T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager/teamleider

interim manager/teamleider

Werkervaring interimmanager

Hoofd Fondsenwerving en Communicatie Alzheimer Nederland a.i. voor 6 maanden.
Verantwoordelijk voor alle fondsenwervende activiteiten en communicatie Alzheimer Nederland.
Taken: Lid Management Team, hiërarchische en functionele aansturing team FW&C (ca 18 fte), realisatie inkomsten (ca 12 mln) en uitgaven (ca 2,5 mln), fondsenwerving en communicatie, opstellen en bijsturen van strategisch beleid en jaarplan.
Resultaat: Naar volle tevredenheid ‘op de winkel gepast’ waarbij diverse aandachtspunten extra inspanning behoefden (herinrichting proces donateursadministratie, enkele personeelszaken).

Teamleider Acquisitie en Relatiebeheer Nederlandse Hartstichting a.i. voor 4 maanden (9 fte).
Verantwoordelijk voor alle fondsenwerving Nederlandse Hartstichting.
Taken: Aansturing teamleden afdeling (ca 9 fte), realisatie inkomsten fondsenwerving (ca 20 mln) uitgaven (ca 4 mln)aansturen van fondsenwervende plannen en daaruit voorvloeiende activiteiten voor zowel particuliere als zakelijke markt, budgetbewaking, - herziening en rapportage.
Resultaat: Kennisverhoging fondsenwervende technieken bij teamleden. Procesverbeteringen bij afdeling zoals aansturing externe partijen.

Interim manager zelfstandig zorgcentrum in opstartfase 6 maanden.
Verantwoordelijk voor inrichten van (operationele) bedrijfsvoering.
Taken: Opstellen managementrapportage, begroting en jaarplan 2011, implementatie operationele werkzaamheden, werving en selectie personeel, inrichten bedrijfsprocessen.
Resultaat: Omzetverdubbeling binnen enkele maanden, inrichting van bedrijfsprocessen, verbeterde informatie voorziening aan patiënten, verhogen kwaliteit van dienstverlening, lancering website, organisatie open dag met publiciteit in regionaal dagblad.

Interim consultant Post NL voor 6 maanden.
Verantwoordelijk: Adviseren over inzet Direct Mail op maat aan goede doelen om zo toegevoegde waarde TNT Post te creëren.
Taken: Aansturing, begeleiding en presentatie en van onderzoek naar effectiviteit mailings, ondersteuning van Account Management bij New Business klanten.
Resultaat: Kennisverhoging charitatieve markt bij account managers, toegevoegde waarde bij klantenadvies door grote marktkennis.

In vast dienstverband:
Titelmanager (vgl bladmanager) bij Limburgs Dagblad.
Verantwoordelijk voor oplage, inkomstenstroom abonneegelden (ca 12 mln).
Taken: Aansturen afdeling oplage (10 fte), marktbewerking en positionering van het LD , behoud cq uitbreiding van abonneebestand, database en datamining, PR en voorlichting, lezersacties en abonneebehoud, losse verkoop en abonneewerving, back office.

Opleiding interimmanager

Procesmanagement Schouten en Nelissen (2012)
Diverse inhouse en vakseminars
HEAO-communicatie Eindhoven (afgerond)
VWO (afgerond)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

analytisch inzicht, schakelen tussen strategie en praktijk, verantwoordelijk, integer, duidelijk, snel schakelen, resultaatgericht, procesverbeteringen, flexibel

Talenkennis interimmanager

Ne Eng

Overig

goed inzetbaar als interim teamleider/afd hoofd bij profit en non-profit, zeker ook in situaties waar orde op zaken moet worden gesteld of procesverbeteringen gewenst zijn.

 beschikbaar?