T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim manager / consultant

Interim manager / consultant

Werkervaring interimmanager

04/2012 – heden ondersteuning coördinator Handhaving gemeente (opstellen jaarprogramma's en planningen, inhoudelijk coach)

06/2011 – 03/2012 Teamleider VROM detacheringsbureau (inmiddels failliet)

09/2008 – 06/2011 Teamleider Realisatie bij gemeente
Plaatsvervangend afdelingshoofd, zes maanden functie volledig waargenomen. Algemene verantwoordelijkheid voor het organisatiebelang en eindverantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling (Ruimtelijke Ontwikkeling, Grondzaken, gebouwenbeheer en beheer en ontwikkeling van de Openbare Ruimte);
Coördinator team Grondzaken, gebouwenbeheer, civiel- en cultuurtechnische werken en verkeer (20 fte). Medeverantwoordelijk voor het afdelingsbelang en verantwoordelijk voor het functioneren van het team;
Planmatige vertaling van politiek-bestuurlijke wensen en verwachtingen in beleids- en uitvoeringsprogramma's;
Ondersteunen, informeren en adviseren van het college, de portefeuillehouders, de gemeentesecretaris en (na terugkeer) het afdelingshoofd;
Projectleider voor complexe, multidisciplinaire en politiek gevoelige zaken in de publieke ruimte (Herontwikkeling stationsomgeving, hondenpoepproblematiek)
Beschrijven, implementeren, optimaliseren, besturen en beheersen van de processen van inrichting en beheer openbare ruimte (systematiek beheer gebouwen, grondexploitaties, Kwaliteiten Openbare Ruimte, aanbestedingen, directie en toezicht op werken);

Opleiding interimmanager

09/2004 - volgend Rechtsgeleerdheid, WO-bacheloropleiding, Open Universiteit Nederland
09/2009 – 04/2010 Leergang professioneel leiderschap, HBO+, Schouten en Nelissen te Zaltbommel
09/2006 – 05/2007 Leergang Integraal Management, post-HBO, Bestuursacademie Zuid Nederland te Tilburg

11/2005 – 09/2008 Teamleider Realisatie, Vastgoed en Beheer/Teamleider Vergunningen bij Gemeente Valkenswaard
Hiërarchisch en functioneel leiding geven aan medewerkers Grondzaken, bodem, geluid, gebouwenbeheer, civiel- en cultuurtechnische werken, afvalinzameling, en verkeer (30 fte);
Functioneel leiding geven aan Vergunningverleners milieu, bouwen en APV (15 fte);
belast met en eindverantwoordelijk voor het realiseren van een correcte en efficiënte uitvoering van de taakstelling van de toegewezen teams;
Cultuuromslag bewerkstelligen binnen teams, van uitvoering naar regieorganisatie;
Inhoudelijk betrokken bij het werk van de afdeling door het begeleiden van complexe, multidisciplinaire en politiek gevoelige zaken (projectleider pilot VROM-vergunning, Verkeersvisie, mediationtrajecten, realisatie glasvezelnetwerk, Optimalisatie Afvalwater Systeem (OAS);
Coördinator Woonwagenzaken (realiseren onderhoudsprogramma, verbeteren onderlinge verhoudingen, voorbereiding overdracht woonwagencentra naar woningcorporatie);
Beschrijven, implementeren, optimaliseren, besturen en beheersen van de (ambtelijke) processen op het gebied van inrichting en beheer openbare ruimte (systematiek beheer gebouwen, grondexploitaties, Kwaliteiten Openbare Ruimte, aanbestedingen);
Verantwoordelijk voor de verdere professionalisering van het team en medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de afdeling.

06/2000 – 11/2005 Bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker Milieu en Ruimtelijke Ordening Gemeente
Verantwoordelijk voor beleid en coördinatie van milieu- en Ruimtelijke Ordening en de dagelijkse werkzaamheden voor vergunningverlening en handhaving (3 fte);
Voeren van handhavingsprocedures (juridisch) met bestuurlijke vertegenwoordiging;
Planmatige vertaling van politiek-bestuurlijke wensen en verwachtingen in beleids- en uitvoeringsprogramma's (jaarprogramma en evaluatie);
Begeleiden van complexe, multidisciplinaire en politiek gevoelige zaken (leiden van integrale handhavingsacties gericht op probleemlocaties en probleemsituaties, projectleider Professionaliseringstraject Handhaving, optimalisatie afvalinzameling huishoudelijke stromen, Klimaatbeleid (inclusief verkrijgen BANS-subsidie).

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik sta voor een open en eerlijke dialoog; ik ben makkelijk aanspreekbaar en beschik over goede communicatieve vaardigheden. Resultaten baseer ik op vooraf gemaakte afspraken. Ik ben sterk in plannen en organiseren en bewaak de voortgang. Ik denk in kansen en alternatieven, niet in beperkingen.

 beschikbaar?