project thema: “Huiselijk Geweld”


Mei 2006 - maart 2008 Sr. Beleidsadviseur/projectleider
Huisartsenvereniging Amsterdam (AHV en HKA). Ontwikkelings- en resultaatgebieden
Realiseren van integraal strategisch en tactische beleid voor huisartsen in Amsterdam. Beleidsadvisering aan bestuur en management op implementatievraagstukken met bestuurlijke en politieke gevoeligheid.
opzetten van Transmuralezorg en Ketenzorg door huisartsen
leiding geven aan werkgroepen huisartsen en secretariaat
onderhouden van interne en externe contacten

Augustus 2004 – mei 2006 Ondernemer Ontwikkelings- en resultaatgebieden Realiseren van seniorwoningen
ontwerp en organisatie
operationele leiding en bedrijfsvoering

Maart 1989 - augustus 2004 Beleidsadviseur/projectleider
Tot 1998 gecombineerd Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
met functie als Afdeling Kwaliteit, Onderwijs en Wetenschap.
fysiotherapeut NKI. Ontwikkelings- en resultaatgebieden
Realiseren van integraal strategisch en/of tactisch beleid voor de
beroepsgroep. Beleidsadvisering aan bestuur en management op implementatievraagstukken met grote mate van bestuurlijke en politieke gevoeligheid. Beleidsadvies en projectleiding van:
kwaliteitsregister en centrale richtlijnen Fysiotherapie
accreditatiesysteem en bureau voor bij- en nascholing
implementatie van samenwerkingsprojecten (o.a. LHV, patiëntenverenigingen
en verpleegkundigen)

Januari 1998 - oktober 1998 Projectmanager
Sabbatical Sabbatical jaar in Egypte
Ontwikkelings- en resultaatgebieden
operationele leiding en tolk bij de bouw van boten

Maart 1983 - januari 1998 Fysiotherapeut
Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek
Ziekenhuis, Amsterdam
van1989 gecombineerd met de Ontwikkelings- en resultaatgebieden
functie van beleidsadviseur Klinische en poliklinische patiëntenbehandeling en daarnaast
realiseren van multidisciplinaire projecten “Kwaliteit van leven”
ontwikkelen van polikliniek voor revalidatie en Transmurale nazorg
lid pijnteam
onderzoek, publicaties, lezingen

1982 – maart 1983 Fysiotherapeut
Nederland en U.S.A.
Ontwikkelings- en resultaatgebieden
Klinische patiënten behandeling

Opleiding interimmanager

Opleiding Physical Therapy Bachelor I & II Fysical therapy Univ. California, Los Angeles, U.S.A, 1983. HBO Fysiotherapie. Hoge school J. van Essen, Amsterdam,1982. Propedeuse: Rechtswetenschappen. R.U. Groningen 1976. VWO. Atheneum Thorbecke scholengemeenschap, Zwolle

Postacademische cursussen
2013 januari Lean Management, VUmc.
2012 november Beter sturen, Master class, In Voorzorg.
2012 september Financieel management voor niet financiële managers, Q-Consult
2012 augustus Stage gesloten kliniek, acute psychiatrie, GGZinGeest
2012 juni Oplossing gericht management, GGZinGeest
2011 Integraal management, GGZinGeest.
2008 Cultuur en Verander Management, ROI
2001 - 2004 Kwaliteitszorg, KNGF
1992 - 2004 Divers: onderhandelen; pr; spreken in het openbaar.
2003 Faciliteren van samenwerking tussen professionals, KNGF.
2002 & 2004 Project & Programma management I en II, De Baak.
2000 Coaching professionals, KNGF
1998 Persoonlijke effectiviteit en communicatie. De Baak.
1994 - 1998 Scholing in Wetenschap I en II. Ned. Paramedisch Instituut.

Maatschappelijke functies
2003 - 2013 Adviseur Seniorenwoningen
2007 - 2013 Casemanager zelfstandig wonende bejaarden
1994 - 1998 Bestuurslid Ouderbestuur Kwaliteit van de Kinderopvang

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

ondernemend
verbindend
organiserend
initiatiefrijk
resultaatgericht
samenwerkend
creatief
zakelijk
verbeteringsgericht
daadkrachtig
communicatief
tactisch
stress bestendig
ICT: Windows XP, MS Office en digitale media
CompetentiesTalenkennis interimmanager

beheerst de talen: (NL), E, F, D en mondeling Arabisch

Overig

Profiel
Enthousiaste, innoverende peoplemanager en netwerker die partijen weet te verbinden en ervaring heeft op een breed terrein van de zorg.


 beschikbaar?