T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Jurist

Jurist

Werkervaring interimmanager

Ik heb enkele jaren ervaring met het begeleiden van vergunnings- en handhavingsprocedures op het gebied van het omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en APV, inclusief het behandelen van zienswijzen en bezwaar-en beroepschriften. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in bijzondere wetten, waaronder ook bibob toetsing en het verrichten van integriteitsonderzoeken.


Mijn laatste drie opdrachten:
Werkervaring

03/2011- heden Gemeente Amsterdam
Functie: interim jurist sector Bouwen en Wonen
Bibob (bouw en horeca) specialist afdeling Vergunningen Gebruik.
Werkzaamheden: - Toetsing bibob dossier (bouw en horeca) inclusief verdergaande procedure;
- de behandeling van handhavingdossiers (aanschrijvingen bestuursdwang/dwangsom, behandeling zienswijzen en bezwaar- en beroepschriften;
- opzetten structuur beleid m.b.t. dossiervorming;
- procederen;
- bezwaar en beroep procedures;
- opstellen commissieadviezen inzake bezwaar- en beroepszaken;
- toetsing en behandeling wet en regelgeving;
- toetsing bestemmingsplan/ apv e.o. verordeningen van de gemeente.02/2011- 04-2011 Gemeente Aalsmeer (2 dagen)
Functie: interim jurist toezicht & handhaving en vergunningen/ro
Werkzaamheden: - de behandeling van handhavingdossiers (aanschrijvingen bestuursdwang/dwangsom, behandeling zienswijzen en bezwaar- en beroepschriften;
- opzetten structuur beleid m.b.t. dossiervorming;
- procederen;
- bezwaar en beroep procedures;
- toetsing en behandeling wet en regelgeving;
- toetsing bestemmingsplan/ apv e.o. verordeningen van de gemeente;
- advisering bestuur;
- coördineren, plannen afstemming van vergunningaanvragen op het gebied van bouwen, drank- en horeca, bijzondere wetten, APV, parkeren enz.
- het opstellen en laten uitvoeren van beleid op het terrein van de afdeling.

06/2009- maart 2011 Gemeente Medemblik (4dg)
Functie: interim jurist toezicht & handhaving afdeling Bouwen en Wonen/ vanaf jan 2010 tevens afdelingsmanager Vergunningen en Bouw
Werkzaamheden: - de behandeling van handhavingdossiers (aanschrijvingen bestuursdwang/dwangsom, behandeling zienswijzen en bezwaar- en beroepschriften;
- secretaris bij bezwaar-beroepzaken;
- opzetten structuur beleid m.b.t. dossiervorming;
- procederen;
- bezwaar en beroep procedures;
- toetsing en behandeling wet en regelgeving;
- toetsing bestemmingsplan/ apv, e.o. verordeningen van de gemeente;
- managementvoering afdeling;
- deelname stuurgroepen;
- advisering bestuur;
- coördinatie/deelname rampenbestrijding;
- coördinatie en proces uitschrijven aanpak hennepkwekerijen, inclusief samenwerking met provincie Noord-Holland-Noord;
- opstellen integrale veiligheidsplan;
- coördineren, plannen afstemming van vergunningaanvragen op het gebied van bouwen, drank- en horeca, bijzondere wetten, APV, milieu, Waterwet enz.
- coachen en sturen van APV toezichthouders;
- het opstellen en laten uitvoeren van beleid op het terrein van de afdeling;
- diverse projecten; o.a. illegale bewoning buitenlandse werknemers en permanente bewoning op recreatieparken

Opleiding interimmanager

Universitair-Nederlands en Notarieel recht

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Analyserend en oplossend reageren behoren tot één van mijn sterkste kanten. Daarnaast ben ik een echte team-worker die geen negen tot vijf mentaliteit kent. Serieus en accuraat werken zijn één van mijn karakterpunten. Humor op zijn tijd vind ik wel belangrijk.

Talenkennis interimmanager

Nederlands: goed
Engels: goed
Frans: voldoende
Duits: matig tot voldoende


Overig

Typevaardigheid: goed, in bezit van typediploma;
Word Perfect: goed
Word Powerpoint: goed
Word Excel: goed
Exact: goed
Quantaris/NIS
Provast
Decos
Squit
Novell


 beschikbaar?