T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interimmanager, projectmanager en programmamanager

Interimmanager, projectmanager en programmamanager

Werkervaring interimmanager

Interimmanager bij de ICTU te Den Haag

Medeverantwoordelijk voor de afronding van de casus Horeca digitaal, als voorloper van het Ondernemingsdossier
Voorbereiden van de praktijktesten
Schrijven overall draaiboek voor de praktijktesten (projectplan) en draaiboek per praktijktest
Opstellen functionele handleiding
Verantwoordelijk voor de evaluatie van de praktijktesten
Als procesmanager verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met koploperbranches (ontwikkeling Ondernemingsdossier)
Verantwoordelijk voor de implementatie van het Ondernemingsdossier waaronder het begeleiden van de koploperbranches en hun leden bij het projectmatig organiseren van de implementatie van het Ondernemingsdossier voor hun branche, het opstellen van het implementatie- en projectplan, het onderhouden van contacten met ketenpartners zoals gemeenten, inspectiediensten en Ministeries.
Geven van input en advies over de wijze waarop inhoudelijk en organisatorisch een publiek-private samenwerking tot stand moet komen,
Monitoren voortgang invoering bij de relevante ketenpartners,
Onderhouden van een relevant netwerk binnen de overheid en het bedrijfsleven.

Programmamanager Business Kamer van Koophandel Nederland

Eindverantwoordelijke voor de Business binnen het programma NHR (gericht op de bouw van een nieuw Handelsregister voor de Kamers van Koophandel) met projectmedewerkers op HBO en WO niveau,
Monitoren implementatie bij de Kamers van Koophandel,
Begeleiden Kamers van Koophandel bij het veranderen van bestaande processen en het invoeren van nieuwe processen,
Overall projectmanager voor een aantal projecten (aansluiten Ministerie van Justitie, Belastingdienst)
Verantwoordelijk voor het stakeholdermanagement
Samen met Programmadirecteur onderdeel van de Stuurgroep
Aanspreekpunt voor overheidspartijen (Belastingdienst, CBS, Justitie)
Implementatiemanager e-Herkenning
Werken (Monitoren, rapporteren, escaleren etc.) volgens methodiek PRINCE 2

Directeur eigen BV

Vast juridisch adviseur voor een aantal kleine MKB bedrijven (o.a. Borgcars Amsterdam, Entre Vinas Almere, Metaform Amsterdam). Deze werkzaamheden betreffen het beantwoorden van vragen over juridische kwesties zoals arbeidsgeschillen, bezwaar- en beroepsprocedures, beoordelen contracten, opstellen algemene voorwaarden, uitvoeren incassowerkzaamheden etc.
Juridisch adviseur ASI Security BV (Beveiligingsbedrijf met 160 vaste medewerkers en 40 op afroep). Werkzaamheden, adviseren van de directie (hoofdkantoor Purmerend) op het gebied van opzetten nieuwe juridische constructie, opstellen algemene voorwaarden, arbeidsrechtelijke kwesties etc. (juni 2009-december 2009 voor beperkt aantal uren per week) in het kader van een reorganisatie.

Manager Wetsuitvoering Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland

Eindverantwoordelijke van de afdeling Wetsuitvoering (55 personen), een afdeling belast met de uitvoering
van een aantal wetten en het geven van startersvoorlichting (bestaande uit medewerkers op WO, HBO en MBO niveau)
Reorganiseren afdeling na fusie
Business Process Redesign (herijking primaire en secundarie processen)
Verbeteren kwaliteit door het invoeren van het INK model
Invoeren competentiemanagement en employability
Voorzitter bezwaarschriftencommissie
Juridisch vertegenwoordiger bij Rechtbank en College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Lid Managementteam

Bedrijfsjurist Kamer van Koophandel Amsterdam

Beoordelen contracten
Juridisch adviseur intern en voor startende en gevestigde ondernemers
Docent vakinhoudelijke en algemeen juridische cursussen
Juridisch vertegenwoordiger bij Rechtbank en College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Opleiding interimmanager

2011 Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens , Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT)
2010 Prince 2 Practitioner
2010 Leergang Aanbestedingsrecht Vrije Universiteit Amsterdam
2005 - 2007 Master in Science Bedrijfswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam (WO)
2002 NMI mediator
1992 – 1995 Diploma Stichting Leergang Amsterdam (hogere Managementopleiding)
1985 – 1989 Doctoraalexamen Nederlands Recht, Universiteit van Amsterdam

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Organisatie, bestuurlijke en politieke sensitiviteit (ervaring met politiek gevoelige projecten)
• Resultaatgericht
• Besluitvaardig
• Analytisch vermogen
• Overtuigend
• Daadkrachtig
• Teamplayer met proactieve houding
• Communicatief vaardig
• Initiatiefrijk in het zoeken naar verbeteringen
• In staat om te communiceren op verschillende niveau´s
• Omgevingsbewust
• Kan mensen motiveren en stimuleren
• Beschikt over een goed netwerk binnen de overheid


Talenkennis interimmanager

Nederlands uitstekend
Engels goed
Duits goed
Frans redelijk

Overig

Specifieke vaardigheden/kennis
• PRINCE 2 Foundation en Practitioner
• Microsoft Office (Word, Excel en PowerPoint)
• Visio
• Competentiemanagement
• Microsoft Project
• Presenteren en trainingen geven
• Mediation (geschillenbeslechting)
• Aanbestedingsrecht
• Wetgeving op het gebied van Privacy en Persoonsgegevens


 beschikbaar?