T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim Controller_ Hoofd Administratie

Interim Controller_ Hoofd Administratie

Werkervaring interimmanager

10-2017 – 09-2018; Interim SAP FICO S4/HANA implementatie adviseur
Vervolgopdracht bij Euromaster Nederland B.V. te Deventer.
Het wegwijs maken van personen in SAP FICO S4-HANA maar dan nu met name voor het P2P proces, het schrijven en uitvoeren van testen, het beoordelen van de inrichting, het aanpassen van de BTW inrichting, het beschrijven van alternatieve oplossingen en het controleren van datamigratie bestanden, alsmede het verbeteren van processen en SAP Workflow.
Belangrijkste resultaten: Personen kunnen met SAP FICO S4/HANA werken, Procedures verbeterd, bestanden geschikt gemaakt voor migratie. Life met SAP S4/HANA.
Benodigde kennis: CODA financials, Intelliflow, SAP FICO, SAP SD, SAP MM, SAP Workflow, MS Excel en IFRS.
Coaching van medewerkers: 6

02-2017 – 08-2017; Interim SAP FICO S4/HANA implementatie adviseur
Opdracht bij Euromaster Nederland B.V. te Deventer.
Het wegwijs maken van personen in SAP FICO S4/HANA, het schrijven en uitvoeren van testen, het beoordelen van de inrichting, het aanpassen van BTW inrichting, het beschrijven de alternatieve oplossingen en het controleren van datamigratie bestanden.
Belangrijkste resultaten: Personen kunnen met SAP FICO S4/HANA werken, Systemen en procedures verbeterd, bestanden geschikt gemaakt voor migratie.
Benodigde kennis: SAP FICO, SAP SD, SAP MM, MS Excel en IFRS.
Coaching van medewerkers: 6

11-2016 – 06-2017; Parttime Interim WKR Adviseur
Vervolgopdracht bij SBB Zoetermeer.
Opstellen van implementatieplan en uitvoeren van de WKR implementatie van het afgegeven advies als resultaat van de vorige opdracht en het verbeteren van het gebruik van Exact Online.
Belangrijkste resultaten: Tijdige implementatie van de nieuwe WKR procedures en bijbehorend declaratiesysteem.
Benodigde kennis: ADP Workforce, Declaree, Exact Online, MS Excel, WKR en salarissen.
Coaching van medewerkers: 2
10-2017 – 09-2018; Interim SAP FICO S4/HANA implementatie adviseur
Vervolgopdracht bij Euromaster Nederland B.V. te Deventer.
Het wegwijs maken van personen in SAP FICO S4-HANA maar dan nu met name voor het P2P proces, het schrijven en uitvoeren van testen, het beoordelen van de inrichting, het aanpassen van de BTW inrichting, het beschrijven van alternatieve oplossingen en het controleren van datamigratie bestanden, alsmede het verbeteren van processen en SAP Workflow.
Belangrijkste resultaten: Personen kunnen met SAP FICO S4/HANA werken, Procedures verbeterd, bestanden geschikt gemaakt voor migratie. Life met SAP S4/HANA.
Benodigde kennis: CODA financials, Intelliflow, SAP FICO, SAP SD, SAP MM, SAP Workflow, MS Excel en IFRS.
Coaching van medewerkers: 6

02-2017 – 08-2017; Interim SAP FICO S4/HANA implementatie adviseur
Opdracht bij Euromaster Nederland B.V. te Deventer.
Het wegwijs maken van personen in SAP FICO S4/HANA, het schrijven en uitvoeren van testen, het beoordelen van de inrichting, het aanpassen van BTW inrichting, het beschrijven de alternatieve oplossingen en het controleren van datamigratie bestanden.
Belangrijkste resultaten: Personen kunnen met SAP FICO S4/HANA werken, Systemen en procedures verbeterd, bestanden geschikt gemaakt voor migratie.
Benodigde kennis: SAP FICO, SAP SD, SAP MM, MS Excel en IFRS.
Coaching van medewerkers: 6

11-2016 – 06-2017; Parttime Interim WKR Adviseur
Vervolgopdracht bij SBB Zoetermeer.
Opstellen van implementatieplan en uitvoeren van de WKR implementatie van het afgegeven advies als resultaat van de vorige opdracht en het verbeteren van het gebruik van Exact Online.
Belangrijkste resultaten: Tijdige implementatie van de nieuwe WKR procedures en bijbehorend declaratiesysteem.
Benodigde kennis: ADP Workforce, Declaree, Exact Online, MS Excel, WKR en salarissen.
Coaching van medewerkers: 2


11-2016 – 12-2016; Parttime Adviseur MS Dynamics NAV
04-2016 – 10-2016; Financieel medewerker MS Dynamics NAV
Opdracht bij Daarnhouwer & Co. B.V. te Zaandam, Commodity trader in Cacao, Koffie en Noten.
Het wegwerken van achterstanden, het verbeteren van MS Dynamics NAV en het operationele pakket Agiblocks en het trainen van de medewerkers.
Belangrijkste resultaten: Verbetering van procedures en werkwijzen m.b.t MS Dynamics NAV en Agiblocks en geen achterstanden meer.
Benodigde kennis: MS Excel, MS Dynamics NAV, Agiblocks, administratieve kennis, NL-GAAP en Consolidatie.
Coaching van medewerkers: 4

03-2016 – 04-2016; Parttime Interim WKR Adviseur
Opdracht bij SBB Zoetermeer, landelijk semi-overheid bemiddelingskantoor voor stageplaatsen.
Implementeren van standaard WKR regels met minimaal kosteffect.
Belangrijkste resultaten: Tijdige oplevering van de nieuwe WKR regels.
Benodigde kennis: MS Excel, WKR en salarissen.
Coaching van medewerkers: 2

07-2015 – 10-2015; Parttime Interim SAP FICO- Basware Invoice Ready
Consultant
Vervolgopdracht bij Nostrum Oil & Gas Amsterdam.
Controleren van en adviseren over Basware Invoice Ready(BIR)- en SAP-ERP instellingen en vervanging AP rol.
Belangrijkste resultaten: Procedures aangescherpt, nieuwe modules BIR bestudeert
en advies gegeven te wachten tot organisatie huidige verwerking goed kan toepassen.
AP rol uitgevoerd en werkwijze geoptimaliseerd, betaalproces vereenvoudigd.
Benodigde kennis: SAP FICO, MS Excel, Europese BTW, Basware Invoice Ready, P2P procedures, salarissen, WKR, MT940, SEPA betaalsystematiek.
Coaching van medewerkers: 4

07-2015 – 10-2015, Parttime Interim Adviseur toekomstige rapportage
Vervolgopdracht bij Munisense BV te Leiden.
Advies uitbrengen m.b.t. toekomstige rapportage systemen.
Belangrijkste resultaten: Advies gegeven Twinfield te combineren met NewBase.
Benodigde kennis: NL-GAAP, Twinfield, NewBase, MS Excel, project- en voorraadadministratie.
Coaching van medewerkers: 1

02-2015 – 05-2015; Interim Sr. Administrateur
Opdracht bij OSG Metrium Leiden, landelijk administratiekantoor voor scholen.
Samenstellen van Jaarrekening 2014 voor diverse schoolbesturen (3 PO, 1 VO)
Belangrijkste resultaten: Voor 3 besturen de jaarrekening tijdig en correct
aangeleverd en accountantscontrole begeleid, voor 1 bestuur conceptjaarrekening
opgesteld, adviezen gegeven tot verbetering van procedures.
Benodigde kennis: Onderwijs jaarrekening, onderwijs financiering (DUO), specifieke onderwijs regels, AFAS Profit, salarissen, MS Excel.
Coaching van medewerkers: 5

06-2014 – 10-2014, Interim Controller en MS Dynamics NAV assistent
Vervolgopdracht bij De Keizer Marine Engineering BV Zaandam.
Vervanging Controller en migratie van Navision RTC 2009 naar - RTC 2013.
Belangrijkste resultaten: WKR invoer begeleid, Budget 2015 voorbereid, Controller ingewerkt, migratie succesvol uitgevoerd.
Benodigde kennis: NL-GAAP, salarissen, WKR, Consolidatie, MS Dynamics NAV, MS Excel, WhiteVision, Budgettering, project- en voorraadadministratie.
Coaching van medewerkers: 7

01-2014 – 05-2014, Interim Controller en MS Dynamics NAV assistent
Vervolgopdracht bij De Keizer Marine Engineering BV Zaandam.
Vervanging Sr. Accounting assistant en tijdig en juist opleveren jaarrekeningen 2013.
Belangrijkste resultaten: Gegevens voor 5 individuele en 1 geconsolideerde jaarrekening correct en tijdig aangeleverd, Sr. Accounting assistant ingewerkt, Navision RTC 2009 waar mogelijk verbeterd, advies tot migratie naar - RTC2013 gegeven, WhiteVision implementatie verbeterd.
Benodigde kennis: NL-GAAP, salarissen, WKR, Consolidatie, Syntess PRO, MS Dynamics NAV, MS Excel, WhiteVision, Budgettering, project- en voorraadadministratie.
Coaching van medewerkers: 7

01-2014 – 03-2014; Parttime Interim SAP BPC assistant
Vervolgopdracht bij Nostrum Oil & Gas Amsterdam.
Assisteren bij implementatie van SAP-BPC als voorloper voor SAP-DM (SBR-rapportage).
Belangrijkste resultaten: SAP-DM levert o.b.v. SAP-BPC sluitende interne IFRS
rapportages op.
Benodigde kennis: SAP FICO, MS Excel, IFRS, NL-GAAP, SAP-DM, SAP-BPC,
XBRL (SBR), Consolidatie.
Coaching van medewerkers: 1

05-2013 – 12-2013, Interim Controller en MS Dynamics NAV assistant
Vervolgopdracht bij De Keizer Marine Engineering BV Zaandam.
Implementatie begeleider Navision RTC 2009 en vervanging Hoofd Administratie.
Belangrijkste resultaten: Implementatie Navision RTC 2009 succesvol afgerond, DMS systeem selectie voorbereid, advies tot aanname Sr. Accounting assistant gegeven.
Benodigde kennis: NL-GAAP, salarissen, Consolidatie, Syntess PRO, MS Dynamics NAV, MS Excel, project- en voorraadadministratie.
Coaching van medewerkers: 7`

12-2012 – 06-2013; Parttime Interim SAP DM assistant
Vervolgopdracht bij Nostrum Oil & Gas Amsterdam.
Assisteren bij de implementatie van SAP-DM en het verbeteren van de IFRS rapportage structuur.
Belangrijkste resultaten: SAP-DM levert o.b.v. SAP ECC6.0 sluitende interne IFRS rapportages op.
Benodigde kennis: Exact Globe, SAP FICO, MS Excel, IFRS, NL-GAAP, SAP-DM, Consolidatie
Coaching van medewerkers: 1

12-2012 – 05-2013, Interim Controller en MS Dynamics NAV assistent
Vervolgopdracht bij De Keizer Marine Engineering BV Zaandam.
Budget 2013 voorbereiden en Controller vervangen.
Belangrijkste resultaten: Implementatie Navision RTC 2009 voorbereid, gegevens voor 5 individuele en 1 geconsolideerde jaarrekening correct en tijdig aangeleverd, Controller ingewerkt.
Benodigde kennis: NL-GAAP, salarissen, Consolidatie, Syntess PRO, MS Dynamics NAV, MS Excel, project- en voorraadadministratie.
Coaching van medewerkers: 7

04-2010 – 12-2012; Interim Controller / Basware Invoice Ready Consultant
Vervolgopdracht bij Nostrum Oil & Gas Amersfoort.
Verbeteren van SAP FICO gebruik, interne- en externe rapportages en implementeren van additionele modules.
Belangrijkste resultaten: SAP-SD geïmplementeerd, Basware Invoice Ready geïmplementeerd, SEPA betalingen via SAP FICO geautomatiseerd, BTW code structuur in SAP FICO aangepast, nieuwe medewerkers ingewerkt.
Benodigde kennis: Exact Globe, SAP FICO, MS Excel, IFRS, NL-GAAP, SAP SD, Europese BTW, Basware Invoice Ready, SEPA betaalsystematiek, Consolidatie.
Coaching van medewerkers: 207-2011 – 10-2012, Parttime Interim Controller
Opdracht bij bij Munisense BV te Leiden, Nederlandse start-up van real-time en online meet- en regeltechniek met eigen platform, 15 medewerkers.
Lange termijn budget vertalen naar budgetten voor Twinfield, omzetten van de administratie van Accountview naar Twinfield.
Belangrijkste resultaten: Succesvolle omzetting budget en migratie van Accountview naar Twinfield gerealiseerd.
Benodigde kennis: NL-GAAP, salarissen, Twinfield, Visma-Accountview, MS Excel, project- en voorraadadministratie.
Coaching van medewerkers: 0

04-2012 – 05-2012, Interim Controller
Vervolgopdracht bij De Keizer Marine Engineering BV Zaandam.
Budget 2012 voorbereiden en planning maken voor Budget 2013.
Belangrijkste resultaten: Werkend model voor Budget 2012 opgeleverd en planning Budget 2013 opgesteld.
Benodigde kennis: NL-GAAP, salarissen, Consolidatie, Syntess PRO, MS Excel, project- en voorraadadministratie.
Coaching van medewerkers: 0

09-2009 – 04-2010; Interim Controller / SAP FICO Functional Consultant
Opdracht bij Nostrum Oil & Gas Brussel, Nederlands/Belgisch hoofdkantoor van Kazachstans Olie- en gaswinning project met 20 medewerkers.
Omzetten van 5 Excel en 1 Exact administratie naar SAP ECC6.0 FICO, trainen van medewerkers.
Belangrijkste resultaten: Succesvolle omzetting gerealiseerd, personeel getraind, advies tot vervanging personeel gegeven.
Benodigde kennis: Exact Globe, SAP FICO, MS Excel, IFRS, NL-GAAP, Consolidatie
Coaching van medewerkers: 1

02-2009 – 05-2009, Interim Controller
Opdracht bij De Keizer Marine Engineering BV Zaandam, Nederlands familiebedrijf in Maritieme installaties met 150 medewerkers.
Opzetten van Controllerfunctie en opleveren jaarrekening 2008.
Belangrijkste resultaten: Kwartaalrapportage structuur opgesteld, Controller ingewerkt, Jaarrekening 2008 aangeleverd waardoor Jaarrekening 2007 aangepast moest worden door Accountant, Project administratie kennis verder uitgebreid.
Benodigde kennis: NL-GAAP, salarissen, Consolidatie, Syntess PRO, MS Excel, project- en voorraadadministratie.
Coaching van medewerkers: 4

07-2008 – 01-2009, Interim migratie assistent DBS/RAET
Vervolgopdracht bij Vivium Zorggroep Huizen.
Verantwoordelijk voor een correcte afsluiting van Visma-DBS en aanlevering van de juiste bestanden van Visma-DBS en de omzetting ervan naar RAET-Beaufor formaat.
Belangrijkste resultaten:
Visma-DBS succesvol afgesloten, Pensioenen aangesloten met PGGM, bestanden tijdig en juist aangeleverd zodat migratie naar RAET-Beaufor succesvol kon worden voltooid.
Benodigde kennis: Salarissen, Visma-DBS, RAET-Beaufort, MS Excel, Exact Globe.
Coaching van medewerkers: 5

07-2007 – 07-2008, Interim Hoofd PSA
Opdracht bij Vivium Zorggroep Huizen, Nederlandse Thuiszorg organisatie met eigen Verzorgingshuizen en RIBW onderdeel, 1500 medewerkers.
Verantwoordelijk voor juiste en tijdige verwerking van 1500 salarissen via het programma Visma-DBS, aansturing van 5 medewerkers (2 PA en 3 SA).
Belangrijkste resultaten:
Gebruik van Visma-DBS voor zowel PA als SA sterk verbeterd, procedures verbeterd.
Benodigde kennis: Salarissen, Visma-DBS, RAET-Beaufort, MS Excel, Exact Globe.
Coaching van medewerkers: 5

Overzicht oudere interimopdrachten
Periode: Opdrachtgever: Belangrijkste resultaten:
02-2007 – 07-2007,
Interim Administrateur ABZ, Zeist:
Amerikaans/Nederlandse IT-dienstverlener voor de verzekeringsbranche, 100 medewerkers.
Coaching 4 medewerkers. Processen m.b.t. SAP FI-CO verbeterd, nieuwe administrateur ingewerkt.

08-2006 – 01-2007,
Interim Functioneel AFAS consultant AFM, Amsterdam:
Nederlandse semi-overheidsinstantie ter controle van de financiële branche, 200 medewerkers.
Coaching 6 medewerkers. AFAS-Profit geïmplementeerd aansluitend op jaarrekening, geassisteerd bij de implementatie van AFAS-Salaris.

02-2006 – 08-2006,
Interim Controller Jansen Beton Zeewolde BV, Zeewolde:
Nederlandse betonfabriek, 30 medewerkers.
Coaching 2 medewerkers. Boekhouder en controller vervangen en nieuw hoofd administratie ingewerkt.

05-2005 – 02-2006,
Interim Hoofd administratie QuadTech Inc., Weesp:
Amerikaans verkoopkantoor van kleurcontrollers voor drukpersen, 20 medewerkers.
Coaching 4 medewerkers. Administratie in Exact Dos bijgehouden en adviezen gegeven bij implementatie van CODA-Maginus, jaarrekening voorbereid.

10-2002 – 12-2002,
Interim Controle begeleider Statagene BV, Amsterdam Zuid-Oost:
Amerikaans Biochemisch verkoopkantoor, 10 medewerkers.
Coaching 0 medewerkers. UWV controle succesvol begeleid, geadviseerd over Europese BTW en nieuwe informatiesysteem.

Opleiding interimmanager

09-2002 – 07-2004 Post-HBO, Managerial Controller, Hogeschool Inholland Diemen i.c.m. Nivra-Nyenrode. Ja
09-1986 – 06-1989 Accountant Administratieconsulent, vakken Privaatrecht en Sociaal recht gehaald, gestopt i.v.m. veranderen van werkgever. Nee
01-1984 – 06-1986 NIVRA, propedeuse gehaald, studie gevolgd tot Algemene Organisatie, gestopt i.v.m. onmogelijkheid de studie succesvol af te sluiten i.v.m. vervallen vrijstellingen HEAO-BE. Nee
01-1983 – 01-1984 Militaire dienstplicht, YPR chauffeur. Rijbewijs
09-1979 – 07-1982 HEAO-BE, Hogeschool Utrecht. Ja
09-1973 – 06-1979 VWO-A, A. Roland Holstcollege Hilversum Ja

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Implementatie van Boekhoudpakketten en Management informatie systemen.
• Opstellen van Jaarrekeningen en Balansdossiers voor externe accountant.
• Vervanging van Hoofd Administratie en Controller.
• Vervanging van Hoofd Personeels- en Salarisadministratie.
• Vervanging van Salarisadministrateur.
• Opzetten van de (Salaris) administratie voor MKB bedrijven.
• Kennis van NL-Gaap, IFRS en US-Gaap.
• Kennis van LB, IB, VpB, DB en BTW en bijbehorende aangiftes.
• Ervaring met Europese BTW, XBRL/SBR/RGS vraagstukken en Consolideren.


Talenkennis interimmanager

Nederlands moedertaal
Engels goed in woord en geschrift
Duits goed in woord


 beschikbaar?