T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenDirecteur, manager operations, finance manager, business con

Directeur, manager operations, finance manager, business con

Werkervaring interimmanager

2013 - 2016: Directeur bedrijfsvoering Victas, centrum voor verslavingszorg
Victas is een GGZ zorginstelling voor verslavingszorg (400 fte) en bevindt zich in een situatie van krimp door teruglopende budgetten van financiers. Er ligt daardoor veel nadruk op vastgoed- en liquiditeiten-management, en er is een zeer intensieve verantwoording aan financiers.
• Lid van het MT van Victas.
• Verantwoordelijk voor ICT, het cliënt contact centrum, HR, administratie & control, inkoop en gebouwen.
• Verantwoordelijk voor de jaarlijkse zorgverkoop aan zorgverzekeraars, gemeenten, Ministerie van Justitie, zorgkantoren en reclassering. Acquisitie en accountmanagement zijn nieuwe rollen in de GGZ.
• Relatiebeheer met banken, accountants, zorgverzekeraars, gemeenten en andere zorginstellingen.
• Implementatie van softwareoplossingen voor processen, business intelligence en communicatie.
• Belangrijke thema’s zijn de audit alert GGZ 2014, ambulantisering, informatiebeveiliging en de invoering van zorgtrajecten.
• Zeer nauw betrokken bij fusievoorbereidingen en –besprekingen en bij due diligence onderzoek.

2010 – 2013: Directeur UNIT4 Consist / UNIT4 HR Solutions
Na de overname ben ik, naast het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen, verantwoordelijk voor de splitsing en integratie van het verworven bedrijf Consist (100 fte) binnen UNIT4. UNIT4 is een internationale ICT organisatie met haar oorsprong in Nederland. Vervolgens heb ik drie organisatieonderdelen binnen UNIT4 gefuseerd tot één nieuwe werkmaatschappij: UNIT4 HR Solutions (150 fte).
• Lid van tweehoofdige directie en verantwoordelijk voor de “binnenkant”: de afdelingen Finance & Control, ICT, HRM, Professional Services, en Support, alsmede voor projecten.
• Eindverantwoordelijk voor en hands-on betrokken bij alle managementrapportages, businessplannen en budgetten, zowel intern als extern. Ik ben betrokken bij prijsvorming, aanbestedingen, margebepaling, inkoop bij partners en ontwikkel KPI’s (zowel financieel als commercieel).
• Overname en integratie van People Partners (20 fte).
• Vanaf 2010 is een belangrijk thema de juiste balans vinden tussen de omzet op grond van licentieverkopen en middels Saas.
• Ik ben initiatiefnemer van het interne UNIT4 programma talentontwikkeling voor high potentials.
• Onderhouden van klantrelaties, door deelname aan stuurgroepen en beheer van geëscaleerde klanten. Ook onderhoud k de commerciële afspraken met business partners.
• Diverse projecten, waaronder harmonisatie arbeidsvoorwaarden en pensioenen, implementatie UNIT4 ABW (boekhouding, facturatie, consolidatie, uren), uitfaseren van producten, samenvoegen van locaties, certificering ISAE-3402, migratie van hosting activiteiten, invoering UNIT4 Leveringsvoorwaarden, implementatie van Salesforce.com (CRM en intranet) voor intensief klantcontact, technische integratie van IT systemen, business continuity planning, HPO (high performance organisations).

2007 – 2010: Directeur IBS Nederland
Tot 2009 stuur ik de business unit Financial Solutions (50 fte) aan van dit Zweedse softwarebedrijf. In 2009 vervallen de verschillende Nederlandse business units. Naast een algemeen directeur, ben ik vanaf dan verantwoordelijk voor alle interne processen van IBS Nederland (180 fte). Wij leveren financiële en HRM bedrijfssoftware aan klanten in onder meer de zorg, accountancy, onderwijs en retail.
• Aansturen van afdelingen R&D, Support en consultancy.
• Maken van jaarplannen en begrotingen.
• Onderhouden van klantrelaties, waaronder geëscaleerde klanten.
• Afstemmen van productontwikkelingen op behoefte van klanten. Vertegenwoordiger bij de gebruikersvereniging FMS en FIS2000. Organisatie van klantevenementen.
• Carve-out van IBS Consist uit IBS Nederland en voorbereiden van de verkoop aan UNIT4.
• Diverse projecten, waaronder certificering ISO-9001, integratie van back office, helpdesk en staf, implementatie van IBS systemen (boekhouding, facturatie, CRM en uren), outsourcing naar India (HCL).

2007: Interim-manager Professional Services IBS Nederland
Ik stuur 20 consultants en project managers aan die financiële bedrijfssoftware implementeren bij klanten.

2006 – 2007: Interim-manager Finance & Control IBS Nederland
Ik geef leiding aan de afdeling finance & control en implementeer een nieuwe corporate verslaglegging.

2004 – 2006: Directeur BAS & Zorg
BAS Consultancy detacheert hoogopgeleid financieel personeel. Het bedrijf is opgericht in 1998 en groeit uit tot een organisatie van ruim 100 fte in 2006.
• Integraal verantwoordelijk voor dienstverlening in de sectoren zorg, welzijn en wonen (25 fte), waaronder projecten inzake kaderregeling AO-IC, ESF en DBC’s. MT-lid van BAS Consultancy.
• Ik werk aan de verdere professionalisering door het ontwikkelen van (raam)contracten en algemene voorwaarden, van brochures en nieuwsbrieven, van een personeelshandboek en standaardarbeids-overeenkomsten, en van een standaardbeoordelingscyclus voor groei en beloning voor consultants.

1999 – 2003: (Managing) consultant BAS Consultancy
Ik sluit kort na oprichting aan bij dit van oorsprong SAP consultancybedrijf. Na een paar advies- en interim-opdrachten, houd ik me al snel bezig met BAS Consultancy zelf: verkoop, personeel en interne processen.
• Acquisitie. Relaties onderhouden met controllers en financieel directeuren in bedrijfsleven, overheid en zorg. Inschrijven op aanbestedingen. Organiseren van klantevenementen.
• Werving & selectie, matchen en plaatsen van consultants en uitvoeren van evaluaties.
• Opzetten van interne trainingen, cursussen en opleidingen. Implementeren en ontwikkelen van CRM-systeem, ontwikkelen van intern kennismanagementsysteem.
• Onderzoek voor opdrachtgevers naar subsidiemogelijkheden.
• Adviseren inzake Balanced Scorecard, informatievoorziening, planning & control en rapportages.

2001 - 2002: Controller The Greenery (interim)
• Verantwoordelijk als controller voor ICT Services (75 fte), diverse producten en logistieke locaties.
• Opzetten budget en financiële beheersingsstructuur, analyses naar kostenbesparingen.
• Analyse investeringsaanvragen, ontwerp en implementatie nieuw format voor managementrapportages.

1999 - 2000: Assistent Controller Agis zorgverzekeringen (interim)
Ik ontwerp en implementeer een format voor managementrapportages en de groepsbegroting, gebaseerd op de Balanced Scorecard. Consolidatie, verrekening en verwerking van rapportages en groepsbegroting.

1998 - 1999: Assistent Controller TNT Post Groep
Ik beheer budgetten, maandrapportages, investeringsvoorstellen en projectplannen. Ik houd me bezig met subsidierapportages (KREDO en WBSO) en maak een reorganisatieplan voor een deelneming (omzet 7 mln).

1998: Treasury medewerker Nutreco
Ik doe onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de euro en naar valutarisico in Nederland.

Opleiding interimmanager

1992 – 1998 WO Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam (MSc), Afstudeervariant: financieel management (speerpunt corporate finance)
1986 – 1992 VWO, Christelijk Gymnasium Utrecht

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Control, CRM, management, bedrijfsvoering, aanbestedingen, tenders, Finance, reorganisatie, ICT, software, directie, interim, interim-management, DBC, DBBC, Qlikview, Careweb, 12care

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Duits

Overig

Ik ben een algemeen manager met een stevige basis in controlling & ICT. Mijn creatieve en analytische vaardigheden helpen mij bij het oplossen van problemen en bedrijfseconomische vraagstukken, en het vooruit helpen van organisaties en personen. Het terugwinnen van vertrouwen bij ontevreden klanten, het betrekken van medewerkers bij het te voeren beleid, het bedenken van slimme producten of diensten, zijn zaken die ik met plezier onderneem. Ook onder moeilijke omstandigheden behoud ik rust en overzicht.

Ik ben op mijn best als ik verbinding kan leggen tussen bedrijfsvoering aan de ene kant en commercie aan de andere kant.

Ik ambieer een brede, verantwoordelijke rol waarbij ik die verbinding kan leggen tussen bedrijfsvoering en commercie in een zakelijke en innovatieve omgeving; bijvoorbeeld in de ICT, zorg, HRM, detachering of consultancy.
Op korte termijn ben ik beschikbaar voor organisaties om een transformatie of verandering door te voeren, maar ook om afgebakende bedrijfskundige vraagstukken te helpen oplossen. Ook houd ik me bezig met het succesvol inschrijven op (Europese) aanbestedingen.


Ik woon samen met Sandra en onze vier kinderen te Zeist. Naast het werk besteed ik tijd aan koken, lezen en het opvoeden van de kinderen. Ik organiseer regelmatig kookactiviteiten in Zeist en speel af en toe golf.

 Beschikbaarheid opvragen