T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interimmanager aanbestedingen contracten en bouwrecht

interimmanager aanbestedingen contracten en bouwrecht

Werkervaring interimmanager

2007 tot heden: Adviseur bouwrecht, aanbestedingen en contracten

ABT B.V., Velp

Verantwoordelijk voor de bouwrechtelijke en aanbestedingsrechtelijke advisering van in- en externe opdrachtgevers

• De advisering, de voorbereiding en de uitvoering van (Europese) aanbestedingsprocedures voor diensten, leveringen en werken. Voorbeeld: de aanbestedingen van gebouwen en laboratoria in opdracht van Wageningen Universiteit en Researchcentrum;
• De advisering over en maken van overeenkomsten van dienstverlening, overeenkomsten van aanneming, koopovereenkomsten en geïntegreerde contracten op basis van de UAV-GC 2005. Voorbeeld: het geïntegreerde contract (ontwerpen en bouwen) voor bruggen in de wijk Harnaschpolder in Delft;
• De advisering van opdrachtgevers op het terrein van het civiele vastgoedrecht, zoals koop- en huurrecht, bouwrecht en algemeen contractenrecht;
• De vertegenwoordiging van opdrachtgevers bij gerechtelijke instanties en bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Voorbeeld: het geschil met een aannemer over vergoeding van schade die de aannemer aan een gebouw van de opdrachtgever heeft toegebracht tijdens de uitvoering van zijn opdracht;
• De toetsing van overeenkomsten van dienstverlening op verzekeringstechnische aspecten en toetsing van algemene voorwaarden van opdrachtgevers. Voorbeeld: een Engelstalig contract met een Duitse opdrachtgever voor het ontwerp van een windmolenfundering.

2000 tot 2007: Senior vastgoedjurist

Gemeente Arnhem

Verantwoordelijk voor gemeentelijke onroerend goed transacties

• De advisering van het gemeentebestuur op het civiele vastgoedrecht, zoals koop- en huurrecht, bouwrecht, burenrecht en algemeen contractenrecht;
• De advisering en begeleiding van het gemeentebestuur bij grond- en vastgoedtransacties;
• Het doen van aanbiedingen over de aan- en verkoop van onroerend goed;
• Het opstellen van koopovereenkomsten en zakenrechtelijke overeenkomsten;
• Het voeren onderhandelingen met marktpartijen over publiek private samenwerking in het kader van de herontwikkeling van delen van de stad en de ontwikkeling van bouwterreinen en het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten;
• Het doen van voorstellen aan het gemeentebestuur over grondtransacties en planschadevergoeding.

1997 tot 2000:Juridisch medewerker grondzaken

Gemeente Groesbeek

Verantwoordelijk voor gemeentelijke onroerend goed transacties.

• Advisering van het gemeentebestuur op het terrein van het civiele vastgoedrecht, zoals koop- en huurrecht, burenrecht en algemeen contractenrecht;
• Het begeleiden van het gemeentebestuur bij grond- en vastgoedtransacties en het opstellen van koop- en huurovereenkomsten;
• De advisering van het gemeentebestuur over planschadevergoeding en op algemeen juridisch gebied;

1993 tot 1997: Senior juridisch medewerker

Gemeente Driebergen-Rijsenburg

Verantwoordelijk voor de bestuurs- en privaatrechtelijke advisering

• Secretaris van de Commissie bezwaarschriften;
• Vertegenwoordiger van het gemeentebestuur bij de bestuursrechter;
• Het opstellen van gemeentelijke verordeningen;
• De beleidsadvisering van het gemeentebestuur in regionale aangelegenheden, op privaatrechtelijk terrein en op het terrein van bestuurlijke vernieuwing;
• De verkoop van bouwkavels.

1989 tot 1993: Juridisch medewerker VROM

Gemeente Valburg

Verantwoordelijk voor de bestuurs- en privaatrechtelijke advisering

• Secretaris van de Commissie bezwaarschriften en de raadscommissie milieu;
• Vertegenwoordiger van de gemeente bij de bestuursrechter en de kantonrechter;
• Het opstellen van juridische adviezen inzake grondaankopen;
• De verkoop van bouwkavels;
• Het opstellen van gemeentelijke verordeningen;
• Het opstellen van het milieuwerkplan en het milieubeleidsplan.

Opleiding interimmanager

Christelijk Streeklyceum Ede
1981| diploma VWO B

Rijksuniversiteit Utrecht
1982| wiskunde (niet afgerond)

Rijksuniversiteit Utrecht
1988| Nederlands (meester in de rechten)

Cursussen en aanvullende opleidingen
2012 | Actualiteiten aanbestedingsrecht (2 punten PO)
2011 | Verdiepingscursus aanbestedingsrecht voor bedrijfsjuristen (9 punten PO)
2008 | Bouwtechniek voor juristen (5 punten PO)
2008 | Vertraging in de bouw
2008 | Ruimtelijke ordening en bouw (5 punten PO)
2007 | Klantgericht gesprekken voeren
2005 | Studiedagen Grondverwerving en schadevergoeding
2004 | Studiedagen Grondverwerving en schadevergoeding
2003 | Opleiding Grondverwerving en schadevergoeding
2003 | Juridische leergangen
1994 | Middle management voor hoger opgeleiden
1992 | Goederenrecht
1992 | Algemene wet bestuursrecht
1992 | Woningwet
1991 | Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
1990 | Communicatie
1990 | Gemeenterecht
1989 | Milieurecht

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

initiërend vermogen; cijfermatig inzicht; ondernemerschap; authentiek, zelfstandig; doel- en oplossingsgericht; vasthoudendheid; enthousiasme, energie; vriendelijk, spontaan, open en eerlijk.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

 beschikbaar?