T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim vastgoed jurist

interim vastgoed jurist

Werkervaring interimmanager

Studie onderbroken voor de verplichtingen voor Militaire Dienst. Na afzwaaien als werk student van 1975 tot 1980 gewerkt bij de Heineken Brouwerijen ( 20 uur per week). Dit gecombineerd met studie. Na afstuderen als advocaat beëdigd in Utrecht. Met toestemming van de Deken stage periode voor ommekomst onderbroken door zich zelfstandig te vestigen in Zaanstad. Eigen kantoor gestart met een algemene praktijk. Stage afgerond met een buitenpatronaat.

In 1982 geassocieerd met een kantoor dat is ontbonden in 2000 door het vertrek van een vennoot. Kantoor was toen toonaangevend in Zaanstad met acht advocaten en een algemene praktijk gevestigd in het voormalig Stadhuis van de gemeente Zaandam. De specialisatie begonnen in het Vastgoed/Ruimtelijk Bestuursrecht/Bouwrecht.

In 2001 opnieuw geassocieerd met voormalig partner. Kantoor opgezet in Alkmaar met vestigingen in Amsterdam Haarlem. Eerstbedoelde vestiging is inmiddels uitgegroeid tot 14 advocaten/juridisch medewerkers met het zwaartepunt op insolventie recht en vastgoedrecht.

Op 31 december 2011 maatschap opgezegd; vanaf 1 januari praktijk in het vastgoed overgedragen.

De werkzaamheden hebben de laatste twintig jaar vrijwel uitsluitend betrekking gehad op het vastgoed in brede zin. Bestuursrechtelijk door bijstand aan bedrijven, overheden (waaronder de rijksoverheid) en instellingen. Nadruk op het ruimtelijk bestuursrecht; bestemmingsplannenrecht, projectontwikkeling, handhaving, bodem en lucht alsmede het civiele vastgoedrecht waaronder huurrecht. Vastgoedsectie in Alkmaar bestaat thans uit zes fee earners en een drietal administratieve medewerkers. Ondank de crisis in het vastgoed is met name de bestuursrechtpraktijk goed op peil gebleven.

Als advocaat in en buiten rechte diverse publiekrechtelijke lichamen bij gestaan waaronder de gemeentes Wormerland, Oostzaan, Waterland en Bergen. Voor de Rijksoverheid alle werkzaamheden verricht in het kader van het isolatieproject rondom Schiphol genaamd PROGIS. Buiten het interne advies heeft de maatschap in 2007 en 2008 een drietal medewerkers gedetacheerd op het kantoor van Progis om de workload weg te werken en de juridisch medewerkers te begeleiden bij het nemen van de beslissingen op bezwaar (BOB).

Totaal zijn ruim drie honderd procedures namens de minister gevoerd bij de Rechtbanken Amsterdam Haarlem alsmede de hoger beroeps procedures bij de Raad van State. Na afronding van het GIS III project in 2012 zullen deze werkzaamheden aflopen. Inhoudelijk betreft het werk voornamelijk het adviseren en voeren van procedures namens de minister in het kader van de Luchtvaartwet en de uitvoeringsregels op het gebied van isolatie.

Civielrechtelijk is er ook veelvuldig namens de minister geprocedeerd over de aard en de kwaliteit van het onder de verantwoording van het (toenmalige) ministerie van verkeer en waterstaat uitgevoerde werk. Veelal geschillen over fundering, aangebrachte isolatie en geplaatst isolerende beglazing.

Voor de locale overheden betreffen de werkzaamheden vooral de civielrechtelijke geschillen. De Bestuursrechtelijke geschillen worden veelal vanuit de gemeentes zelf behandeld. Bij ingewikkelde kwesties wordt ook op dit gebied geadviseerd en geprocedeerd. Een kleurrijk pallet op het grensgebied van het bestuursrecht en civiel recht maakt onderdeel uit van de werkzaamheden. Ontruimingen in Kort Geding, huurgeschillen bij de Sector Kanton eigendomsvraagstukken, erfdienstbaarheden, contractenrecht alsook geschillen waarbij de gemeente als civielrechtelijke partij aanbesteder is. In feite alle juridische dienstverlening die een relatief kleine gemeente niet zelf behandelt, met uitzondering van het ambtenaren recht.

Overleg met de verantwoordelijk wethouders behoort tot de standaard procedure. Ook bij wisselende politieke samenstelling van de Colleges. Uiteraard behoort het procederen tegen (niet aan kantoorgebonden)gemeentelijke instellingen tot de standaard werkzaamheden. Met name in de Regio Alkmaar/Zaanstreek/Waterland/Haarlem. Ook daar procedures met dezelfde aard voor derde belanghebbenden (met name bedrijven) bij het vast stellen van bestemmings plannen, bouw- en milieuvergunningen, welstandsadviezen en ruimtelijke onderbouwingen. Veelal geschiedt dit in collectief verband namens een bedrijvenvereniging.

Ook het bijstaan van vergunninghouders en\of derden belanghebbenden behoort tot de standaard werkzaamheden . Kortom de materie is vanuit beide gezichtspunten bekend.

Ook diverse woningbouwcorporaties behoren tot de cliëntenkring. Daar betreft het voornamelijk huurgeschillen, ontruimingen wegens oneigenlijk gebruik van de woning, het redigeren van contracten, opmaken van vaststellingsovereenkomsten e.d. Ook het adviseren van de staf bij aanpak van probleemgevallen en nieuwe wetgeving maakt deel uit van de werkzaamheden. Het betreft bij de corporaties niet alleen woningen maar ook de huur/verhuur van bedrijfsruimten (winkels, kantoren boxen e.d.)

Voor het bedrijfsleven in de bouwbranche (grote en middelgrote aannemers en projectontwikkelaars) wordt veelvuldig geprocedeerd bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en andere arbitrage instanties. Bouw en uitvoeringsgeschillen;Constructie problemen, maar ook onderaanneming door installateurs, e.d. Buiten de bouwbedrijven wordt regelmatig aan constructeurs geadviseerd alsmede architecten en andere (interieur) ontwerpers. Samenwerking met BK ingenieurs.

Daartoe zijn de afgelopen jaren tientallen cursussen gevolgd alsmede postacademisch onderwijs. Als belangrijkste en gezaghebbende cursus is met succes de Grotius opleiding Vastgoed en ruimtelijk bestuursrecht gevolgd. Voorts worden diverse geschillen commissies voorgezeten betreffende huurgeschillen tussen huurder en verhuurder . Diverse notaris kantoren in de regio fungeren als doorverwijs adres betreffende bovengenoemde rechtsgebieden.

Tot slot zijn diverse makelaarskantoren en beheerders van vereniging van eigenaren client. Ook hier weer alle aan het vastgoed gerelateerde problemen behoren tot de praktijk. Appartementsrecht, onderhoudskwesties, overeenkomstenrecht (NVM koopakte) en wederom ontruimingen en (illegale)onderhuur.

Maatschappelijke betrokkenheid uit zich in het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van de BnO (beroeps vereniging van Nederlandse ontwerpers) commissaris van het Zaantheater en het lidmaatschap van andere culturele besturen in de regio.

Als (een van de drie)partner verantwoordelijk voor het kantoor in Alkmaar. Voorzitter van de bouwcommissie die tezamen met een strategisch Partner een nieuw kantoor heeft gebouwd dat op 1 januari 2012 is betrokken. Kantoor is custom built en op basis van sale en lease back tot stand gekomen. Biedt plaats aan 100 werknemers en is state of the art in Alkmaar. In eigen beheer duurzaam (verwarming door middel van restwarmte van de HVC) en innovatief gebouwd.

Diverse seminars georganiseerd voor woningbouwcorporaties betreffende nieuwe huurwetgeving, en ontwikkelaars bij de invoering van de wet Bodembescherming en recent voor de bouwbranche de UAV 2012 alsmede de WABO. Coördinator van de inhouse trainingen voor alle fee earners ( rond de 25) zes maal per jaar.

Opleiding interimmanager

Opleiding: HBS-A 1972
Rechtsgeleerdheid: 1972-1979 (Staats en Bestuursrecht) Vrije Universiteit Amsterdam
Postdoctorale opleiding Bestuursrecht: 1979-1980
Militaire Dienst: 1973-1975
Beëdigd als advocaat 1980-heden (respectievelijk Utrecht, Haarlem en Alkmaar)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Doelgericht, praktisch, organisatorisch vermogen, people manager, ruim 30 jaar

Talenkennis interimmanager

Duits, Engels, Frans en Spaans

 beschikbaar?