T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Adviseur Public Affairs en Juridische Zaken

Adviseur Public Affairs en Juridische Zaken

Werkervaring interimmanager

* 09 – 2011 tot heden
Freelancer / Eigenaar / Public Affairs Adviseur
Legal & Public Affairs

Als zelfstandig adviseur werkzaam op het gebied van Public Affairs voor verschillende opdrachtgevers.

Heden:
1. Public Matters: Het monitoren en verslaglegging van de openbare gesprekken in de Eerste Kamer door de Commissie Kuiper die onderzoek doet naar het verzelfstandigingsbeleid van de Nederlandse overheid.

2. De John Stuart Mill Comparative Policy Academy: Het uitvoeren van Public Affairs en communicatie activiteiten (waaronder de organisatie van een seminar) op het gebied van duurzaamheid, milieu en rechtvaardige
energie in relatie tot de toepassing van kernenergie in Nederland in samenwerking met de Nederlandse Wetenschap (TU Delft).

-----------------------------

* 04 – 2010 tot 04 – 2011
Consultant
Aon Hewitt te Rotterdam

Aon Hewitt is een toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen.

Primaire taken:
- Public Affairs op het gebied van Sociale Zekerheid en Zorg
Het creëren van draagvlak voor een private uitvoering van de Werkloosheidswet door contacten met FNV Vakcentrale, Verbond van Verzekeraars, Ministerie SZW en de SER
- Het opzetten en onderhouden van klantcontact voor nieuwe projecten

-----------------------------

* 07 – 2009 tot 02 – 2010
Interim Beleidsadviseur Juridische Zaken en Public Affairs
Nederlandse Brouwers en de Nederlandse vereniging voor Frisdranken, Waters en Sappen
te ’s-Gravenhage

Nederlandse Brouwers is de overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van 99,9% van de in Nederland gevestigde bierbrouwerijen. De Nederlandse vereniging voor Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) is de brancheorganisatie die de belangen behartigt voor de Nederlandse frisdranken-, water-, sappen- en siropenindustrie.

Primaire taken:
- Vertegenwoordigen van twee grote brancheverenigingen richting beleidsmakers en beslissers in zowel Den Haag als Brussel
- Succesvolle lobby vaste Kamercommissie Financiën inzake Belastingplan, ministerie SZW inzake wettelijke uitzondering leden en het ministerie van Financiën inzake nadere inhoudelijke gesprekken over
accijnsvoorstellen en de kostendekking van Kamervoorstellen
- Mede verantwoordelijk voor de aanpassing van de agenda voor de ECOFIN in samenwerking met Europese collega’s in Brussel
- Periodieke actieve vertegenwoordiging van Nederlandse Brouwers bij de Europese brancheorganisatie Brewers of Europe in Brussel
- Vertegenwoordiging van de branches bij verschillende (publiekrechtelijke) samenwerkingsverbanden
- Organisatie werkbezoek leden vaste Kamercommissie aan de branche
- Beleidsontwikkeling door herschrijven beleidsplannen
- Woordvoerder binnen eigen beleidsterreinen

-----------------------------

* 09 – 2007 tot 07 – 2009
Juridisch Adviseur en Interne Communicatie
Fortis / ASR Nederland Adviesbureau Juridische Zaken
te Utrecht

ASR behoort tot de grootste verzekeraars van Nederland voor verzekeringen op het gebied van pensioenen, leven, schade, ziektekosten en arbeidsongeschiktheid.

Primaire taken:
- Pro actief monitoren en analyseren van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de organisatie door onder andere contacten met intermediair, Verenigingen, Verbond van Verzekeraars,
verschillende branchegenoten en zogenaamde conculega’s
- Interne communicatie van juridische ontwikkelingen met betrekking tot Sociale Zekerheid en Zorg aan management en business onderdelen
- Interne voorlichting door middel van intranet, schrijven van brochures, een maandelijks intern adviesjournaal en door groepsvoorlichting
- Schrijven van artikelen voor vakliteratuur

Opleiding interimmanager

11 – 2011
Masterclass Lobbyen bij de decentrale overheid
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Beroepsvereniging Public Affairs

10 – 2011
Masterclass procedures en commissies in de Tweede Kamer
Adjunct-griffier vaste commissie Defensie en Beroepsvereniging Public Affairs

09 – 2011
Masterclass Rijksbegroting Bureau Onderzoek en
Rijksuitgaven – Tweede Kamer der Staten Generaal

2009
Master Rechtsgeleerdheid
Universiteit van Tilburg te Tilburg

2005 – 2009
HBO Rechten
Juridische Hogeschool te ’s-Hertogenbosch / Tilburg
- Afgestudeerd met eindcijfer negen
- Cursus Mediation en Conflictoplossing

2001 – 2005
Informatica
ICT Academie te ’s-Hertogenbosch

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Op basis van eerdere ervaringen van vorige werkgevers, collegae en mensen uit mijn directe
omgeving denk ik hierbij aan:
- Bijzonder sensitief
- Sterk gevoel voor onderlinge verhoudingen
- Goed en snel inzicht in complexe structuren
- Een teamplayer die binnen het team ook zijn eigen verantwoordelijkheden niet uit de weg gaat en kan motiveren
- Ambitieus in de aanpak van zaken
- In hoge mate zelfstandige werker binnen een team
- Flexibel
- Assertief
- In staat om met passie en met volle overtuiging zijn visie / standpunt over te brengen en mensen te overtuigen.

Kortom; een toegewijde en collegiale teamspeler met een professionele en vakkundige inzet, die in
staat is om in korte tijd zaken op te nemen en er optimaal resultaat met te behalen.

Talenkennis interimmanager

- Nederlands (moedertaal)
- Engels (woord en geschrift)
- Duits (woord)

Overig

* Publicaties

Artikel 2008
Het Verzekeringsblad
‘Zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen’

Voorlichtingsbrochure 2008 / 2009
Fortis / ASR Nederland
‘Financiële risico’s in de sociale zekerheid’

Onderzoeksrapport 2009
ASR Nederland
‘Juridische belemmering bij een private uitvoering van de Werkloosheidswet?’

------------------

* Overige

- Rijbewijs B
- Bestuurslid politieke partij
- Zeer brede kennis van Office software


 beschikbaar?