T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?credit management / juridisch management

credit management / juridisch management

Werkervaring interimmanager

Interim credit manager
Opdrachtgever: Vitens NV
Sector: drinkwatervoorziening
Periode: januari 2012 – oktober 2012

Werkgebieden:
- managen, ontwikkelen en innoveren van incassotrajecten;
- maximeren van incassoresultaten;
- implementeren van wetgeving omtrent vergoeding van buitengerechtelijke kosten (WIK) en de ministriële regeling afsluitbeleid;
- aanpassing en ontwikkeling van procedures, trajecten en werkwijzen.
- communicatie, kennisverspreiding en coaching m.b.t. debiteurenbeheer binnen de organisatie;
- beheren van overeenkomsten met externe partners ten aanzien van minnelijke en gerechtelijke incasso;
- managen en coachen van het team incasso.

Interim creditmanager
Opdrachtgever: M.G. de Jong gerechtsdeurwaarders
Sector: incasso / gerechtsdeurwaarder
Periode: februari 2011 – december 2011

Werkgebieden:
- het beoordelen en innoveren van operationele processen;
- het implementeren en beschrijven van nieuwe operationele trajecten;
- het leidinggeven aan de afdeling documentencentrum.

Resultaten:
- implementatie van proces digitalisering inkomende documenten;
- innovatie en implementatie van het executietraject;
- innovatie en implementatie van het proces tot afsluiten van dossiers;
- afdeling documentencentrum teruggebracht van 16,5 FTE naar 9,5 FTE, waarbij achterstanden zijn verwerkt en overwerken overbodig is gemaakt;
- verstoorde samenwerking tussen documentencentrum en andere operationele teams hersteld.

Manager operations
Werkgever: Credit Yard Group BV. te Eindhoven
Sector: Credit management / juridische dienstverlening
Periode: augustus 2008 – september 2010

Direct leidinggevend aan de operationele afdelingen collections, special collections en legal bestaand uit +/- 25 fte. Verantwoordelijk voor:
- het beoordelen, innoveren en optimaliseren van operationele processen;
- het trainen en coachen van medewerkers;
- het vormgeven en begeleiden van externe samenwerkingsverbanden met o.a. advocaten en gerechtsdeurwaarders;
- het maximaliseren van incassoresultaten op grote portefeuilles alsmede van de operatie in haar geheel;
- het voeren van contractonderhandelingen met leveranciers, klanten en partners;
- het opstellen en beoordelen van contracten en andere juridische documenten;
- het opstellen en beoordelen van standaardcorrespondentie;
- het verlenen van juridisch advies en rechtsbijstand;
- het voeren van gerechtelijke procedures;
- het buitengerechtelijk incasseren van vorderingen;
- het behandelen van klachten;
- het initiëren en coördineren van projecten en procedures waarbij de efficiëntie, uitstraling en/of reputatie van de organisatie aan de orde komen.

Resultaten:
- nieuwe visie en strategie ontwikkeld en geïmplementeerd voor de gehele operatie;
- alle operationele processen beoordeeld, herschreven en gemoderniseerd;
- alle standaardcorrespondentie herschreven;
- afdeling special collections (€ 5000 + dossiers) geïnitieerd en opgezet;
- productie en kwaliteit van operationele medewerkers wezenlijk verhoogd;
- samenwerkingsverband met deurwaarderskantoor winstgevend gemaakt;
- afdelingen collections en legal succesvol samengevoegd.

Civiel juridisch beleidsmedewerker
Werkgever: Waterschap Brabantse Delta te Breda
Sector: overheid / publieke sector
Periode: januari 2007 - augustus 2008

Verantwoordelijk voor juridische aangelegenheden van de organisatie op het gebied van verbintenissen:
- het opstellen en beoordelen van contracten en andere juridische documenten;
- het voeren van Kantonprocedures;
- het verlenen van juridische (beleids)advisering;
- het beheren van juridische processen binnen sectoren;
- het vertalen van wet- en regelgeving naar de praktijk;
- het behandelen van aansprakelijkheidsstellingen;
- het voeren van contractonderhandelingen met leveranciers en partners;
- het inschakelen en begeleiden van externe juridische adviseurs.

Resultaten:
- algemene inkoopvoorwaarden opgesteld voor het gehele waterschap;
- samenwerking België - Nederland met betrekking tot gedeelde waterlopen begeleid en mede - gerealiseerd;
- schadeposten uit aansprakelijkheid wezenlijk verlaagd.

Bedrijfsjurist
Werkgever: Bedrijvengroep Van Rhee BV. te Veghel
Sector: productenleverancier
Periode: april 2005 - januari 2007

Verantwoordelijk voor juridische aangelegenheden van de organisatie op het gebied van verbintenissen:
- het opstellen en beoordelen van overeenkomsten m.b.t. koop, dienstverlening, distributie, etc. (in zowel Nederlandse als Engelse taal);
- het opstellen en beoordelen van inkoopvoorwaarden en verkoopvoorwaarden (in zowel Nederlandse, Engelse als Spaanse taal);
- het behandelen van juridische vraagstukken en geschillen, begeleiding van externe juridische dienstverlening;
- het voeren van contractonderhandelingen met leveranciers, klanten en partners;
- het verlenen van juridisch advies aan de directie;
- het oprichten van een buitenlands bedrijf;
- het begeleiden van een procedure tot verkrijging van CE – overeenstemming;
- het opstellen, beoordelen en wijzigen van collectieve arbeidsvoorwaarden.

Opleiding interimmanager

1992 – 1998 Rechten aan de Universiteit Maastricht
1996 – 1997 Rechten aan de Universiteit Alcalá te Madrid, Spanje (Erasmus beurs)
1996 – 1997 Spaans gevorderd aan de Universiteit Alcalá te Madrid, Spanje
1985 – 1992 Atheneum aan het GSW te Eindhoven

Einddoctoraal richtingen
- Verbintenissenrecht
- Internationaal privaatrecht
- Handelsrecht
- Ondernemingsrecht
- Rechtspersonenrecht
- Materieel strafrecht en criminele politiek
- Bewijs en strafrechtspleging

Cursussen / workshops
- Cursus adviesvaardigheden
- Workshop bestuurlijke sensitiviteit
- Cursus feedback
- Workshop onteigening
- Workshop AWB (algemene wet bestuursrecht)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Credit management / incasso
Jurist verbintenissenrecht

Talenkennis interimmanager

Talen
Nederlands, mondeling en schriftelijk uitstekend
Engels, mondeling en schriftelijk uitstekend
Spaans, mondeling en schriftelijk goed
Portugees, mondeling voldoende
Frans, niveau middelbare school
Duits, niveau middelbare school

 beschikbaar?