T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Jurist

Jurist

Werkervaring interimmanager

nov. 2011 - heden: Rembrandt Kliniek Leiden B.V.
Functie: bestuurder en mede-eigenaar.
Werkzaamheden hebben tot dusverre bestaan uit het opstellen van het businessplan, het oprichten van de onderneming, het beoordelen van financieringscontracten en het voeren van het operationeel management. Als jurist verantwoordelijk voor het opstellen en beoordelen van diverse contracten, het voeren van onderhandelingen, het in kaart brengen van de relevante wet- en regelgeving en dit in de onderneming implementeren.
febr. 2008 - nov. 2011: N.V. Nuon Energy te Amsterdam
Functie: Senior bedrijfsjurist.
Als bedrijfsjurist werkzaam geweest voor de groot- en kleinzakelijke markt van Nuon. Werkzaamheden bestonden uit het beoordelen, opstellen en uitonderhandelen van (inter)nationale contracten, het begeleiden en voeren van gerechtelijke procedures en aanbestedingstrajecten, corporate householding, implementeren van energie gerelateerde wetgeving en het preventief juridische adviseren van diverse afdelingen. In 2011 veel bezig geweest met Regulatory Affairs & Compliance wegens sterk wijzigende energiewetgeving.
jan. 2007 – febr. 2008: Stibbe N.V. te Amsterdam
Functie: Manager van de afdeling Corporate Facilities.
De afdeling Corporate Facilities was gelieerd aan de Corporate afdeling binnen Stibbe en richtte zich op het verlenen van notariële ondersteuning op het gebied M&A. De manager was verantwoordelijk voor het begeleiden en aansturen van de medewerkers van de afdeling (12 personen) en eindverantwoordelijk voor de door deze afdeling opgestelde juridische documenten.
mei 2003 - jan. 2007: Solon Advocatuur & Notariaat te Den Haag
Functie: Medewerker advocatuur.
Hoofdzakelijk werkzaam op het gebied van het ondernemingsrecht (advisering en begeleiding van fusies & overnames en (het opstellen van) gerelateerde contracten). Daarnaast actief geweest binnen de algemene praktijk. Hierdoor ruime ervaring op het gebied van het algemeen verbintenissen-recht en het burgerlijk procesrecht. Tevens ervaring opgedaan binnen het arbeidsrecht (advisering en optreden in rechte) wegens het uitvallen van een collega.
mei 2002 - mei 2003: Buren van Velzen Guelen Advocaten, Notarissen en Belastingadviseurs te Den Haag
Functie: Advocaat-stagiaire.
Werkzaam geweest binnen de sectie ondernemingsrecht en faillissementsrecht.

Opleiding interimmanager

jan. 2010 - dec. 2010 Grotius specialisatieopleiding “Nationaal en internationaal contracteren” met succes afgerond.

sept. 2005 - jan. 2007 Permanente opleiding advocatuur.

sept. 2002 - sept. 2005 Opleiding advocatuur Nederlandse Orde van Advocaten. Opleiding voltooid en in het bezit van de Stageverklaring.

sept. 1995 - jan. 2002 Studie Rechten aan de Universiteit van Utrecht, richting Privaatrecht.

sept. 1989 - juni 1995 Gymnasium Camphusianum te Gorinchem.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kennisgebieden:
Energierecht
Aanbestedingsrecht
(Inter)nationaal contractenrecht
Algemeen verbintenissenrecht
Managementvaardigheden (algemeen en juridisch)


Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels zeer goed

Overig

Persoonlijke kwaliteiten:
Energiek, communicatief sterk en direct, goed georganiseerd, no nonsense mentaliteit, zelfstandige harde werker die tevens sterk is binnen een team, oplossingsgericht en behoorlijk perfectionistisch.


 beschikbaar?