T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?-

-

Werkervaring interimmanager

Persoonlijkheid
Mijn naam is Wies Boogaard, 22 jaar oud en op dit moment ben ik bezig met het afronden van mijn studie aan de Universiteit Maastricht. Dit door middel van een onderzoeksstage bij het Veiligheidshuis Maastricht. Ik verricht hier onderzoek naar Jongeren tussen de 18 en 23 jaar die binnen de hulpverlening en justitie tussen wal en schip vallen. De afgelopen jaren zijn er al vele nieuwe maatregelen rondom deze groep besproken, waarvan de bekendste waarschijnlijk het adolescentenstrafrecht, maar ik wil weten wat kan er nu ter preventie aan deze groep jongeren worden aangeboden om verdere problemen te voorkomen en de zelfstandigheid te bevorderen?
Naast mijn studie onderneem ik verschillende dingen om mijn kennisveld te vergroten. Nieuwe uitdagingen ga ik dan ook niet uit de weg en ik ben altijd vastberaden om projecten tot een succesvol einde te brengen, Verder beschik ik over een sterk analytisch vermorgen, ben ik een kritische maar goede luisteraar en ga ik graag met mensen om.
Naast mijn studie ben ik momenteel werkzaam bij het onderzoeksinstituut Verwey-Jonker. Ik verricht hier als parttime medewerker onderzoek naar de veiligheid en speelmogelijkheden voor kinderen in probleemwijken in Rotterdam. Daarnaast geef ik een aantal uur per week studiebegeleiding aan middelbare scholieren in de regio Maastricht.

Kennis & kunde
CSW Middelburg 2002-2007 HAVO, Economie en Maatschappij (Diploma behaald)
Luzac College Rotterdam 2007-2008 VWO, Economie en Maatschappij (Diploma behaald)
Erasmus Universiteit Rotterdam 2008-2009 Bachelor Sociologie (Geen diploma behaald)
Erasmus Universiteit Rotterdam 2009-2011 Bachelor Bedrijfskunde (Propedeuse + Certificaten behaald)
(Rotterdam School of Management)
Universiteit Leiden 2009-2011 Bachelor Wereldgodsdiensten (Bachelor diploma behaald)
Universiteit Maastricht 2011-2012 Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging (Verwacht
december 2012)

Certificeringen Verdiepingscursus Microsoft Office (volledige pakket)
Talencursus Arabisch module 1
Comptia A+ certificering
Studieplan thuisopleidingen HBO Logistiek management (Verwacht juni 2013)
Overige Rijbewijs B en AM
VOG (verklaring omtrent gedrag)
Opleidingen
Universiteit Maastricht, Master Forensica, Criminologie en rechtspleging
2011 – 2012 (diploma verwacht in december 2012)
Binnen deze Master wordt een multidisciplinaire benadering van de misdaad en de strafrechtspleging centraal gesteld. Zo worden alle facetten van de strafrechtelijke opsporing, de bewijsvoering tot de veroordeling zowel juridisch als vanuit verschillende forensische wetenschappen uitgediept. Mijn afstuderen zal gebaseerd zijn op een onderzoeksstage welke onder het kopje persoonlijkheid reeds besproken is en op basis van mijn scriptie over de preventieve werking van het herstelrecht ten aanzien van deze zelfde groep jongeren tot 23 jaar.
Ik hoop hier in december 2012 mijn diploma te behalen.

Universiteit Leiden, Bachelor Wereldgodsdiensten
2009 – 2011
Deze bachelor is gericht op het ontwikkelen van het vermogen om kritisch, sociaalwetenschappelijk onderzoek te verrichten naar aanleiding van vrijwel alle maatschappelijke en religieuze vraagstellingen. Als basis hiervoor worden in het eerste jaar alle religies en sociale wetenschappen breed onderwezen. Daarna wordt een eigen verdieping gekozen en ik heb de specialisaties Islam en psychologie gedaan. Vervolgens ben ik afgestudeerd op basis van een onderzoek naar de identiteitsontwikkeling van islamitische jongeren (12-18 jaar) in het Nederlands Christelijk middelbaar onderwijs.

Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam school of management – Bachelor Bedrijfskunde
2009 – 2011
Ik heb deze Bachelor twee jaar gevolgd, in die tijd heb ik mijn Propedeuse behaald en enkele certificaten uit het tweede jaar zoals het schrijven van een ondernemingsplan. Ik heb de studie niet volledig afgerond in verband met het starten van mijn Master in Maastricht.

Erasmus Universiteit Rotterdam, Bachelor Sociologie
2008 – 2009
De bachelor opleiding sociologie trok mij aanvankelijk erg aan. Wat mij aantrok is dat er met een kritische blik naar de samenleving wordt gekeken en veranderingen in kaart worden gebracht. Na een half jaar studie ben ik echter tot de conclusie gekomen dat de invalshoek van waaruit deze studie wordt onderwezen niet bij mij paste. Deze invalshoek is erg vanuit het principe van beschouwen en adviseren en het past meer bij mij om praktisch bezig te zijn en middenin een proces te staan. Ik heb het eerste jaar afgemaakt maar er daarna voor gekozen om twee andere studies op te pakken.

Algemene kennisgebieden
Onderstaand zal ik kort aangeven welke kennisgebieden binnen mijn opleidingen aan de orde zijn gekomen.
Forensica, criminologie en Rechtspleging
- Rechtspsychologie
- Bewijs in strafzaken én sancties
- Criminologie en DNA-onderzoek
- Forensische psychopathologie
- Criminalistiek
- Organisatiecriminologie
- Openbaar Miniserie en rechtshandhaving
- Forensische accountancy en belastingrecht

Wereldgodsdiensten
- Vijf wereldgodsdiensten, Antieke godsdiensten en Nieuwe Religieuze bewegingen
- Godsdienst wijsbegeerte, sociologie, psychologie, filosofie en antropologie
- Onderzoeksmethoden en technieken
- Geschiedenis van de Islam in het Westen
- Rituelen, symbolen en materiële cultuur van de islam
- Sociale, economische en medische voorschriften van de islam
- Recht en religie van minderheden
- Persoonlijkheids-, klinische en gezondheidspsychologie
- Ontwikkelings- en onderwijspsychologie
- Psychologie van abnormaal gedrag
- Geestelijke verzorging in een multireligieus perspectief

Bedrijfskunde
- Methodologie, Statistiek en Wiskunde
- Gedrag en besluitvorming in organisaties
- Bedrijfsprocessen en Financiële processen
- Strategische management en ondernemerschap
- Marktcontexten, Organisatiedynamiek
- Marktonderzoek en Marketing management


Werkervaring
Stagiair
Veiligheidshuis Maastricht
oktober 2012 – januari 2013
Deze drie maanden loop ik mee in het veiligheidshuis en doe ik, zoals eerder al aangegeven, onderzoek naar jongeren tussen 18 en 23 jaar die zowel binnen de hulpverlening als justitie tussen wal en schip vallen en een stuk op weg geholpen zullen moeten worden om naast wettelijke volwassenheid ook zelfstandigheid te verwerven. Hierbij probeer ik in kaart te brengen welke manieren van aanpak er in de verschillende regio’s in de provincie Limburg worden gehanteerd.

Onderzoeker
Verwey - Jonker instituut
April 2012 - Huidig
Naast mijn studie doe ik twee dagen per week onderzoek naar de veiligheid, leefbaarheid en speelmogelijkheden voor kinderen in Rotterdam. Dit door middel van interviews met buurtbewoners, en analyses van de verschillende buurten.

Merchandiser and Auditer
CPM Nederland
Oktober 2011 – huidig
Op projectbasis doe ik voor dit bedrijf af en toe merchandise of auditing opdrachten. Deze opdrachten worden gegeven door grote Nederlandse bedrijven als Shell, 20th Century Fox, Staatsloterij etc. en duren gemiddeld 2 tot 7 werkdagen.

Bijlesdocent
Via Bijlescoach en Bijlesnetwerk
Oktober 2008 - Huidig
Tijdens mijn studies heb ik bijlessen wiskunde, economie, maatschappijleer en aardrijkskunde gegeven aan middelbare scholieren. Dit heb ik zowel in de regio Rotterdam als de regio Maastricht gedaan.

Steunlesdocent en studiebegeleider
Luzac College Rotterdam
September 2009 – September 2011
Mijn werkzaamheden hier bestonden uit het geven van steunlessen wiskunde, economie en aardrijkskunde aan de eindexamenen klassen HAVO en VWO, het geven van studie- en profielwerkstukbegeleiding en de administratie voor het examensecretariaat.

Servicemedewerker
Cine City Vlissingen
April 2006 – Juli 2009
Bijbaan/Vakantiewerk in een bioscoop. Ik deed hier zowel kassa- als buffetwerkzaamheden en was het aanspreekpunt voor de bezoekers.

Algemeen Medewerker
Casemanagementservices
Januari 2005 - Huidig
Voor dit bedrijf heb ik door de jaren heen zeer uiteenlopende werkzaamheden gedaan zoals; archiveren en receptie draaien maar ook klantonderzoek in de Zeeuwse ziekenhuizen en het schrijven van het nieuwe bedrijfsplan.


Ambities
Mijn korte termijn ambitie is om het lopende onderzoek van het Verwey-Jonker instituut tot een goed einde te brengen net als mijn eigen stageonderzoek. Verder wil ik de komende tijd benutten om een mooie uitdaging te vinden voor na mijn studie. Op langere termijn ben ik dan ook op zoek naar nieuwe kansen en uitdagingen waarbij ik mijn competenties ten volle kan benutten en waar ik mijn kennis en ervaring verder kan ontplooien.


Hobby’s en vrije tijd
Buiten werk en studie om besteed ik veel tijd aan verschillende soorten sport en heb ik interesse in lezen, films en fotografie.

Opleiding interimmanager

''

 beschikbaar?