T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenManager P&O (non)-profit/overheid

Manager P&O (non)-profit/overheid

Werkervaring interimmanager

Manager HR:
1. Verandermanagement
2. Competentiemanagement
3. Inrichting HR-systemen/planningsysteem en koppeling daartussen.
4. Inrichting P&O afdeling
5. Statutair directeur Flex-organisatie binnen Sociale Werkvoorziening
6. Concernhoofd P&O (Soc. Werkvoorziening)
7. Hoofd P&O Zorg en Welzijn
8. Manager HR CRO (Clinical Research Organization)
9. Recruitment Artsen

Curriculum Vitae
Maart 2011- Maart 2012(loondienst)
Manager P&O/Transitiemanager
Traverse te Tilburg (275 medewerkers, personeelsbudget van 10 mio)
Leiding geven aan 1 P&O Consulent, 1 Opleidingscoordinator, 1 medewerker P&O.
Hier ben ik lid van het MT en ondersteun de Raad van Bestuur (Directie) bij de uitvoering van het Personeelsmanagement.
Ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het totale P&O-beleid in de volle breedte. (o.a. invoeren van competentiemanagement).
Projectleider voor de invoering van de invoering van het Roosterpakket Aysist, koppeling Accountview en Regas, tevens voor de invoering van TMA (competentiebeoordeling via EHRM).
Verder participeer ik op landelijk niveau binnen de MO-groep aangaande de vormgeving van arbeidsvoorwaarden binnen de werkgroep arbeidsvoorwaarden met een aantal bestuurders.
Middels contacten met de Bestuurder vanuit de MO-Groep gevraagd om de reorganisatie te leiden bij Traverse.
2009- maart 2011 (loondienst)
Manager P&O / Projectleider Harmony (roosterpakket)
CVD Welzijnsorganisatie te Rotterdam (700 medewerkers, personeelsbudget van 35 mio)
Leiding geven aan 3 P&O-consulenten, 3 medewerkers Personeelsadministratie, 2 medewerkers Salarisadministratie,
Projectverantwoordelijke voor de invoering van een nieuw roosterpakket. Leg verantwoording af aan de Algemeen Directeur. Verantwoordelijk voor de invoering van strategisch personeelsmanagement gekoppeld aan het meerjarenbeleidsplan 2010-2014. Actief in de MO-groep op landelijk niveau in de werkgroep arbeidsvoorwaarden met een aantal bestuurders in de branche.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2004 - 2009 Personeeldiensten (zelfstandig ondernemer)
(Dienstverleningen volledige periode)
Recruitment voor Belastingdienst (HBO/WO-functies)
Adviesfuntie HRM voor diverse klanten op abonnementsbasis
Makelaar voor Koop- en Verkoop Tandartspraktijken + bemiddeling Tandartsen
Recruitment Artsen. (basisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten)
Recruitment Artsenbezoekers/Rayonmanagers/ Productspecialisten voor de Pharmacie en de Medical-sector.

Directeur New business/Manager HRM a.i.
2008-2009
Konneweg BV
Leidinggeven aan de afdelingen ICT, P&O, Personeels- en Salarisadministratie. MT-lid, verantwoordelijk voor het gehele Personeelsmanagement. Gerealiseerd: Invoering AFAS, Inrichting Systeem, Opzetten van organisatie in Engeland, Inrichten van een nieuwe afdeling P&O , aanstellen van en overdragen aan een Personeelsconsulent. Speciaal project: Opleidingen in kader van EVC voor MBO en HBO-ers.

2008 -2008
Sr. Consultant a.i.
GGZ
Verantwoordelijk voor het inrichten van een nieuwe divisie 'specialistische functies" met daarbij de juiste Psychiaters, Managers en Verpleegkundigen. met name Formatie-vraagstukken en innovaties. Project: begeleiding HKZ, opleidingsbeleid vormgegeven. Inrichten van een Recruitmentafdeling.

2007 - 2008
Concern-Hoofd P&O/ Directeur Flexkompaan B.V. a.i..
WVS (Sociale Werkvoorziening) (3000 medewerkers, personeelsbudget van 130 mio)
Voor 9 gemeenten in West-Brabant de gemeenschappelijke regeling uitvoeren. Hier gaf ik leiding aan 3 Hoofden P&O en Stafmedewerkers, Personeel- en Salarisadministratie, Hoofd Arbo-dienst, Afdeling Kwaliteitsmanagement en een Jurist. (MT-lid) Hiernaast was ik statutair directeur van Flexkompaan B.V. De 3 hoofden P&O zijn gepositioneerd onder een divisie-directeur te weten Industrie, Diensten en @Work. Dat betekende dat ik hen functioneel leiding gaf. Transitiemanager/Projectleider inrichting en implementatie van CRM en Personeelsinformatiesysteem DBS.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Loondienstverbanden:
2003 - 2004
Hoofd P&O
GGZ Regio Breda ( 1600 medewerkers)
Leiding geven aan 18 personeelsleden op de afdeling HRM. Waarin Personeelsconsulenten, Hoofd Opleidingen, Consulenten Opleiding, Bedrijfsmaatschappelijk Werk, Arbocoordinator. (MT-lid) Met name gewerkt aan participatie van hoger en midden-kader bij de vormgeving van het strategisch personeelsmanagement. Invoering INK en DBC's. Project: Decentralisatie van de afdeling P&O doorgevoerd met als resultaat een herpositionering en een andere verantwoordelijkheidsstructuur.

2000 - 2003
Manager HRM
Cardialysis BV ( st. SAMEN) (140 medewerkers, veelal Post-Academisch)
Leiding geven en zelf veel uitvoerende werkzaamheden doen voor deze hybride organisatie. Verantwoordelijk voor het Arbeidsvoorwaardenbeleid, gehele FUWA-systeem (IFA), Pensioendeskundige en MT-lid.

1997 - 2000
Manager Personeelszaken
STGR (thuiszorg) (1600 medewerkers)
Leidinggeven aan 20 medewerkers, verdeeld over de secties: personeelsmanagement, personeelsbeheer, MD, Opleiding Vorming & Training, en de Personeels-Salarisadministratie. Met name heb ik hier de gehele reorganisatie na de post-fusiefase voltooid. Inrichten van één PRIS/Salarissysteem, Transitie-manager/Projectleider DBS.

1991 - 1997
Hoofd P&O
Ziekenhuis en Verpleeghuis Zevenaar (1100 medewerkers)
Leidinggeven aan 3 sector-personeelsfunctionarissen, de Arbo-coördinator en aan het secretariaat. Vooral spitste de werkzaamheden zich toe op het veranderingstraject dat ingezet werd om integraal management met daar bij managementparticipatie van de medisch specialisten te realiseren.

1990 - 1991
Personeelsfunctionaris
Van Mullekom BV (200 medewerkers)
Het betrof hier een nieuwe functie op een eenmanspost. Hier heb ik de hele afdeling Personeelszaken opgezet en een professionele personeelsadministratie ingericht. Alle beleidsmatige en uitvoerende p-taken zelfstandig gerealiseerd.

1985 – 1990
Consulent Personeelsvoorziening
GAB Gewestelijk Arbeids Bureau
Als Consulent Personeelsvoorziening heb ik mijzelf bezig gehouden met arbeidsbemiddeling en het inrichten van het fenomeen Outplacement voor het GAB Eindhoven. Met name in die tijd was er sprake van een crisis en volgden er massa-ontslagen bij Philips en DAF. Het GAB moest hier een adequaat antwoord op hebben en hiertoe heb ik mij volledig gericht op het vormgeven van een goed instrument samen met de P&O-afdelingen van Philips en DAF.

1981-1985
Lecturis BV Eindhoven (Drukkerij)
Ass-Bedrijfsleider/Bedrijfsleider en Verkoper Binnnendienst lid van het Managementteam.
Verantwoordelijk voor de orderplanning/verkoop binnendienst tevens lid van het MT.
Verder verantwoordelijk voor de opzet van een OR en het Personeelsbeleid.

OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES
1978-1981 Grafische MTS/Staf en Kaderopleiding (grafisch)
Grafische School Eindhoven

1985 - 19901995-1996 HBO AP/PB (diploma: ja)
Hogeschool Kath. Leergangen
Tilburg

Post Academische leergang Verandermanagement (RUG) gegeven op Universiteit Nijmegen.
1996 - 1997 Post HBO Personeelsmanagement (VO)(diploma: ja)
Fontys
Tilburg/Utrecht
2003 - 2004

Rocheville University HRM Masteropleiding (diploma: ja)
2000 - 2002 Arbeidsrecht (diploma: ja)
Dirkzwager
Venray

2007 POP-gesprekken (afgerond: ja)
2007 Psychiatrische ziektebeelden (afgerond: ja)

Taalvaardigheden:
• Nederlands (zeer goed)
• Engels (goed)
PC-vaardigheden/pakketkennis:
• MS-office (goed)
• Beaufort (goed)
• ADP PION (goed)
• DBS (goed)
• AFAS (goed)
• TMA (goed)
• Functiewaardering FWG 3.0, NMT (Human Capital Group) (Methode Bakkenist)
• Harmony/Aysist (plansystemen)

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE

• Eigenschappen: Ondernemerszin, Resultaatgericht, Sociaal-Zakelijk, Opgewekt en Analytisch
• Hobby's & interesses: tennis, tuinieren en zwemmen
• Lid NVP

Opleiding interimmanager

WO/HBO/Post HBO/Post Academisch
HBO AP/PB
VO Personeelsmanagement
WO HRM
Leergang Verandermanagement
ADP
AFAS
Beaufort
Aysist
Harmony

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

HRM in de volle breedte op alle niveau's
Verandermanagement
Projectleider

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels goed
Frans en Duits matig

Overig

Ervaring als Manager P&O/HRM binnen ziekenhuis/GGZ/Verpleeghuis/Thuiszorg/Welzijnssector: Maatschappelijke Opvang en Dienstverlening

 Beschikbaarheid opvragen