T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?CEO

CEO

Werkervaring interimmanager

Professioneel voetbal:
Alemannia Aachen van 1991-1995

WPM:
WPM in Kerkrade is een speelgoed fabriek waar houten kinderpuzzels en leermiddelen geproduceerd worden. Men heeft producten onder eigen merk en producten als private-label. De afzet vindt plaats over de gehele wereldmarkt.

- Planner van 01/04/1997 tot 01/01/1998

Samen met 2 andere planners verantwoordelijk voor de aansturing van de productieafdelingen middels het afgeven van capaciteits- en voorraadplanningen.
Hierbij gebruikmakend van het ERP-pakket van Baan.

- Chef Planning van 01/01/1998 tot 01/01/1999

Verantwoordelijk voor de afdeling Planning en de afdeling Inkoop.
Lid van het management team.
Direct leidinggevend aan 3 Fte’s en indirect aan 6 Fte’s.
In deze functie eindverantwoordelijk voor de aansturing van de productieafdelingen middels capaciteits- en voorraadplanningen en het behalen van de inkooptargets.
Inkoopomzet jaarlijks euro 5,- miljoen.
Verantwoordelijk voor de inrichting van het ERP-pakket van Baan.

- Logistiek Manager van 01/01/1999 tot 01/10/2001

Verantwoordelijk voor de logistieke afdelingen, te weten Planning, Inkoop, Engineering, Werkvoorbereiding, Magazijn en Expeditie.
Lid van het management team.
Direct leidinggevend aan 12 Fte’s en indirect aan 36 Fte’s.
In deze functie tevens plaatsvervangend directeur en interim directeur van een houtzagerij op dezelfde locatie.

Als verantwoordelijke projectmanager zijn de volgende projecten uitgevoerd:

- Samenwerkingsverband met Doron Layeled Israël.
Deze samenwerking hield in dat de gehele productie van Doron naar WPM kwam en de verkoop vanuit WPM zou gaan plaatsvinden met uitzondering van de verkoop in Israël zelf.

- Investeringsprojecten ten aanzien van:
Aanschaf en vervanging zeefdrukmachines
Aanschaf en/of aanpassing lakinstallatie

- Reorganisatie Productieafdelingen.
Hierbij is met behoud van dezelfde output het aantal productiemedewerkers van 160 op 96 teruggebracht.

- Herstructurering Logistieke afdelingen en de afdeling Verkoop.
Deze vond tegelijkertijd plaats met de reorganisatie van de productieafdelingen en hield in dat men alle logistieke processen van order entry t/m uitlevering product onder de logistieke afdeling samenbracht. Met uitzindering van de verkoopbuitendienst en de productieafdelingen.

- Reorganisatie Houtzagerij.
Als interim directeur van deze zagerij de kosten gereduceerd, productie output verhoogd middels betere machine bezetting en hoger houtrendement en nieuwe calculatiemodellen ingevoerd. Door het afsluiten van verkoopcontracten en het focussen op producten waar men goed in was een verlies van euro 500.000,- omgedraaid in een winst van euro 100.000,-.
Daarnaast een nieuwe productielijn opgezet alwaar uit “afval”-hout kisten geproduceerd kunnen worden. Deze kisten konden direct intern doorverkocht worden aan de speelgoed fabriek.

Deli Universal

Deli Universal is een beursgenoteerde holding. Men verhandelt tabak vanuit hoofdkantoor in Virginia VS, thee vanuit Deli Indonesië en houtproducten voor de Benelux vanuit Deli Rotterdam.
Onder Deli Rotterdam vallen de diverse verkooporganisaties waaronder RET Utrecht, Koninklijke Jongeneel, Jéwé en Betim België. De verkoopomzet in houtproducten in de Benelux bedraagt euro 1,5 miljard.

- Senior Buyer voor Deli Universal Rotterdam van 01/10/2001 tot 15/05/2003.

Als Senior Buyer eindverantwoordelijk voor het gehele inkooptraject van een producten pakket voor de aangesloten verkooporganisaties. Dit productenpakket vertegenwoordigt een jaarlijks budget van euro 45 miljoen.
Direct leidinggevend aan 3 buyers.
Lid van het management team (COI) van de Central Purchasing Division.
50% van het tijdsbeslag van deze functie bestaat uit reizen om wereldwijd bestaande relaties te onderhouden en nieuwe relaties te contacteren.
Middels deze bestaande en nieuwe relaties moet de senior buyer nieuwe verkoopmogelijkheden ( nieuwe producten en concepten) signaleren en deze met deze relaties via de Deli verkooporganisaties in de doelmarkten weg te zetten. In deze functie is men dus direct mede verantwoordelijk voor de verkoopresultaten.

Imbos BV

Imbos is een onderdeel van Imabo en draagt zorg voor de inkoop, opslag, distributie en marketing voor alle Imabo bouwmaterialenhandelaren in Nederland.
Imbos BV is gevestigd in Gorinchem en heeft een logistiek centrum in Echt.
De inkoop- en logistieke omzet binnen Imbos bedraagt +/- 200 miljoen euro per jaar en de verkoopomzet binnen Imabo +/- 350 miljoen- Productmanager voor Imbos bv te Gorinchem van 15/05/2003 tot en met 01/12/06.

Als Productmanager verantwoordelijk de wereldwijde inkoop, productontwikkeling, marketing en verkoop van alle hout en plaatmaterialen binnen de groep.
Dit was een geheel nieuwe productgroep voor Imbos/Imabo. Gedurende het eerste jaar wed een omzet behaald van bijna 20 miljoen euro. Gedurende de laatste 3 boekjaren is er een gemiddeld jaarlijkse groei gerealiseerd van +/- 30%.

Lid van het management team, als representant van alle productmanagers.

Medio 2005 is er op eigen initiatief een nieuwe productgroep opgericht te weten Imabo buiten. Deze productgroep omhelst alles wat met de tuin te maken heeft.
Deze nieuwe groep is conceptmatig opgezet waarbij het geheel van inkoop tot en met het vermarkten is geregeld. Onderdelen hiervan zijn een landelijke catalogus, landelijk prijsbeleid, landelijke reclame campagne ( 1,5 miljoen luxe folders) en een universele uitstraling van alle deelnemende vestigingen. Startomzet in het eerste jaar zal +/- 15 miljoen euro bedragen.

Nederland BV

In december 2006 heb ik dit bedrijf.
Het bedrijf was er in eerste instantie op gericht om zelfstandige bouwmaterialenhandelaren op te bouwen in Rusland in samenwerking met de lokale grote bouwbedrijven.
Tijdens dit proces is echter de insteek veranderd door het Bistrena binnenwanden systeem waarvan ik het patent heb. Hierdoor is de strategie veranderd in het opzetten van productie units in rusland en Nederland ipv het opzetten van bouwmaterialenhandelaren.
De huidige status is dat er momenteel gesproken wordt met de laatste investeeerder ism het LIOF om de productielocaties mogelijk te maken.

Vanuit Nederland BV vervul ik tot op heden meerdere functies zoals hieronder verder beschreven.

Imabo Budé

Imabo Budé is een bouwmaterialen handel met 2 vestigingen in Beek en Maastricht.

Naast de bedrijfsvoering van Nederland, ben ik ingehuurd door Imabo Budé, om samen met de DGA de directie te voeren van december 2006 t/m november 2011.
Insteek hierbij is om Imabo Budé middels een meerjarenplan gereed te maken voor de toekomst.

Dit heeft dit geresulteerd in:

-een versterking van de back office functie,
-een grootschalige verbouwing van de kantoren en showroom, om toekomstige groei middels autonome omzetgroei en/of oprichting van nieuwe vestigingen mogelijk te maken.

Om een solide basis in de back office functie te creëren is de gehele organisatie structuur, de overlegstructuur en de meeste werkwijzen volledig aangepast.

Als beloning voor de ingezette verandering kan worden gezien dat dhr. Budé in 2011 werd verkozen tot ondernemer van het jaar in zijn regio.

Pols Healthcare BV

Pols Healthcare BV is een bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van een hardwareplatform die de veiligheid, de zelfstandigheid en de verzorging van zelfstandig wonende ouderen bevordert.

Sinds november 2011 vervul ik hier de interim de functie van CEO en heb een minderheidsaandeel in deze firma.

Bounce Group BV

Bounce Group BV is een nieuw bedrijf in Amsterdam wat vanuit een gehuurd kantoorpand in Amsterdam flexibele vergaderconcepten, werkplekken en evenementen aanbiedt aan met name startende ondernemers.
Sedert maart 2012 vervul ik in deze organisatie de positie van interim CFO en ben tevens minderheidsaandeelhouder.

Opleiding interimmanager

HAVO: Diploma in 1988
VWO: Diploma in 1991
TU Eindhoven: P-fase Technische Bedrijfskunde van 1991-1993 Propedeuse behaald
HTS Eindhoven: Technische Bedrijfskunde
Afgestudeerd in januari 1997

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Business Transformation / Improvement
Business Turnaround
Change Management
Purchasing / Procurement
Senior Operations Management (Director, VP, COO)
Project Management (non-IT, non-Construction)
Executive / General / Board Management

Talenkennis interimmanager

Nederlands, vloeiend
Engels, vloeiend
Duits, vloeiend
Russisch, basis in spreken en lezen

Overig

15 jaar ervaring en relatienetwerk in Rusland, Georgie en Armenie

 beschikbaar?