T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?projectmanager/ interimmanager

projectmanager/ interimmanager

Werkervaring interimmanager

• April 2012 – sept 2013 Projectleider pilot transitie jeugdzorg ‘Voor elke jongere een passend aanbod’ regio IJmond
• Maart 2011 – maart 2012 Projectleider project Thuiszittende jongeren Regio IJmond
• Maart 2010 – maart 2012 Projectleider CJG regio Midden- Kennemerland
Regionaal projectleider voor vier gemeenten m.b.t. CJG keten lokaal en regionaal.
• v.a. januari 2008 Ambtelijk secretaris Regionale Klachtencommissie Zorg Midden-Holland
Ondersteuning regionale klachtencommissie m.b.t. klachtafhandeling.
• November 2009 – juni 2010 Adviseur implementatie zorgvisie in Ziekenhuis
• Mei 2009 – januari 2010 Projectleider CJG regio Utrecht West
Regionaal projectleider voor acht gemeenten m.b.t. CJG fysiek en digitaal.
• Mei 2008 – december 2008 Consultant/ Projectleider Stichting C&V.
Projectleider enkelblessure preventieproject.
Consultant digitaal Veiligheid Management Systeem kinderopvang en scholen.
• Januari 2008 Trainer Interne auditoren zorgorganisatie Zorg-Vuldig
• April 2007 – december 2007 Adviseur HKZ traject, GGZ Stichting Roads
Projectmatige ondersteuning HKZ certificering.
• September – oktober 2007 Adviseur HKZ traject, V&V Stichting Allerzorg
Projectmatige ondersteuning HKZ certificering.
• Va. Januari 2006 Extern Auditor Stichting Perspekt (aantal maal per jaar)
• Mei 2006 – februari 2007 Interim manager WoonZorgHaaglanden
Afdelingen Dagactiviteit, servicepunt en recepties.

Opleiding interimmanager

HBO-V 1979 – 1983 Hoge School voor Verpleegkundigen, Nijmegen
Coronary Care Unit 1985 – 1986 Rode Kruisziekenhuis, Den Haag
VO-Beroepsinnovatie 1989 – 1990 Hoge School voor Verpleegkundigen, Nijmegen
VO-Management 1992 - 1993 Hoge school Midden Nederland, Leusden
Master Sc Degree Nursing 1993 – 1994 Hoge school Midden Nederland, Leusden en
University of Wales College of Medicine Cardiff, UK
PRINCE2 Projectmanagement methodiek Prince2, mei 2007
NLP practitioner september 2009 – juli 2010

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Expertise gebieden: projectmanagement, kwaliteit en interim management.

Talenkennis interimmanager

engels, frans, duits

 beschikbaar?