T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?senior project manager

senior project manager

Werkervaring interimmanager

• Excellente project management, business en technische ervaring;
• Brede commerciële IT kennis en de bekwaamheid om IT af te stemmen op de business doelstellingen;
• De drive en focus die nodig zijn om projecten op tijd en binnen budget op te leveren;
• Aantoonbaar succes met het motiveren van teams zodat het volledige project en medewerkers potentieel wordt bereikt;
• Uitgebreide kennis van project planning tools en technieken, zoals MS-Project en PMP methodes;
Persoonlijke eigenschappen
Motivatie, klant focus en teamwerk geven mijn werk ethiek weer. Doordat ik een effectieve organisator ben, ga ik methodisch te werk en ben ik in staat een kwalitatief goede oplossing te definiëren zodat ik een succesvolle change management kan uit voeren. Door mijn interpersoonlijke vaardigheden, diplomatie en takt zorg ik ervoor dat ik op ieder nivo binnen de organisatie gemakkelijk kan samenwerken. Ik hecht een grote waarde aan het coachen, mentoren en managen van het team voor het halen van de doelen van het project.
Opleiding
2012 PMP gecertificeerd
1981 - 1986 Technische Universiteit, Eindhoven, Electrical Engineering
Business vaardigheden & ervaring
• Bewezen track record in het opleveren binnen scope, tijd en budget voor zowel infrastructuur als software IT projecten met een budget van een 0,5 tot 3,5 miljoen euro met een team grote tot 30 engineers bestaande uit onshore / offshore ontwikkelaars, business analisten, test analisten en third party leveranciers.
• Meer dan 25 jaar ervaring in business background zoals banken, verzekeren, transport, beveiliging nutsbedrijven;
• Gewerkt met de volgende gestructureerde project management methoden: PMP, Prince2, Agile, Scrum, RUP, Lean, CMMi, ITIL, TMAP, & DSDM;
• Uitgebreide internationale ervaring, inclusief gedistribueerde component ontwikkeling - met contacten in Europa & Verenigde Staten & Midden Oosten en Afrika;
• Ervaring in het duidelijk maken van business requirements, uitvoeren van gap analyses tussen nieuwe en bestaande procedures, design processen en systeem verbeteringen voor het verhogen van de productiviteit.
• Ervaring met de hele systeem ontwikkel cyclus van inceptie, design, constructie & testen tot uiteindelijke oplevering en support;
• Goede kennis van inkoop en leverancier management. Daarnaast ook gewerkt in offshore omgevingen waarbij onderdelen van het project in China, India of Pakistan werden uitgevoerd;
• Uitstekende communicatie en onderhandelingseigenschappen, kan moeilijke technische issues eenvoudig overbrengen naar de verschillende business gebieden;
• Kan goed om gaan met druk en veranderende business requirements;
• Zeer goede team leiderschapskwaliteiten, professioneel, toegewijd en zeer gemotiveerd;
• Zeer adaptief - kan gemakkelijk nieuwe kennis opdoen en effectief toepassen;
• Praktijk ervaring met OO architectuur en design, met name met UML, Spring, SOA, EJB, Oracle, SQL Server, DB2. 10+ jaren OO analyse & design, 7+ jaren Java en 5+ jaren J2EE;

WORK EXPERIENCE
2010 December – 2011 Februari Egypt, Cairo, Commercial International Bank
Senior Project manager – EDMS Phase 5
Dit project heeft een tweeledig doel: de upgrade van het Electronic Document Management System (EDMS) en het ontwikkelen van 8 nieuwe workflows. Het ontwikkelen van de 8 workflows zorgt ervoor dat de afdelingen beter gestructureerd en efficiënter kunnen werken. De upgrade is noodzakelijk voor: het opnieuw verkrijgen van support op de software, het behalen van performance verbeteringen en het verkrijgen van high availability. De huidige software versies van de EDMS applicatie zijn out of date en hebben allemaal een upgrade nodig, dit zijn: AIX operating system, DB2 Database, Websphere, MQ, CM , Domino workflow en HACMP.
EDMS is een Java web applicatie die op Websphere draait. Tijdens het project is er een initiële baseline gecreëerd voor de performance van EDMS. Aan de hand van de baseline zijn een aantal verbeter punten in de source code voorgesteld die uiteindelijk ook zijn gerealiseerd. De nieuwe performance baseline liet een verbetering zien van 100 maal sneller dan voorheen.
Het project was gebaseerd op een contract met de leverancier IBM en het budget voor het project was 300K dollar. IBM leverde de benodigde hardware en de services aan CIB. Ik heb ervoor gezorgd dat met de gebruikte project management methodologie, PMP, het project werd opgeleverd binnen de tijd en budget. Voor het project heb ik het volledige systeem development proces gemanaged. De java ontwikkelaars hebben de workflows on site ontwikkeld, in totaal waren er 15 engineers vanuit IBM betrokken bij het project, aan de CIB zijde waren 8 engineers betrokken, vanuit infrastructuur, netwerken, security, support en de helpdesk. Bovendien waren er een groot aantal gebruikers betrokken bij het tot stand brengen van de requirements en het uiteindelijke gebruikers testen van de workflows. Ik zorgde ervoor dat met de gebruikte management methode PMP, het project werd opgeleverd binnen budget en tijd. Ik heb de verschillende activiteiten van het project gecontroleerd en management geadviseerd over issues met betrekking tot de beschikbaarheid van resources. Intern heb ik de verschillende afdelingen van CIB gemanaged, the business, beveiliging, infrastructuur, communicatie, operations, the helpdesk en de uiteindelijke handover aan support.
2010 September – 2012 April Egypt, Cairo, Commercial International Bank
Senior Project manager – Operation Control Center
Het doel van het project is het implementeren van het Operational Control Center, OCC, de CIB IT afdeling wil verdergaande controle krijgen over de gemanagede IT omgeving. Deze omgeving varieert van netwerk tot server tot IP telefonie tot bank applicaties tot client desktop systemen tot applicaties die draaien op de desktops in CIB branches. Het hoofddoel is het leveren van real-time inzicht in de business service beschikbaarheid; minimaliseren van service onderbrekingen; het snel oplossen van problemen; het laten zien van de impact op business services als er iets mis gaat; het bereken van het verlies in inkomsten als de business service niet beschikbaar is.
De aanpak van het project is iteratief, in totaal zijn er 18 iteraties, die het volgende afdekken: Implementatie van ITIL in de IT afdeling; Monitoren van retail business services; Verzorgen van real-time feedback op infrastructuur; Track en trace alle activiteiten in productie;
De functionaliteit en features zijn iedere 15de van de maand beschikbaar. De iteraties zijn onafhankelijk van elkaar en kunnen indien nodig worden omgewisseld afhankelijk van resource beschikbaarheid of door portfolio veranderingen. CIB heeft Raya gecontracteerd, een partner van Hewlett Packard, om de OCC te implementeren. i.e. het uitvoeren van de implementatie van de 18 applicaties van de HP Openview suite. Om dit te kunnen uitvoeren heeft Raya additioneel een sub-contractor ingehuurd: OMS.
Ik heb de leveranciers gemanaged, samen met hun managers continue de voortgang bewaakt, het budget voor het project was 1.4 miljoen dollar. Ik zorgde voor de inrichting van de hardware nodig voor de applicaties en de uiteindelijke implementatie en configuratie. Ik heb gezorgd voor de implementatie van de nieuwe ITIL management processen: de Helpdesk, Incident management, Problem management, Change managment, Release management en configuratie management. Deze werden ingericht voor de hele IT afdeling met plusminus 250 medewerkers. Naast het beschikbaar stellen van de applicatie, Service Manager, heb ik awareness sessies en workshops opgezet om de CIB employees eenvoudig over te laten gaan naar deze nieuwe manier van werken.
2010 November – 2012 Januari Egypt, Cairo, Commercial International Bank
Senior Project manager – Server consolidation
Het project levert nieuwe technologie die betere service aanbied aan de business door het consolideren van het grote aantal bestaande servers in een grote server, deze grote server wordt gepartitioneerd in kleinere virtuele servers en levert deze virtuele servers aan de applicaties als een reguliere server, het voordeel is lagere kosten, consolidatie, en efficiënt gebruik van hardware. Virtualizatie levert ook business agility, door het gemakkelijk en snel creëren van een virtuele server en de deployment van een applicatie voor de business zonder lange hardware inkoop processen. Het voordeel zal zijn dat we een reductie aan vloer oppervlak, lagere koeling en vermogen requirements voor de data centers hebben. Deze techniek zal de disaster recovery capaciteiten vergroten voor alle applicaties van de bank. Daarbovenop een nog betere performance en betrouwbaarheid van de technologie die door de oplossing wordt geleverd.
Het hoofddoel voor het project is de vervanging van al de individuele AIX en AS/400 servers door een machine, de P7. Additioneel moeten alle bestaande storage boxen (EMC, ESS en DS8300) worden vervangen door een machine, de DS8700. Bovendien worden de nieuwe geconsolideerde server en storage uitgevoerd als triplets, hierdoor krijgt de CIB de beschikbaarheid over high availability en disaster recovery. De implementatie daarvan zal plaats vinden in de drie data centers van de CIB.
Ik heb de nieuwe servers en storage boxen succesvol geïmplementeerd. Gedurende de start moest ik er bovendien voor zorgen dat er voldoende vermogen, koeling en ruimte werd gecreëerd, inclusief nieuwe vloeren om het gewicht van de nieuwe machines te kunnen dragen. Na de installatie van de P7 moesten alle bestaande 30 applicatie worden gemigreerd, eerst werd de data gemigreerd en daarna de applicatie zelf. The leverancier die hiervoor was ingeschakeld is IBM en de gebruikte project management methode was PMP. Het project budget was 3,2 miljoen dollar en ik stuurde 12 projectmedewerkers direct aan.
2010 April – 2010 September ING, Retail banking
Senior Project manager – Kijkglas
Door het samengaan van de ING en de Postbank waren er veel migraties nodig voor de bestaande applicaties. Een van de belangrijke applicaties is de applicatie die de informatie van de klant zelf en zijn producten beheert. Door de vele migraties die plaats vinden is de bestaande applicatie RIS steeds meer onbetrouwbaar. Daarom is het nodig dat er een nieuwe applicatie wordt gerealiseerd, Kijkglas, die ervoor zorgt dat de verkoop afdelingen, de mid offices en back offices de klant informatie weer beschikbaar krijgen. Voor dit doel wordt de bestaande applicatie Lisa gebruikt, hiervoor is nodig dat een aantal aanpassingen worden gemaakt.
De gebruikte project management methode is Prince2 en voor het development proces is iteratief RUP gebruikt. Aan de ene kant worden de project controls ingericht zoals: project mandate, project brief etc… en aan de andere werd de RUP aanpak gevolgd, waar de Inceptie, Elaboratie, constructie en transitie fasen voor de ontwikkeling van de applictatie werden toegepast. Het budget voor het project was 1.875 miljoen euro.
De applicatie werd gebouwd door de leverancier CapGemini en is een Java web applicatie. Op dagelijkse basis heb ik de voortgang van het project bewaakt en feedback aan de project manager van CapGemini geleverd. De deliverables van CapGemini waren voornamelijk de design, bouw en systeem test van de applicatie. Voor het project handelde ik het inkoop management af met Capgemini.
Voor het project heb ik het volledige systeem development proces gemanaged. Interne resources van ING, twee analisten en een architect, hebben de requirements vastgesteld samen met de opdrachtgever en de gebruikers van de verkoop afdeling, mid offices en back offices. De user acceptatie test is opgezet door de business onder begeleiding van het project. Voor het uitrollen van de applicatie werd een infrastructuur projectleider toegewezen, deze handelde alle infrastructurele zaken af, zoals hardware platform, Websphere, MQ Series, etc… het testen van de applicatie vind plaats volgens de TMap methodiek. Bovendien werd er een performance baseline uitgevoerd voor toekomstig gebruik.
Naast al deze aspecten moest het project ook voldoen aan andere wensen, zoals beveiliging, auditing, maar ook service management aspecten zoals monitoring. De betreffende afdelingen leenden een resource uit aan het project, zodat het project kon voldoen aan al de standaarden en werd gebouwd volgens alle requirements zoals die zijn vastgesteld.
2008 December – 2010 January Fortis, Merchant banking
Project manager – Repo trading
Het doel van het repo trading project was om ervoor te zorgen dat de Global Security Financing Group (GSFG) de mogelijkheid krijgt om te traden in Repo’s op de markten en dat de organisatie is voorzien met de benodigde kennis en informatie voor de correcte processing en administratie. In breed perspectief is het verantwoordelijk voor de volgende doelstellingen: Interne opgelijnde organizatie; interne systemen opgelijnd; externe connectie naar elektronische markten; contracten met externe clearing & settlement parties. Het project is een gezamenlijke inspanning tussen de front office, front office support, accounting, operations and risk. Dit project zorgt voor een brede product scope, meer trading platforms, met meer volume en P&L. De business deliverables zijn:
• Geautomatiseerde Repo trading feeds via BrokerTec, Eurex en MTS.
• Anonym traden via LCH, Eurex Clearing en LCH-SA.
• Uitbreiden van de product scope: open repo’s, floating rate trading, gilt trading, gc pooling trading en triparty trading.
De gebruikte technologie is gebaseerd op een java web applicatie op JBoss. De gebruikte Fortis management methode is Prince2. Het project bestond uit 11 team leden en het budget was 900K euro. De datafeed voor Eurex werd voor het project door de leverancier Rule financial gebouwd, hiervoor heb ik de vinkoop en leverancier management uitgevoerd. Voor het testen was een test manager aan het project toegewezen en de gebruikte methode was TMap.
Alle nu volgende Fortis projecten werden volgens de Prince2 methode aangestuurd, in de hierna volgende beschrijvingen van de Fortis projecten heb ik dat niet iedere keer toegevoegd.
2008 Oktober – 2009 Maart Fortis, Merchant banking
Project Manager – FactSet
Door de seperatie met Fortis Bank Belgie zijn de 2 applicaties Partners en ExcelConnect van Factset niet meer beschikbaar voor de Research afdeling van de Fortis Bank Nederland. Dit project zorgt ervoor deze twee applicaties weer beschikbaar komen.
De deliverables van het project waren twee client gui’s met een automatische installatie kit, die uitgerold moesten worden na zowel Windows 2000 als Windows XP. Een server installatie van de server software en het opletten van een data feed met de database. Daarnaast was er de wens om de allernieuwste versie van de software neer te zetten, aangezien de support op de huidige versie beëindigd was door de vendor.
Als de project manager stuurde ik de infrastructuur engineers aan en was ik verantwoordelijk vanaf de start van het project tot aan de oplevering aan maintenance fase voor de development van de IT infrastructuur en software releases. Ik heb de PID geschreven en controleerde het budget en plan. Ik adviseerde teamleden over de methodes en technieken die gebruikt moesten worden. Voor het project rapporteerde ik aan de team manager van Global Markets en aan de project sponsor.
2008 Oktober – 2009 December Fortis, Merchant banking
Project Manager – StoC
Voor de Global Security Financing Group entiteit wordt de Basel credit risk rapportage uitgevoerd via de non conventionele keten. Berekeningen worden uitgevoerd met eigen solvency calculators en het resultaat wordt direct gerapporteerd aan het centrale rapportage team. In het huidige proces bestaat er geen reconciliatie proces tussen de gerapporteerde financiële posities in Magnitude en de gerapporteerde Basel II exposures.
Voor het oplossen van de rapportage hiaten is volledige rapportage via CReW noodzakelijk voor de non conventional entiteiten. Volledige rapportage in deze context betekend extractie van data uit Global One en vervolgens daaruit standaard CReW messages maken. Deze standaard messages bevatten gedetailleerde transactie informatie in het voorgeschreven formaat voor CReW. The CReW messages kunnen worden gebruikt voor reconciliatie doeleinden met Magnitude (IFRS) en Fermat (Basel II).
De deliverable voor dit project was de StoC Java web applicatie in JBoss, die met Global One en CReW interfaced. Met deze applicatie kan risk management de data uit Global One halen en doorsturen na CReW en vervolgens naar Magnitude en Fermat.
Voor dit project heb ik de client afspraken gemanaged. Het budget voor het project was 350K en het project bestond uit 4 team leden. Ik overzag de dagelijkse activiteiten om de doelen van het project te verwezenlijken. Ik heb het team gecoacht voor het bereiken van de milestones, het halen van afgesproken plannen, het oplossen van technische en operationele issues, het behalen van project doelen en het produceren van de resultaten met hoge kwaliteit.
2008 Juli – 2008 December Fortis, Merchant banking
Project Manager – Early Separation
Het doel van het Early Separation project was:
• Het overzetten van klanten van ABN/AMRO naar Fortis;
• Het bouwen van een nieuwe interface van FORTIS naar de ABN Financial Registration System (FRS);
• Verbeteringen aan de Deal Injector voor de support van het proces van deals/unwinding etc…
• Ander werk voor de support van het importeren van deals en/of klanten
Als onderdeel van de Fortis ABN/AMRO integratie, heb ik het Early Seperatie project gemanaged voor de integratie van de GMK afdeling van Fortis met ABN/AMRO. Het doel is om de Interest Rate Derivatives (IRD) Exotic en Non-Exotic business te migreren van het ABN/AMRO Murex Raider platform naar het Fortis JRates/Ulysse/FBN platform in Q4 2008. Daarna moeten alle nieuwe sales worden geboekt in de Fortis systemen.
Voor dit project heb ik een team van 12 engineers geleid. Ik heb voor het Early Seperation project de volgende zaken gemanaged: de deliverables, de milestones, de planning en alle andere informatie nodig om de requirements van de business te verwezenlijken. Ik heb de progres van het project gecontroleerd, gemeten en beoordeelt en de project progres gerapporteerd aan de project board.
2007 Augustus – 2008 Juli Fortis, Merchant banking
Project Manager – diverse kleine projecten
Gedurende deze periode heb ik diverse kleine projecten geleid voor Java web applicaties op JBoss, variërend van 1 tot 3 ontwikkelaars, bijvoorbeeld Cash manager, Exposure Manager, Index Arbitrage, etc… De lengte van deze projecten varieerde van 2 tot 4 maanden. Voor deze projecten managede ik de systeem development cyclus.
Daarnaast heb ik nog gewerkt aan het GSFG verbeteringstraject, genaamd Phoenix. Voor dit traject heb ik diverse sessies georganiseerd met de business, functioneel applicatie management en IT om de top 10 verbeteringen te definiëren voor het applicatie landschap voor GSFG. Uiteindelijk werden 8 werkstromen gedefinieerd en uitgevoerd.
2007 Augustus – 2008 Juli Fortis, Merchant banking
Team manager – Global Security financing, development
Ik heb voor de Global Security Financing Group (GSFG) een team van architecten, analisten en Java ontwikkelaars gemanaged. Doordat de business groeide werd betere en nieuwere software noodzakelijk en het team groeide in een jaar tijd uit van 14 engineers naar 30 engineers. Als de resource manager van het team heb ik alle intakes geleid en ervoor gezorgd dat de juiste mensen werden ingehuurd. Gedurende deze periode heb ik het team gemotiveerd en begeleid, daarnaast heb ik de evaluatie van de medewerkers smart objectives uitgevoerd.
Ik heb de dagelijkse operationele activiteiten gemanaged voor de productie systemen die bestond uit 43 applicaties, dit werd uitgevoerd door het maintenance team en viel onder mijn verantwoordelijkheid. Ik rapporteerde aan het hoofd van de Front Office en het hoofd van functioneel applicatie management over de productie problemen en de oplossingen, waarvoor kwaliteit het meest belangrijk was. Daarnaast heb ik product verbeteringen gemanaged, geprioretizeerd en gepland. Nauw samenwerken met de business analisten voor het opzetten van business en technische requirements en vervolgens het design opstellen. Ervoor zorg dragen dat technische specificaties worden geschreven en gearchiveerd. Ik heb ervoor gezorgd dat er een automatisch build en test proces werd ingericht voor de software die werd gemaakt.
Het verzamelen en afhandelen van de change requests, uitvoeren van impact analyse en managen tot aan de uiteindelijke uitrol naar productie.
Het maken van management informatie rapportage en het evalueren van de team prestaties. Het beheren en uitvoeren van resource management voor de allocatie van de engineers aan de verschillende projecten van de GSFG afdeling.
2006 August – 2007 July Hewlett Packard, Software
Project Manager – SD4.5-SM7 Migration
Dit project levert de migratie tools voor de migratie van de HP Service Desk naar de HP Service Manager. Deze tools zorgen ervoor dat service providers een zo goed mogelijke overgang van Service Desk naar Service Manager voor hun klanten kunnen uitvoeren. De consultants die de migratie uitvoeren worden door de tools ondersteund met hun eenvoud, robuustheid, snelheid en betrouwbaarheid.
Ik heb gedurende dit project een groep van 23 engineers geleid voor de migratie van 1600 klanten naar de Service Manager 7. Voor het project heb ik een nieuwe manier van developen geïntroduceerd: Agile/Scrum. Het team werd verdeeld in 3 feature teams. Ik heb ervoor gezorgd dat we een scrum consultant in het team hadden, die het team begeleidde en hun hielp met de nieuwe manier van werken. Voor het project hadden we vrij korte release cyclussen opgesteld van 2 maanden en in die 2 maanden hadden we iteraties van 2 weken. Ik heb in totaal 4 releases van het migratie tool gemanaged. Voor de nieuwe ontwikkel methodologie heb ik diverse nieuwe tools geïntroduceerd: Perforce (source control system), PDO Sharepoint, Rally (work breakdown en planning tool)). Het project zelf was afhankelijk van 2 andere projecten, een daarvan werd in Frankrijk gerealiseerd en de ander in de Verenigde Staten. De afhankelijkheden tussen de teams heb ik gecoördineerd. Daarnaast heb ik 2 technische schrijvers aan het team toegevoegd, voor het schrijven van de benodigde documentatie voor de consultants die met de tools gaan werken. En bovendien heb ik 5 consultants aan het team toegevoegd die de nodige expertise voor de Service Manager hadden. Gedurende het project ben ik diverse malen naar de Verenigde Staten gereisd, om de project voortgang en status door te spreken met hoger management.
2004 January – 2006 August Hewlett Packard, Openview
Project Manager – Service Desk
De HP Openview Service Desk is een uitgebreide schaalbare IT service desk oplossing gebaseerd op een algemene configuratie management fundament. Door het gebruik van de HP Openview Service desk oplossing kan een IT organisatie zowel zijn IT service processen eenvoudig stroomlijnen als zijn IT service life cycle managen door uitgebreide service level management mogelijkheden. Service desk is gebaseerd op ITIL principes en maakt gebruik van industrie best practices, hierdoor is zij in staat de IT services te managen en effectieve controle te leveren voor kritische service support en service delivery processen.
Ik heb voor de Service Desk de volgende nieuwe releases gemanaged:
December 2005: SD 5.0
April 2006: SD 5.0 Service Pack 1
Juni 2006: SD 5.0 Integraties
Juli 2006: SD 5.0 Localizations
Augustus 2006: SD 5.1
Voor het Service Desk project was ik verantwoordelijk voor de systeem development, de software maintenance en applicatie management. De project management methode was gebaseerd op PMP. Ik heb een team van 15 engineers gemanaged., bestaande uit architecten, analisten, designers , ontwikkelaars en schrijvers. Bovendien heb ik het testen voor het project gecoördineerd, hiervoor was er een test manager met een test team aan het project toegewezen. Het testen is later ge-offshored na China. Ik was verantwoordelijk voor de coördinatie van multiple sub-projecten over meerdere disciplines; Development teams waren verspreid over Nederland, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten, Pakistan en China. Voor het project heb ik gereisd naar Frankrijk en de Verenigde Staten om de voortgang en status door te spreken met hoger management. Ik heb de development life cycle van het project gemanaged, ervoor zorg gedragen dat de deadlines werden gehaald, en de dagelijkse activiteiten van het project werden gecontroleerd zoals afgesproken. Met hoger management heb ik toekomstige verbeterpunten geïdentificeerd voor het project.
2003 July – 2003 December Hewlett Packard, Openview
Teamleider – Object Server
De Object Server, de applicatie server van Hewlett Packard, levert een gemeenschappelijke definitie van managed objects voor alle OpenView producten. Als zodanig is het een gemeenschappelijk toegang mechanisme voor product integratie en data. Het lever ook de interface voor sever-based componenten. De Object Server levert de toegang naar de database voor de diverse producten. Het is een applicatie server die gebruik maakt van en onderhoud pleegt op de data store in de database. De producten ontwikkelen een module die objecten en business logica bevat. De product module breidt de object server uit, die de database benadert.
Ik heb gewerkt voor de afdeling Openview in het Object Server project. De project management methode die we gebruikten was PMP. In het Object server team heb ik deelgenomen aan diverse sub-projecten, het uitbreiden van de Object Server waardoor entiteiten gebruik kunnen maken van extensies, toevoegen van JMS aan de Object Server en als laatste het bouwen van de administratie console. Ik zorgde ervoor dat de designs in Rational Rose werden gemaakt and daarna dat deze werden geïmplementeerd in de Object Server. Ik zorgde ervoor dat het test framework werd uitgebreid met de benodigde test zodat het test gedeelte afdoende werd afgedekt. Verder nam ik deel binnen het team waar verbeteringen aan het component development proces werden bedacht. Hiervoor is het belangrijk om te weten dat de ontwikkeling van de componenten plaats vond over verschillende plaatsen, Nederland, Duitsland, Frankrijk, en de Verenigde Staten. Voor het bouwen van de administratie console ben ik enkele maanden naar Amerika geweest voor het definiëren van de architectuur en de afhankelijkheden van de Object Server en de Gui.
2001 Nov – 2003 July De Nederlandsche Bank, Automatisering en ontwikkeling
Architect – Generieke Message Service
Introductie van de Enterprise Framework Layer zoals gedefinieerd door de architectuur groep van de Bank. Door het gebruik van een standard component, de generieke Message Service (GMS), wordt de middleware beschikbaar gesteld voor de applicaties. Het hoofddoel van het GMS is het transporteren van data van de ene applicatie naar de ander en vise versa op een asynchrone manier (Service Oriented environment). Het GMS enabled andersoortige applicaties draaiend op verschillende platformen op een eenduidige manier met elkaar te communiceren via het GMS. Het GMS zorgt ervoor dat developers hun applicaties kunnen ontwikkelen zonder diepgaande kennis van data communicatie door het gebruik van het GMS. Door het gebruik van het GMS kunnen applicaties sneller en eenvoudiger worden ontwikkeld. Voor het project ben ik verantwoordelijk geweest voor het schrijven van de Visie voor de Nederlandsche Bank. Ik heb diverse presentaties gegeven voor hoger management over de nieuwe architectuur en de introductie van de GMS component. Ook heb ik de requirements vastgesteld en de architectuur voor het GMS project. Gedurende het project heb ik intensief samengewerkt met de senior designer. Twee employees van de Bank hebben succesvol de transitie gemaakt naar de nieuwe Java wereld.
Periode voor 2001
04/01 – 11/01, ABN AMRO, Global Transaction Services, Replacement of Faxed Payments
Business analist en Senior designer, OOA, OOD en bouw van een Java intranet applicatie voor het versturen van betalingen van de Regional Operating Center naar de Account holding branch.
02/01 – 11/01, ABN AMRO, Wholesale clients, Embedding Cbus into the ISAP environment
Project leider, opstellen van voortgang rapportages, budget en tijdlijn monitoring. Het verzorgen van de juiste werk omgeving voor de team leden. Het doel van het project was de wereldwijde implementatie en levering van het CBus product, de nieuwe middleware standaard van de bank op de AS/400.
06/00 – 02/01, ABN AMRO, Development International, Bridge
Technische project leider, opstellen van de voortgang rapportage van het project, begeleiden van de team leden, kwaliteit waarborgen, OO, OOD, en ontwikkeling van de Bridge voor de twee middleware producten van de bank.
12/99 – 06/00, ABN AMRO, Development International, OASIS AS/400 Client
Technische project leider, opstellen van de voortgang rapportages, begeleiden van de team leden, kwaliteit waarborging, functionele design specificatie van de uitbreiding van de toolkit voor message georiënteerde middleware.
01/99 – 12/99, ABN AMRO, Development International, OASIS
Senior designer, projectleider, opstellen van de voortgang rapportages, functioneel design specificatie, OOA, OOD, maken van de test specificatie voor de toolkit van de message georiënteerde middleware.
09/96 – 01/99, Peek Traffic, department Public Transport Systems en Inter-urban Transport Management, Romanse, Ria4, Viborg
Senior designer, Functionele design specificatie, OOA, OOD en bouw van een real-time applicatie voor het volgen van bussen in de stad Southampton in England.
Senior designer, Functionele design specification, OOA, OOD and bouw van een real-time applicatie voor het displayen van route informatie op de route informatie borden boven de A10.
Senior designer, gedetailleerd design en bouw van een real-time applicatie voor het automatisch toewijzen van bussen aan platformen in een busstation (Viborg in Denmark).
03/95 - 09/96, Interpay, Gemeenschappelijk Werkstation
Senior designer, Analyse, gedetailleerd design en bouw van een client-server betalingsapplicatie.
08/89 - 03/95, IBM Uithoorn/Misc
Analist/Designer/Developer voor diverse software projecten: RA, CFSOFT, EUOP, CFSOFT, QUEST, COM300
03/88 - -08/89, Integrated Circuit Design b.v., Piece Wise Linear Simulator
Nieuwe ontwikkeling en onderhoud van een elektronische circuit simulator.

Training / Certificering

2012 June Course on Agile Certified Practioner (21 PDU) SimpliLearn
2012 May PMP Certified PMI
2012 April Course on Project management professional (35 PDU) SimpliLearn
2007 February Software Testing in an Agile Environment Hewlett Packard
2007 January HP Agile SIG: Making Good Teams Great Hewlett Packard
2007 January The Business Case for Agile Development Hewlett Packard
2007 January Scrum Overview Hewlett Packard
2007 December Agile QA Hewlett Packard
2006 December Core Spring Hewlett Packard
2006 October Project Management: Project Risk Management Hewlett Packard
2006 September HP OpenView ServiceCenter 6.x Introduction Hewlett Packard
2006 August Building Secure Software Hewlett Packard
2006 May Microsoft Project 2003 Fundamentals Hewlett Packard
2006 March Agile Estimating and Planning Hewlett Packard
2006 February Ethical Leadership Hewlett Packard
2006 February Introduction to ITIL Hewlett Packard
2005 October Partnering Across Cultures Hewlett Packard
2005 September More for Less - Project Planning vs. Project Improvisation Hewlett Packard
2005 July Project Management Fundamentals Hewlett Packard
2004 March Sun Certified Developer for the Java 2 Platform Sun
2003 March Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform 1.4 Sun
1995 February Projectleider Getronics Software
1994 November Object oriented development and OMT Getronics Software
1994 June Object Georiënteerd Ontwerpen en Programmeren (NIAM) Hogeschool Enschede
1991 December Kwatiliteits systemen Datex
1990 June Voorbereidend hoger management ISW opleidingen

Opleiding interimmanager

PMP gecertificeerd
Afgestudeerd aan de TUE electrotechniek

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

.

Talenkennis interimmanager

Nederlnds
Engels
Duit

 beschikbaar?