T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?manager zorg, welzijn en wonen, trainer, coach

manager zorg, welzijn en wonen, trainer, coach

Werkervaring interimmanager

Juni 2010- heden: eigen trainingsbureau; Interim manager, Mentor, Coach en Trainer
Interim management:
januari 2013 tot oktober 2013 manager kinder/kraam Admiraal de Ruyter ziekenhuis
Oktober 2011 tot juli 2012: Manager zorg a.i. bij Stichting Volckaert-SBO Dongen, locatie De Doelen Oosterhout
•omvat de woonzorglocatie De Doelen bestaande uit een psychogeriatrische afdeling, een verzorgingsafdeling en aanleunwoningen.
•Integraal management.
Belangrijkste resultaten:
•Basiszorg op orde gebracht conform de normen verantwoorde zorg.
•Klachten van cliënten en familieleden met 75% afgenomen.
•Werkprocessen beter op elkaar afgestemd.
•Veiligheid en vertrouwen binnen de teams teruggebracht.
•Vertrouwen tussen locatie management en 1e contactpersonen en lokale cliëntenraad hersteld.
•Basis gelegd voor overgang naar kleinschalig wonen en de daaraan gekoppelde verhuizing naar andere locatie.
Juli 2011 tot september 2011: afdelingsmanager a.i. MKA en KNO Catharina ziekenhuis Eindhoven.
•Omvat de poliklinieken KNO, logopedie en kaakchirurgie.
•Duaal management op operationeel en tactisch niveau.
Belangrijkste resultaten:
•Basis gelegd voor constructieve samenwerking met medisch specialisten.
•jaarplan en begroting voor 2012 opgesteld.
December 2010 tot september 2011; unithoofd chirurgie a.i. Jeroen Bosch ziekenhuis ‘s-Hertogenbosch.
•Omvat de afdeling chirurgie.
•Duaal management op operationeel en tactisch niveau.
Belangrijkste resultaten:
•De logistieke processen en bedrijfsmatige inzet van beddencapaciteit en daaraan gekoppelde personele bezetting is verbeterd.
•Basis gelegd voor constructieve samenwerking met de maatschap chirurgie.
•Basis gelegd voor constructieve samenwerking binnen de afdelingsteams.

Juni 2010 tot eind oktober 2010; afdelingsmanager kindergeneeskunde a.i. Catharina ziekenhuis Eindhoven.
•omvat de afdeling kindergeneeskunde.
•Duaal management. op operationeel en tactisch niveau.
Belangrijkste resultaat:
•Inzet van beschikbare capaciteiten en middelen geoptimaliseerd binnen de organisatie brede taakstelling.

Training en coaching
•Augustus 2012 t/m november 2012 coachingstraject medewerker Catharina ziekenhuis Eindhoven
•Maart 2012 t/m december 2012: training “train de trainer” in samenwerking met partner bij gemeente Venlo.
•Oktober / november 2010 trainingen in samenwerking met partner bij gemeenten en commerciële training klantvriendelijkheid
•Februari 2011 t/m mei 2011; training/coachingstraject team in Catharina ziekenhuis Eindhoven
•April 2011; training klantvriendelijkheid in samenwerking met partner bij de Veerdienst Gorinchem/Brakel/Aalst/Veen .
Functies in vast dienstverband bij TweeSteden Ziekenhuis Tilburg (1979 tot 2010)
2007- 2010: Organisatorisch manager zorgeenheid Chirurgie, KNO, anesthesie spreekuur en pijnpoli
•Omvat de kliniek chirurgie, polikliniek chirurgie, kliniek KNO, polikliniek KNO,
•pre-operatief spreekuur, pijnpoli anesthesie.
•Duaal management op operationeel en tactisch niveau.
Belangrijkste resultaten:
•Digitaal klinisch en poliklinisch chirurgisch dossier ingevoerd.
•Functie van Physician Assistent binnen de zorgeenheid chirurgie ingevoerd
•De poli anesthesie in kwalitatieve en kwantitatieve zin op orde gebracht
•De poli KNO in kwalitatieve en kwantitatieve zin op orde gebracht
•De structurele financiële overschrijdingen op de poliklinieken anesthesie en KNO teruggebracht binnen de afgesproken financiële kaders
•Ziekteverzuim teruggedrongen onder de norm van 4%
2005 – 2007: Organisatorisch Manager zorgeenheid Chirurgie
•Omvat de kliniek, polikliniek chirurgie en de specialistisch verpleegkundigen over twee vestigingen
•Duaal management. op operationeel en tactisch niveau.
Belangrijkste resultaten:
•De zorgprocessen en werkprocessen van medewerkers en specialisten geoptimaliseerd en gestroomlijnd.
•De plannings en control cyclus geïmplementeerd
•Ondernemerschap en marktwerking in relatie tot kwaliteit van zorg ontwikkeld.
•De onderlinge samenwerking tussen medewerkers en specialisten geoptimaliseerd.
•De structurele financiële overschrijdingen op de polikliniek chirurgie teruggebracht binnen de afgesproken financiële kaders.
•Ziekteverzuim teruggedrongen onder de norm van 4%
2004 – 2005: Ad interim coördinator afdeling Opleidingsadvies
2002 – 2005:Coördinerend hoofdverpleegkundige Chirurgie
1999 – 2002: Hoofdverpleegkundige hart/long afdeling
1996 – 1999: Interne communicatietrainer/adviseur
1993 – 1996:Opleidingsfunctionaris stafafdeling Beleidsontwikkeling en Opleidingen
1990 – 1993:Praktijkbegeleider op chirurgische afdeling
1986 – 1990: Kinderverpleegkundige
1984 – 1985: Dienstplicht vervuld bij Marine Hospitaal Overveen.
1979 – 1984: Leerling verpleegkundige-A bij voormalig Maria ziekenhuis Tilburg, huidig TweeSteden ziekenhuis.

Opleiding interimmanager

2006-2008:Intern Management Development traject voor organisatorisch- en medisch managers
2006 – 2007: 15 individuele supervisiebijeenkomsten
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
VDO Opleidings- en adviescentrum
2003:Cursus Intern Auditor NIAZ
1996 – 1997: Juniortraining for trainers & consultants
IAS International te Haarlem
1995: Cursus Diagnostiek en Interventies
LEO Verpleegkundig Management te Amsterdam
1991 – 1993:Lerarenopleiding Verpleegkunde 2e graad
Stg. Speciale Opleidingen IHBO West-Brabant te Eindhoven
1987 – 1989:Management in ziekenhuis en instellingen
Instituut voor Bedrijfswetenschappen te Utrecht
1985 – 1986:Kinderaantekening
Maria Ziekenhuis te Tilburg
1979 – 1984:Leerling verpleegkundige-A
Stichting Opleidingen Gezondheidszorg Midden-Brabant

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ondernemende, betrokken people-manager die organisatiedoelen en persoonlijke doelen van medewerkers en organisatie kan samenbrengen en verbinden. De kernwaarden besluitvaardig, oprecht, betrokken, contactueel sterk en doortastend zijn hiervoor de bouwstenen.

Talenkennis interimmanager

Nederlands

 beschikbaar?