T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Financial Controller - Business Controller - Hoofd Administr

Financial Controller - Business Controller - Hoofd Administr

Werkervaring interimmanager

Organisatie:Interim Finance & Control
Branche: Financiële dienstverlening
Periode: Mei 2008 – heden

Opdrachtgever: Coolcat Fashion (retail)
Functie: Manager Accounting
Periode: Februari 2013 – Augustus 2013
• Aansturen van de afdeling Accounting (8 personen)
• Periode afsluiting
• Als Projectleider Change processen vastgelegd, geoptimaliseerd en geïmplementeerd

Opdrachtgever: Maasstad Ziekenhuis (non-profit)
Functie: Hoofd Financiële Administratie
Periode: Mei 2012 – November 2012
• Lid Management team “Finance & Control”
• Aansturen van de afdeling Financiële Administratie (15 personen)
• Maand- en kwartaalafsluiting
• Opstellen verbeterplan (PID) t.b.v. herstel van de basis.
• Implementeren van verbeteracties vanuit verbeterplan.
Processen als reserveringen, voorzieningen, interne aanleveringen, investeringen, P2P, autorisatie betalingen, voorraad, etc. zijn o.a. verbeterd.

Opdrachtgever: Robeco Nederland B.V. (bank en verzekeringen)
Functie: Teamlead HR Services / Manager Payroll
Periode: April 2010 – April 2012
• Vervanger en sparringpartner Manager HR Services
• Verantwoordelijk voor de daily routine van de afdeling HR Services
• Verantwoordelijk voor de maandelijkse payroll (900 medewerkers en EUR 90 mio loonsom)
• Functioneel aansturen van team HR Services (5 personen)
• Aanspreekpunt voor fiscale zaken, internal audit, group finance, ADP, pensioenfonds, etc.
• Opzetten maand- en jaarplanning
• Inrichten externe en interne informatievoorziening (b.v. Group Finance, pensioenfonds, etc)
• Zorgdragen van corrigerende en mitigerende maatregelen in geval van incidenten
• Begeleiden van internal en external audits (IT, Fiscaal, Operational, SOx)
• Inrichten en uitvoeren van SOx controls
• Implementeren werkkostenregeling, pensioenreglement, wijzigingen wet- en regelgeving
• Implementeren back-office van de expat desk
• Opzetten en onderhouden van de HR Manual
• Inrichten en uitvoeren van de optie administratie
• Onderhouden van de Service Level Agreement met ADP

Opdrachtgever: Robeco Nederland B.V. (bank en verzekeringen)
Functie: Financial Accounting Specialist
Periode: September 2009 – Maart 2010
• Daily routine financiële administratie Robeco Nederland
• Maand- en jaarafsluiting
• Uitvoeren SOx key controls
• Optimaliseren administratieve processen
• Achterstanden wegwerken / opruimen (analyseren, verklaren en voorkomen)
• Jaarafsluiting

Opdrachtgever: ASEP Holding B.V. sinds 8 april 2009 onderdeel van NOV (National Oilwell Varco) (industrie / produktie)
Functie: Group Controller
Periode: Maart 2009 – Augustus 2009
• Vormgeven nieuwe functie binnen holding
• Beoordelen aangeleverde cijfers van werkmaatschappijen in Singapore, USA, Mexico, Dubai, Turkije, UK, Nederland
• Consolidatie en analyse van de groepscijfers
• Optimaliseren en standaardiseren consolidatieproces
• Aanspreekpunt voor NOV corporate/auditors inzake de PPA (Purchase Price Allocation)
• Implementeren van NOV accounting policy binnen Nederlandse entiteiten
• Veranderen administratieve organisatie ten behoeve van juiste en volledige rapportages binnen de corporate deadlines (6 werkdagen)

Opdrachtgever: IHC Parts & Services B.V. (industrie / produktie)
Functie: Business Controller
Periode: Mei 2008 – Januari 2009
• Lid Management team
• Aansturen afdeling Administratie (12 personen)
• Optimaliseren werkkapitaalbeheersing
• Optimaliseren kostenbeheersing en orderbeheersing
• Opzetten management informatie voorziening
• Budgettering en forecasting
• Opzetten en bewaken interne beheersing (AO/IC)
• Maand- en jaarafsluiting

Organisatie: KOG Edible Oils B.V. (onderdeel van Wilmar Int., Singapore)
Branche: Proces industrie (raffinaderij plantaardige oliën)
Functie: Finance Manager
Periode: Juni 2006 – April 2008
• Aansturen afdeling Finance, Office en Salarisadministratie (7 personen)
• Veranderen van ongestructureerd periodiek afsluitingsproces tot routinematig proces
• Managen maand- en jaar afsluitingsproces alsmede van pre en final audit
• Opleveren diverse rapportages aan hoofdkantoor te Singapore (5 kalenderdagen)
• Compliance met wet- en regelgeving (IFRS, BTW, Intrastat, LB, Vpb, sociale lasten)
• Opzetten en implementeren P&C cyclus waaronder ontwikkelen interne management rapportage, budget cyclus
• Optimaliseren en bewaken vaste verrekenprijs systeem
• Opzetten en bewaken interne beheersing (AO/IC)
• Adviseren management
• Verbeteren en optimaliseren Navision
• Contacten onderhouden met adviseurs, accountants, verzekeringsmaatschappij, belastingdienst, etc.

Organisatie:YACHT (onderdeel van Randstad)
Branche: Financiële dienstverlening
Functie: Interim Professional
Periode: December 1999 – Mei-2006

Interim opdrachten:

Opdrachtgever: Perfetti Van Melle Benelux B.V. (produktie van voedingsmiddelen)
Functie: Sales en Marketing Controller
• Planning & Control van de commerciële organisatie waaronder opstellen Forecast en Budget
• Verzorgen van perioderesultaten, analyseren van afwijkingen tussen actuals en budget en presenteren hiervan aan internationaal sales- en accountmanagement
• Jaarafsluiting vanuit controllers perspectief

Opdrachtgever: IHC Parts & Services B.V. (industrie / produktie)
Functie: Assistent-controller
• Samenstellen diverse jaarrekeningen i.v.m. afsplitsing van IHC Caland N.V.
• Verbeteren interne informatievoorziening van dochter gevestigd in China
• IFRS impact analyse op waardering onderhanden werk en resultaatbepaling projecten
• Cash Forecast model ontwikkeld in Excel voor prognotiseren kasstromen vanuit afgeleverde, lopende en toekomstige orders
• Advisering Salarisadministratie
• AO/IC werkzaamheden o.a. op het gebied van compliance met BTW regelgeving en inlenersaansprakelijkheid

Opdrachtgever: York Benelux B.V. (industrie / produktie)
Functie: Adviseur
• Quickscan op de afdeling Accounts Payable en het opstellen van een adviesrapport met een plan van aanpak voor de herstructurering van de afdeling

Opdrachtgever: Robeco Nederland B.V. (bank en verzekeringen)
Functie: Adviseur AO/IC
• Opstellen van een handboek AO/IC t.b.v. de verantwoording van de salarisadministratie in de financiële administratie

Opdrachtgever: Melitta SystemService Benelux B.V. (handel)
Functie: Financieel adviseur
• Verantwoordelijk voor de administratieve processen uit hoofde van de verzelfstandiging van een bedrijfsonderdeel
• Inrichten financiële- en salarisadministratie
• Opstellen procedures in het kader van financiën, salarissen, belastingen en sociale verzekeringen, maandafsluiting, debiteurenbeheer, HRM e.d.
• Inwerken en aansturen van de afdeling administratie
• Overige advieswerkzaamheden ten aanzien van pensioenen, verzekeringen, belastingen, overname overeenkomst, KvK, oprichting Belgische branche, ondersteuning SAP project
• Gefungeerd als sparringpartner van Managing Director en contactpersoon voor externe adviseurs zoals accountant, notaris, advocaat, overheidsinstanties, banken, verzekeringensmaatschappijen e.d.

Opdrachtgever: Melitta Nederland B.V. (handel)
Functie: Hoofd Financiële Administratie
• Aansturen van de afdeling Finance bestaande uit 3 medewerkers
• Verantwoordelijk voor financiële administratie, salarisadministratie, pensioenen, belastingen
• Maandelijkse interne rapportage
• Opstellen van jaarrekening
• Opstellen eindbalans i.v.m. ontbinding joint-venture
• Intercompany reconciliatie, netting, cash-pooling e.d.

Opdrachtgever: Fortis ASR (bank en verzekeringen)
Functie: Projectmedewerker Verplichtingenadministratie
• Verantwoordelijk voor het ontwerpen, testen en implementeren van een verplichtingenadministratie bij de afdeling ICT control
• Analyseren en beschrijven van het bestellingenproces van ICT producten inclusief knelpunten en aanbevelingen

In de periode voor Yacht gewerkt bij de volgende organisaties:
•Cadans Uitvoeringsinstelling B.V. (Looninspecteur)
•Hypotrust B.V. (Assistent Hoofd Administratie)
•Accountantskantoor Van Herwijnen (Assistent-Accountant)

Opleiding interimmanager

• Post-HBO opleiding Leergang Controller (2000)
• Basisdiploma Sociale Verzekering (1998-1999)
• SPD (1993-1998)
• MBA (1992-1993)
• MEAO (1988-1990)
• HAVO (1983-1988)

• Basiscursus IFRS (2004)
• Basiscursus Corporate Governance (2005)
• Intervisie voor Financials (2010)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Cijfermatig en analytisch
• Doorzettingsvermogen en geen 9-5 mentaliteit
• Verantwoordelijk en resultaatgericht
• Helicopterview maar ook oog voor detail
• Zelfstandig en hands-on
• Betrokken en flexibel
• Representatief en communicatief vaardig
• Gewend aan deadlines
• Ervaring in internationale omgevingen


Talenkennis interimmanager

• Nederlands (zeer goed)
• Engels (zeer goed)
• Duits (matig)


Overig

NEVENACTIVITEITEN
• Penningmeester en Activiteitencommissie St. Oranje Comité Alblasserdam
• Algemeen bestuurslid St. Fondswerving Evenementen Alblasserdam


 beschikbaar?