T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager vastgoed, Legal, mediation, directeur bestuu

interim manager vastgoed, Legal, mediation, directeur bestuu

Werkervaring interimmanager

* ervaring bij lokale overheid en maatschappelijke organisaties (woningcorporaties en NS) en Oranjewoud.
* ervaring als lijnmanager, projectmanager en rol als vervanger directeur-bestuurder.
* ervaring als juridisch adviseur, onderhandelaar, beoordelaar contracten en mediation
* strategisch advies, beleid en koers organisatie bepalen, ervaring met verandermanagement en implementatie.

Management – legal – vastgoed

2009-2012 NS POORT Manager Grondbedrijf regio Zuid (Eindhoven) / Senior Ontwikkelaar
Aansturen afdeling
Beleid ontwikkelen en implementeren/ draagvlak creëren
Verkopen niet-strategische grondeigendommen NS (grootschalige Van Gend & Loos locaties e.d.)
Planontwikkeling / waardecreatie
Grondbedrijf als nieuwe afdeling intern op de kaart zetten
Netwerk opzetten en onderhouden in Zuid-Nederland en acquisitie
Bemiddelaar/ mediator/ procesleider in moeizame onderhandelingen
contractenrecht, risicomanagement


2008-heden (eigen bedrijf)
Diverse activiteiten waaronder projectleider gemeente, adviseur voor corporaties, adviseur voor MKB bij projectontwikkeling

2007-2008 Woningcorporatie woCom te Someren – manager Vastgoed
Management / projectontwikkeling
Aansturen afdeling zowel direct als indirect
Ontwikkelaar/ projectleider majeure projecten, herstructurering en inbreidingslocaties
Gesprekspartner in samenwerkingsverbanden met gemeenten, marktpartijen en andere corporaties
Onderhandelaar
Vertegenwoordiger directie in majeure projecten (zowel op bestuurlijk als ambtelijk nivo)
Acquisitie/relatiebeheer/ interessante proposities verwerven/ aanspreekpunt externe partijen
Bestuurlijk overleg met gemeenten namens woCom corporatie2006-2007 Woningbouwvereniging Bergopwaarts
Bedrijfsjurist (legal voor wbc in al haar facetten)
Bestuurssecretaris voor RvC (adviseur en bewaken Corporate Governance)


1998-2006 Oranjewoud
Management (aansturen en strategisch advies)
Beleid ontwikkelen en nieuwe diensten op de markt zetten
Commercieel verantwoordelijk – accountmanagement/ relatiebeheer
Projectmanagement sturen op GOTIK voor gemeenten, waterschappen en DLG
werkgroep reorganisatie Oranjewoud
Juridisch advies opdrachtgevers/ Intern kennisoverdracht juristennetwerk ontwikkeld

Gemeente Helmond – Juridisch/projectmedewerker Grondzaken
Beleidsmedewerker grondzaken en volkshuisvesting, RO en publiekrechtelijke procedures
Opstellen beleidsnota’s voor bestuur
Lid werkgroep herstructurering
Projectteam voor nieuwbouw in het kader van VINEX (Dierdonk en Brandevoort)

Bestuurlijk juridisch medewerker Gemeente Helmond
Behandelen bezwaarschriften volgens de Awb
Pleiten bij Arrondissementsrechtbank en Raad van State
Ambtelijk woordvoerder behandeling bestemmingsplan bij GS* door persoon en ervaring kan ik mij op alle niveaus bewegen, operationeel, management en bestuurlijk.

Opleiding interimmanager

Nederlands Recht
MRE vastgoedkunde (UvA)
persoonlijke effectiviteit
projectmatig werken

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

besluitvaardig, extern gericht, organiseren, resultaatgericht, sterk analytisch vermogen, kan snel schakelen,

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Frans, Duits en beetje Spaans.

Overig

politiek actief door lidmaatschap VVD en eerdere periode als gemeenteraadslid.

 beschikbaar?