T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenErvaren release- project- servicemanager

Ervaren release- project- servicemanager

Werkervaring interimmanager

Periode : september 2010 tot maart 2012 (19 maanden)
Functie : Sr Releasemanager IM
Bedrijf : Menzis te Wageningen, Groningen en Enschede
Opdrachtgever : Afdelingsmanager Functioneel Beheer (IM-FB)
Opdracht : Het implementeren en uitvoeren van de Menzis releaseprocessen: vanaf oplevering tot en met implementatie van de releaseproducten.
Indirecte rollen : Adviserend voor impact, (probleem)analyse, realisatie en testen van de OHI thema’s (releaseproducten)
Het uitvoeren van risicoanalyses mbt de implementatie van te migreren producten
Toegepaste tech-nieken : BiSL – ITILv3 – MS Project – Prince 2 – TMap – Lean
Korte beschrijving : De volgende werkzaamheden zijn hiervoor uitgevoerd:
- het opstellen jaarlijkse releasekalender, met Oracle OHI als leidende onderdeel;
- het vormgeven besluitvormingsproces releasesamenstelling en migratiebesluit;
- het bewaken van de releasesamenstelling en het tijdig opleveren door de realise-rende partijen;
het uitvoeren risicoanalyses over de releasesamenstelling (vanaf realisatie tot implementatie);
- het onder verantwoordelijkheid laten uitvoeren van de acceptatie- en de PLS-testen; - het voorzitten van het wekelijks Voorbereidend Releaseoverleg (projectleiders en beheerorganisatie) en het maandelijks Releaseoverleg (afdelingmanagers beheer en business en proceseigenaren);
- het verzorgen van presentaties over change- en releasemanagement aan de staande organisatie voor het creëren van draagvlak voor de beheerprocessen;
- het optimaliseren van de change- en releaseprocessen volgens de Lean-principes;
- het opstellen van de (technisch) implementatiedraaiboeken per release en het onder verantwoordelijkheid laten uitvoeren op de vastgestelde releasemomenten (aansturing FB en ICT).

Periode : november 2009 tot september 2010 (10 maanden)
Functie : Coördinator/Teamleider Technisch Beheer en ICT Basisdiensten
Bedrijf : College voor zorgverzekeringen te Diemen
Opdrachtgever : Afdelingsmanager Facilitair, Informatiemanagement en Automatisering (FIA)
Opdracht : Operationele aansturing van het team Technisch Beheer (11 fte en 5 externen).
Indirecte rollen : Het samenvoegen van Servicedesk en Helpdesk AUT tot Front Office FIA
(technisch) Transitiemanager van CVZ-releases, inclusief releases OHI BO
Budgethouder Telefonie en Technisch Beheer
Het inrichten van configuratiemanagement voor alle applicaties
Het uitvoeren van risicoanalyses mbt de implementatie van te migreren producten
Migreren 210 Windows beveilingspatches op servers windows2008 en de kantoorautomatisering
Toegepaste tech-nieken : BiSL – ITILv3 – Lean – MS Project – Prince 2 – TMap Next
Korte beschrijving : De volgende werkzaamheden zijn hiervoor uitgevoerd:
- het opstellen van het afdelingsplan;
- het doorvoeren van kostenbesparingen op het telefoonverkeer (nieuwe provider), selectie hardware (storage) en servicecontracten HP;
- het opstellen van de (technisch) implementatiedraaiboeken per release en het onder verantwoordelijkheid laten uitvoeren op de vastgestelde releasemomenten (aansturing FB en ICT)

Periode : februari 2009 tot november 2009 (9 maanden)
Functie : Implementatiemanager OHI voor de beheerorganisatie AUT
Bedrijf : College voor zorgverzekeringen te Diemen
Opdrachtgever : Afdelingsmanager AUT
Opdracht : De landing van de Oracle Health Insurance voorbereiden voor de afdeling Automatisering (beheerorganisatie) en de operationele aansturing van de groep beheerders OHI t.b.v. de projectorganisatie
Indirecte rollen : Het management adviseren over het inrichten van de beheerorganisatie dat is afge-stemd op OHI
Het opstellen van Gebruikersondersteuningsprocessen afgestemd op Oracle Health Insurance
Het opstellen van Incident- en Wijzingsbeheerprocessen afgestemd op Oracle Health Insurance
Het opstellen van Releasemanagementprocessen
Het uitvoeren van (probleem)analysetrajecten in relatie tot Oracle Health Insurance
Transitiemanager van projectreleases Oracle Health Insurance
Het uitvoeren van risicoanalyses mbt de implementatie van te migreren producten
Toegepaste tech-nieken : BiSL – ITILv3 – Lean – MS Project – Prince 2 – TMap Next

Periode : september 2007 tot februari 2009 (16 maanden)
Functie : Projectleider Releases
Bedrijf : Univé – VGZ – IZA – Trias Zorgverzekeringen, te Eindhoven
Opdrachtgever : Manager VGZ – POB
Opdracht : Zorgdragen dat het overgaan naar 1 backofficesysteem (Oracle OpenZorg) voor alle UVIT-labels op een beheersbare wijze plaatsvindt.
Indirecte rollen : Het opstellen van de programmaplaten van het UVIT-systeemlandschap
Het opstellen en bewaken van de Integrale Releaseplanning
Het monitoren van de UVIT-aanpassingen en deze integraal beoordelen
Transitiemanager ten tijde van conversie Univé en het aansluiten van het Univé Werknemerportaal (Web-applicatie) op het backofficesysteem.
Het mede inrichten van integraal configuratiemanagement met bijbehorende processen en inzicht verschaffen in het systeemlandschap van de 4 zorgverzekeraars.
Het uitvoeren van risicoanalyses mbt de implementatie van te migreren producten
Toegepaste tech-nieken : BiSL – ITILv3 – MS Project – Prince 2 – TMap Next
Korte beschrijving : De volgende werkzaamheden zijn hiervoor uitgevoerd:
- het opstellen jaarlijkse releasekalender, met Oracle OHI als leidende onderdeel;
- het vormgeven besluitvormingsproces releasesamenstelling en migratiebesluit;
- het bewaken van de releasesamenstelling en het tijdig opleveren door de realise-rende partijen;
het uitvoeren risicoanalyses over de releasesamenstelling (vanaf realisatie tot implementatie);
- het onder verantwoordelijkheid laten uitvoeren van de acceptatie- en de PLS-testen; - het voorzitten van het wekelijks Voorbereidend Releaseoverleg (projectleiders en beheerorganisatie) ;
- het opstellen van de (technisch) implementatiedraaiboeken per release en het onder verantwoordelijkheid laten uitvoeren op de vastgestelde releasemomenten (aansturing FB en ICT).
- het mede inrichten van de CMDB, het koppelen van de zorgketenprocessen aan de systemen, interfaces en services

Periode : april 2006 tot juli 2007 (15 maanden)
Functie : Projectleider Primaire Processen
Bedrijf : Delta Lloyd Zorg, te Den Haag
Opdrachtgever : Projectmanager AAOZ – Slim Scannen
Opdracht : Het laten beschrijven van de (primaire) zorgprocessen tot en met het niveau van “knoppeninstructie” in verband met het samengaan naar 1 backofficesysteem (Oracle OpenZorg) voor OHRA Ziektekostenverzekeringen en Delta Lloyd Zorg, het harmoniseren van de output uit de operationele systemen en het ondersteunen van de projectmanager met het bewaken van de integrale planning. Het uitvoeren van diverse informatieanalysetrajecten in relatie tot OpenZorg (wat zijn de (on)mogelijkheden wat de klant wil en wat het systeem kan).
De opdracht is later uitgebreid met het (technisch) ondersteunen van het project Slim Scannen, d.i. het digitaliseren van de papieren (declaratie) stroom in Content Manager en de digitale verwerking van polis en claims.
Indirecte rollen : Vanuit de processen nauw betrokken bij het opstellen van de ketentest;
voorzitter van het (technisch) forum, waarbinnen de Rfc’s op impact werden beoor-deeld;
Het mede uitvoeren van risicoanalyses mbt de op te leveren producten aan release-management
Toegepaste tech-nieken : BiSL – ITILv3 – MS Project – Prince 2 – TMap Next


Bedrijf Opdrachtgever Periode Functie Opdrachtomschrijving
Delta Lloyd Zorg, te Den Haag Projectmanager Zorgverzekeringswet maart 2005 tot april 2006
(13 mnd) Projectleider ZVW Overige Projecten, AAV – OHRA – DLZ
Adviserende rol t.a.v. de integrale aanpak, planning en controll van de diverse deelprojecten Het gereed maken van de producten uit diverse deelprojecten voor de uitvoering van de Zorgverzekering en het monitoren van 17 parallelle projecten ivm afhankelijkhe-den.
De opdracht is later uitge-breid met verantwoorde-lijkheid voor de keten-implementatie van de di-verse deelproducten.
Delta Lloyd Zorg, te Den Haag Projectmanager DBC 11-2004 03-2006
(16 mnd) Testcoördinator DBC
Technisch projectleider DBC ivm samenloop project ZVW Aansturing acceptatietest-team DBC

Delta Lloyd Zorg, te Den Haag Manager afdeling Informatiemanagement december 2004 tot mei 2005
(5 mnd) Teamleider AccepatieTestCo-ordinatieTeam Vervang de huidige team-leider ATCT gedurende zijn afwezigheid
Opstellen overall en deeltestplannen t.b.v. project Cocon, waarin de private portefeuille van Delta Lloyd Zorg wordt overgezet in het systeem OpenZorg; participeren in de projectorganisatie Cocon
Delta Lloyd Zorg, Zorgkan-toor Haaglan-den te Den Haag Manager Zorgkan-toor juli 2004 tot januari 2005 Businessconsultant Technisch projectleider AZR-implementatie Bereid de afdeling BMP voor op de komende applicatie AZR van Pink Roccade

Delta Lloyd Zorg, te Den Haag Teamleider Accepta-tieTest Coördinatie Team (ATCT) 07-2004 12-2004
(5 mnd) Testcoördinator Ondersteun de overige coördinatoren bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en adviseer bij de grove opzet van het testtraject COCON
Ministerie van Justitie, DJI, te Den Haag Projectleider Opleidingen PIOM november 2003 tot juli 2004
(8 mnd) Informatieanalist / Materiedeskundige / Docent Herschrijven document Wet- en Regelgeving, procesbe-schrijving personeelsinzet en instructie applicatie SP-Expert
TCG Directeur TCG 10-2003 11-2003
(2 mnd) Informatieanalist Informatieanalyse Urenver-antwoording TCG
Delta Lloyd-Zorg te Den Haag Projectmanager Multilabeling Zieken-fonds 04-2003 10-2003
(6 mnd) Testcoördinator Testcoördinator voor aangepaste applicaties van Delta Lloyd-Zorg.
Double IT BV Management Double IT BV 12-2002 04-2003
(4 nd) Informatie-analist Vergaar benodigde kennis van Bazel II Kapitaalakkoor-den en draag deze over aan collega’s van Double IT
Nuon te Amsterdam Projectmanager 08-2002 10-2002
(2 mnd) Projectleider Deelprojectleider voor het opschonen van PABX (tele-foon) centrales voor alle locaties van Nuon m.b.t. de VTW diensten.
Nuon te Amsterdam Projectmanager 06-2002 08-2002
(2 mnd) Projectleider Deelprojectleider voor het opleveren van een geaccep-teerde commerciële installed base per businessunit voor alle locaties van Nuon m.b.t. de VTW diensten.
Delta Lloyd-Zorg te Den Haag Projectmanager Euro 02-2001 03-2002
(13 mnd) Projectleider Deelprojectleider / testcoördinator voor realisatie euro-omslag overige applicaties van Delta Lloyd-Zorg.
Getronics Productmanagement HRM-systemen 08-2000 12-2000
(4 mnd) Projectmanager Realiseren van de koppeling tussen twee systemen inclusief de benodigde conversie-programmatuur
Getronics Productmanager HRM-systeem Beau-fort 01-2000 10-2000
(9 mnd) Projectleider Voor een deadline afhandelen van achterstallig onderhoud en aansturing van een deelprojectleider
Getronics Directeur P&O TNT Postgroep 08-1999 12-1999
(4 mnd) Projectleider Realiseren en implementeren van een elektronische koppeling tussen TNT Postgroep en ArboNet
Getronics Directeur P&O TNT Postgroep 05-1998 10-1999
(17 mnd) Technisch Projectleider Realiseren van de migratie van Uniface 5 naar Uniface 7 voor SPIN
Getronics Lijnmanager Productontwikkeling 01-1998 03-1998
(2 mnd) Informatieanalist Het opstellen van procesbe-schrijvingen ten behoeve van het handboek bedrijfsprocessen afdeling Productontwikkeling
Getronics Lijnmanager Productontwikkeling 10-1997 05 1998
(7 mnd) Systeemontwerper/
Informatieanalist Technische herstructurering SPIN (TNT Post)
Getronics Productmanager HRM-systeem Beau-fort 03-1997 10-1997
(7 mnd) Projectleider, informatie analist Realiseren van de module Tijdregistratie binnen Beaufort
Getronics Projectmanager HRM-systeem Beau-fort 06-1996 03-1997
(9 mnd) Systeemontwerper Technische migratie Beaufort Uniface 5 naar Uniface 6
Getronics Productmanager HRM-systeem Prigem 10-1995 06-1996
(8 mnd) Projectleider, systeemontwerper Dienstroosterplanningsysteem onder Windows
BAS/CBA/Raet/
Getronics Lijnmanager 1984 -1997 Systeemontwerper Onderhoud en beheer salarisverwerkingssysteem BPI

Opleiding interimmanager

Algemeen

1980 tot heden Algemene Opleiding Bankbedrijf (NIBE-SVV)
Overtuigings- en beïnvloedingstechniek (Cap Gemini)
Persoonlijke effectiviteit REED (Cap Gemini)
Sociale verzekeringswetgeving (PBNA)
1979 HEAO-EJ (niet afgerond)
1976 HAVO

Opleidingen
SCRUM Master 1 (Codecentric)
ITIL Foundation
BiSL Foundation (Exin)
Projectmanagement (Cap Gemini)
Informatieanalyse (Cap Gemini)
Prince2 Foundation en Practitioner (ISES)
Functioneel ontwerp (Cap Gemini)
Technisch ontwerp (Cap Gemini)
Programmabouw (Cap Gemini)
OO en UML essentials (Cibit)
SQL (AKZO Nobel)
Systeemontwikkeling (o.a. Uniface)
AMBI (B1, B2, T2, S1 en S3 van NOVI)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Persoonsprofiel

Eric is analytisch, resultaatgericht en daadkrachtig. Dat stelt hem in staat om problematiek snel te doorgronden en daar adequaat en oplossingsgericht op te reageren. Daarnaast heeft hij gevoel bij wat er leeft en speelt om hem heen en hij weet dat op een positieve manier te beïnvloeden.

Functieprofiel

Eric is een ervaren projectmanager die zich richt op besturing en management van multidisciplinaire teams in projectvorm en in de lijn. Door zijn uitstekende omgevingsmanagement slaat hij bruggen tussen de lijn- en de ict-organisatie. Hij is gewend om zelfstandig een uitgebreid takenpakket te beheren.


Talenkennis interimmanager

Nederlands: uitstekend
Engels: voldoende

 Beschikbaarheid opvragen