T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?IT Manager, Operationeel Manager, IT Service Manager

IT Manager, Operationeel Manager, IT Service Manager

Werkervaring interimmanager

Functies
Operationeel manager 3jaar
IT Manager 3 jaar
Service Manager 3jaar
Teamleider IT beheer 3jaar
Medewerker datacommunicatie 3jaar

Ervaring
1)Organisatie verander management
Via Agile / scrum een software development organisatie gestructureerd. Een support en delivery organisatie gekanteld van reactief naar een pro-actief klantgerichte organisatie vanuit het CMM model.

2)Faciliteren workshops en trainingen
Vanuit verander en verbeter trajecten de volgende workshops gefaciliteerd
• Strategie sessies voor het operationeel MT.
• Technische visie software development en services.
• Agile adoptie trainingen.
• KANBAN binnen het ICT logistieke proces.
• Situationeel leiderschap voor teamleiders.
• Effectief communiceren voor teamleiders.

3)Proces management
Inrichten en verbeteren van ITIL processen en invullen van ITIL procesrollen als Change Manager en Problem Manager in complexe omgevingen en het coachen van procesbeheerders en managers.
Dit omvat de volgende eindverantwoordelijkheden/ werkzaamheden:
• Ontwikkelen en documenteren van processen, procedures, SLA's en de producten en diensten catalogus.
• De implementatie en verbetering van beheer, proces en system management tools.
• Het motiveren van alle betrokkenen om te werken conform proces en procedures en zo zorgen dat
de ITIL processen ook echt 'werken' en beheerd en beheerst worden.
• Stelt heldere richtlijnen en kaders op voor onderscheid tussen eerste, tweede en derdelijns
ondersteuning en de onderlinge communicatie, escalatie en werkwijze bij ernstige verstoringen.

4)Projecten en Programma's
Leiding geven aan programmamanagement om de samenhang van projecten strategisch te borgen.
• Agile projectmanagement, resultaat en kwaliteit gericht
• Beoordelen van Business Case, PID, Stage- en fase plannen en begroting
• Verkrijgen van draagvlak, coördineren, communiceren en regisseren
• Herinrichten van een servicedesk


5)Management
Leiding geven aan het management team en aan afdelingen, meestal bestaande uit technisch specialisten
verantwoordelijk voor software ontwikkeling, service delivery, applicatie management,
beheer ICT-infrastructuur en architectuur. Dit veelal binnen grote en / of complexe omgevingen.
Het coachen, begeleiden en beoordelen van medewerkers binnen de kaders van het geldende
functiehuis en HRM richtlijnen zodat het potentieel van de medewerkers ten volle wordt benut.
De afdeling optimaal organiseren en waar nodig aanpassen op in- of externe veranderingen en
daarbij zorg dragen dat de voor de afdeling benodigde kennis en vaardigheden in voldoende mate
aanwezig zijn en blijven.
Zorg dragen voor adequate rapportage en communicatie over de afdelingen, de resultaten en de
werkzaamheden naar de omgeving en directie ten behoeve van transparantie,
besturing, voortgangsbewaking, optimalisatie en afstemming (BSC).
Het stellen van de juiste prioriteiten, de bewaking van voortgang en kwaliteit, de financiële en
materiële budget bewaking, het integreren en combineren van routine en dagelijkse
werkzaamheden met project werkzaamheden, het toewijzen van taken optimaal passend op de
kennis en vaardigheden van medewerkers, het signaleren van knelpunten en het daarop bijsturen
en waar nodig escaleren. Het bepalen en verbeteren van de afdelingswerkwijze, standaarden,
samenwerking en processen en het verder ontwikkelen van de afdeling zodat kwaliteit en efficiency gewaarborgd
blijven. Bijdragen leveren aan kwartaal en jaarplannen, budgetplannen, ontwikkeling van visie, opstellen
van of bijdragen aan strategische en tactische plannen en (afdeling) diensten en product portfolio.
Vertegenwoordiging van de afdelingen binnen projecten en overlegorganen zoals CAB, project-,
management-, proces- en leveranciersoverleg.

6)Infrastructuren en techniek
Algemene conceptuele en functionele kennis van hedendaagse infrastructuren denk hierbij aan
Server based computing, Storage, ESX, WAN en (V)LANs, firewalls, Virtualization, routers (cisco) en switches
Kennis van en ervaring met system- en proces management tools zoals TopDesk, Trinicom, E-Synergy Exact.
Kennis van technieken voor uitwijk, redundantie, disaster recovery en beschikbaarheid t.b.v. datacenter functionaliteiten.
Kennis op het gebied van ontwikkeltalen Pascal, Visual basic en VB.net.

Projecten:

Het bestaande incidentmanagement systeem vervangen door een ITIL based servicemanagement systeem.
Budget (90K)

Naast het implementeren van Topdesk configuratiemanagement koppelen aan de website en het backoffice programma (E-Synergy, Globe).

Verantwoordelijk voor de business case en het project.


Werkzaamheden en verantwoordelijkheden bestonden o.a. uit:
• Verantwoordelijkheid budget 90K.
• Voorzitter stuurgroep overleg.
• Borgen samenhang processen operationele organisatie (Software development, Support en Delivery).

Resultaat:
Topdesk binnen budget geïmplementeerd en geïntegreerd binnen de backoffice processen (facturatie).


INFRASTRUCTUUR PROJECT : Het hosting platform (outsourcing Terremark) migreren naar een eigen data center (in-house). Budget 1200K

Verantwoordelijk voor de business case en realisatie van het project binnen de gestelde termijn (vervaldatum contract Terremark).

Resultaat:
Binnen gestelde termijn en budget het hostingplatform voor de 1e fase gemigreerd (business case 5 jaar).

Project:
Meer inzicht verkrijgen in de operationele organisatie met als doel de organisatie professioneler te maken (van reactief naar proactief).

Opzetten BSC omgeving t.b.v. het strategisch en operationeel management team.

Als operationeel manager de strategische doelstellingen vertalen naar de operationele activiteiten en deze koppelen aan de daar bijbehorende KPI’s.

Als operationeel manager draagvlak creëren binnen het management om 2 wekelijks te rapporteren over alle disciplines.

Resultaat:
De gehele organisatie rapporteert aan het management binnen de gestelde cycli.

Opleiding interimmanager

ISBW Management
TCK
Electronica

Trainingen
Agile Strategie
Lean (KANBAN)
ITIL

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Mijn kracht ligt erin om mijn gedrevenheid, organiserend en analyserend vermogen te combineren met goede sensitieve people management vaardigheden. Met deze eigenschappen was het mogelijk om de vooraf gestelde doelstellingen op het gebied van efficiency en effectiviteit gezamenlijk te behalen. Daarnaast heb ik altijd goede resultaten bereikt op het gebied van Software development, Customer Services, Support en Delivery. Ook heb ik verander- en verbeterprocessen binnen deze functie doorgevoerd via verschillende modellen en methodieken waaronder Agile software development, Lean (KANBAN) en ITIL .

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 beschikbaar?