T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Marketing Manager

Marketing Manager

Werkervaring interimmanager

2011 - heden
Directeur
Marketing & Communicatie

Adviseren van bedrijven bij vraagstukken op gebied van strategische marketing- en communicatie, identiteit, positionering, branding en productinnovatie. Uitvoeren van opdrachten op vlak van interim management, project- en verandermanagement.

• Enschedese Zwembaden NV (jan-mrt 2011). Organiseren en leiden van strategische sessies met directie en management. Ontwikkelen strategisch beleidsplan en vaststellen organisatiedoelstellingen. In kaart brengen kansrijke groeimarkten, analyseren productportfolio, ontwikkelen nieuwe producten en opstellen van marketingplannen om 85.000 extra bezoekers aan te trekken. Adviseren, begeleiden en coachen van directie en management in het uitvoeren van de plannen.
• Sportboulevard Enschede (mei-jul 2011). Organiseren en leiden strategische sessies met leden Raad van Bestuur. Uitvoeren situatieanalyse, ontwikkelen scenario’s voor strategische richting organisatie en opstellen contourennota voor strategisch beleidsplan. Adviseren RvB inzake identiteit, positionering, branding productportfolio en commeriële verdienmodellen.

2009 - heden
Manager Marketing & Communicatie
Wegener Media, Enschede

(Mede) ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleid van Wegener, het marketing- & communicatie beleid en aansturen van de subafdelingen Marketing & Communicatie in de regio’s Noord, Oost en Zuid Nederland. Opzetten, leiden en uitvoeren van projecten gericht op het marketing-, communicatie- en commerciële beleid van Wegener. Opzetten en uitvoeren van activiteiten gericht op verbreding/verdieping/vernieuwing portfolio middels strategische allianties.

• Vormen nieuwe afdeling Marketing & Communicatie binnen Wegener Media. Mede aansturen, instrueren, begeleiden, coachen, ontwikkelen en beoordelen van managers en specialisten (35 FTE). Opstellen en zorgdragen voor uitvoering van marketing- en communicatiebeleid.
• Inrichten van nieuwe afdeling Marketing Intelligence ten behoeve van het verzamelen, analyseren, interpreteren en distribueren van relevante informatie over concurrentie, product, markt en klanten. Verzorgen van periodieke rapportages en nieuwsbrieven over trends & ontwikkelingen in het medialandschap voor strategische- en operationele beleidsplannen.
• Opzetten en uitvoeren activiteiten gericht op optimalisatie en innovatie portfolio/pmc’s Wegener Media. Adviseren en ondersteunen Directie en Raad van Bestuur bij het ontwikkelen en uitvoeren van het strategische beleid.
• Implementeren activiteiten van strategische allianties (o.a. Dagblad De Pers, Uphill Battle, Stichting Hahnemann Homeopathie, Nationale Sportweek) binnen back- & front-office Wegener Media.
• Adviseren FC Twente over gewenste situatie afdelingen Meetings & Events, Veiligheid & Beveiliging en Trainingscentrum Hengelo. Begeleiden sessies medewerkers, management en MT. Opstellen en presenteren adviesstukken en jaarplannen aan MT/RvC.
• Opstellen en mede uitvoeren plan van aanpak online sales Wegener Media (o.a. nieuwe online producten, marketing- en sales organisatie, trainingen en begrote omzet online € 25 miljoen) in afstemming met zusterdivisies binnen Mecom.
• Uitvoeren activiteiten strategie Wegener 2.0. Participeren in project Wegener 2.0; transformatie naar crossmediale content organisatie (omzetdoelstelling online € 85 miljoen). Vervullen rol van programma manager, aansturen uitvoering van (deel)projecten (o.a. Redactie, Marketing, Sales, P&O, ICT). Ontwikkelen KPI-dashboard, ontwikkelen/uitvoeren internal branding programma. Opzetten SEO- en interactie design traject voor nieuwsportals/verticals, (door)ontwikkelen product portfolio Wegener. Ontwikkelen en implementeren social media strategie en mobile strategie.
• Ontwikkelen crossmediaal platform (print & online) i.s.m. gemeenten (o.a. Gemeente Enschede). Leiding geven aan het projectteam bestaande uit managers marketing, redactie, commercie, WSM en WND, behouden/verder uitbouwen omzet gemeenten (€ 6,66 miljoen), ontwikkelen en implementeren van nieuwe crossmediale producten en diensten gericht op communicatiebehoefte van gemeenten, opstellen plan voor business unit met exploitatie en marktbewerkingstrategie.
• Vervullen rol van Regiomanager Marketing & Communicatie in de marktgebieden Noord, Oost, West en Zuid Nederland. Aansturen marketing- en communicatie specialisten (10 FTE) en begeleiden managers en Commercieel Regio Directeuren in opstellen en uitvoeren commercieel beleid en jaarplannen regiomarketing & communicatie. Verzorgen van markt- en productinformatie en ontwikkelen nieuwe crossmediale producten. Support verkooporganisatie door ATL (above the line) and BTL (below the line) activiteiten.
• Vervullen rol van projectmanager voor de ontwikkeling van crossmediale platformen voor de vrijetijds- en zorgsector. Initiëren van samenwerkingen voor de exploitatie van content, ontwikkelen crossmediale producten/diensten en commerciële verdienmodellen.
• Vervullen rol van stuurgroeplid en projectmanager voor de opzet van nieuwe regionale uitgeverijen binnen Wegener. Inrichten sales- en marketingorganisaties en integreren productportfolio van dagbladen, huis-aan-huiskranten, online en media services.

2007 - 2009
Communicatiemanager
Wegener Huis-aan-huisMedia, Enschede

Ontwikkelen, bewaken en uitvoeren van het interne-, externe- en marketing communicatiebeleid. Positioneren van identiteit/imago organisatie, producten en diensten in de markt. Adviseren en faciliteren directie en management op gebied van communicatievraagstukken en ondersteunen in de realisatie van Wegener brede reorganisatie- en commerciële projecten.

• Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor interne-, externe- en marketing communicatie. Aansturen, instrueren, begeleiden, coachen, ontwikkelen en beoordelen communicatie specialisten (5 FTE).
• Vervullen rol van projectleider voor implementatie nieuwe intranet site binnen Wegener. Vervaardigen van middelen als brochures, leaflets en presentaties, uitbrengen van periodieken als interne nieuwsbrieven en personeelskranten, actualiseren/ontwikkelen corporate website, opstellen en publiceren van persberichten in de media.
• Ontwikkelen visie, beleid en activiteiten voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Coördineren van activiteiten die voortvloeien uit sponsorships en samenwerkingsverbanden met externe partijen.
• Vervullen rol van projectmanager voor implementatie van nieuwe corporate identity voor Wegener, opstellen huisstijlhandboek en geven van trainingen voor het gebruik van de nieuwe huisstijl. Ontwikkelen en lanceren van B2B en B2C campagnes op nationaal-, regionaal- en lokaal niveau.
• Initiëren en uitvoeren van project voor implementatie kernwaarden in organisatie in samenwerking met directie. Lanceren internal branding campagne om kernwaarden en gewenste cultuur van organisatie bij management en medewerkers helder te positioneren.
• Adviseren afdelingen Operations en Wegener SpeciaalMedia inzake profilering eigen identiteit en portfolio producten/diensten. Organiseren en begeleiden sessies met directie/management, coachen en inspireren management, opstellen en uitvoeren communicatieplannen.
• Ontwikkelen en lanceren van enterprises (lezersacties: boeken, cd’s, dvd’s, evenementen, etc.) ten behoeve van loyaliteitsprogramma voor lezers en het aanboren van nieuwe additionele omzetbronnen. Coördineren van totale traject voor lezersacties: prijsafspraken externe partijen, campagnes in print & online en inrichting back-office (ordering, betalingen, verzendingen).
• Adviseren FC Twente over gewenste inrichting afdelingen Marketing & Communicatie en Ticketing & Klantenservice. Begeleiden sessies medewerkers en management, opstellen en presenteren adviesstukken inzake huidige- en gewenste situatie.
• Participeren in programma voor herstructurering Wegener (Delta). Vervullen rol van projectleider en i.s.m. projectgroep opstellen van beschrijving huidige- en gewenste situatie, impactanalyse voor nieuwe afdeling Advertentiemarketing & Communicatie. Opstellen en uitvoeren implementatieplan voor inrichting van de nieuwe afdeling.
• Vervullen rol als projectmanager voor project Dagblad De Pers (omzetdoelstelling € 20 miljoen) in opdracht van de Raad van Bestuur. Opstellen plan van aanpak en coördinatie uitvoering activiteiten deelprojectplannen i.s.m. deelprojectleiders ten behoeve van integratie van drukken, distributie, sales en back-office activiteiten (o.a. F&C, P&O, ICT, Prepress, Marketing & Communicatie) binnen Wegener. Opstellen business plan en notities inzake de strategische samenwerking tussen Wegener en Dagblad De Pers voor de Raad van Bestuur/Raad van Commissarissen. Uitvoeren van marketing-, communicatie- en sales support activiteiten omtrent Dagblad De Pers.

2006 - 2007
Adviseur Strategische Marketing
Mercurius Marketing, Almelo

Adviseren en ondersteunen van opdrachtgevers afkomstig uit de sectoren sociale zekerheid, onderwijs en zorg bij strategische marketing vraagstukken op gebied van organisatie, identiteit, positionering, merkenbouw, productportfolio, marketingcommunicatie en marktbewerking.

• Coördineren van marktonderzoeken op het vlak van imago, naamsbekendheid en klanttevredenheid. Opstellen van strategische marketingplannen en de vertaling naar marketing communicatie plannen en activiteiten voor ondermeer ROC’s, VMBO- en MBO scholen, CWI, UWV, Sociale Diensten en Gemeenten.
• Ontwikkelen strategisch beleid voor ROC West-Brabant (8 MBO colleges en 11 VMBO scholen) i.s.m. RvB, directies en management. Ontwikkelen en implementeren strategische marketingplannen voor MBO colleges/VMBO scholen, vaststellen en advies uitbrengen over de gewenste situatie van organisatiestructuren binnen de colleges.
• Initiëren en uitvoeren van programma’s met diverse deelprojecten voor colleges waarin organisatie en service concepten (o.a. onderwijsconcepten, marketing, communicatie en PR) worden vernieuwd voor herpositionering in de markt om meer studenten aan te trekken. Vervullen rol als programmamanager/projectmanager, formeren van projectorganisaties en aansturen van projectteams voor de uitvoering van de deelprojecten van het programma.

2005 - 2006
Marketing Manager
Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, Arnhem

Het (mede) ontwikkelen van de strategie, het ontwikkelen en uitvoeren van het marketingbeleid en -activiteiten voor de positionering van SIDN en producten en diensten in de markt voor .nl domeinnamen. Aansturen van het marketingteam (4 FTE), initiëren van projecten en leiding geven aan projectteams voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Initiëren en coördineren van onderzoeken naar klanttevredenheid en trends in de markt. Formuleren van aanbevelingen aan de directie voor het verbeteren van de marktpositie en productportfolio. Ontwikkelen van campagnes, organiseren van relatiemanagement activiteiten en onderhouden van relaties met key-accounts.

2001 - 2005
Marketing Communicatie Manager
Philips Analytical, Almelo – afdeling Marketing Communicatie.

Ontwikkelen van marketingcommunicatie beleid/-jaarplan en zorgdragen voor uitvoering van activiteiten. Leiding geven aan team van marketingcommunicatie specialisten. Initiëren van marktonderzoek, signaleren van trends in de markt, opstellen van rapportages en uitbrengen van advies aan het management team. Ontwikkelen en implementeren van nieuwe corporate identity voor interne- en externe marketing communicatie middelen/activiteiten. Initiëren en begeleiden van marketing campagnes, budgetbeheer en het aansturen van partners. Ontwikkelen en uitvoeren van loyaliteitsprogramma’s, direct marketing activiteiten en het organiseren van evenementen.

2000 - 2001
Marketing Communicatie Coördinator
Philips Analytical, Almelo – afdeling Semiconductors.

Uitvoeren van marktonderzoeken voor de markt van halfgeleiders en formuleren van aanbevelingen voor het strategisch plan. Analyse van concurrenten en trends in markt- en klantsegmenten. (Mede) opstellen van het strategisch marketing & sales beleid en coördineren/uitvoeren van marketing communicatie activiteiten.

1999 - 2000
Marketeer
Stork Thermeq, Hengelo

Uitvoeren van marktonderzoeken in de energiemarkt en in kaart brengen van omzetmogelijkheden voor de penetratie in nieuwe geografische afzetmarkten. Opzetten en implementeren van een Marketing Informatie Systeem (MIS) met klant- en marktinformatie. Opstellen en uitvoeren activiteiten van het marketing- en communicatieplan.

Opleiding interimmanager

HEAO Commerciële Economie - International Marketing Management (NIMA-A & NIMA-B)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben enthousiast, ik typeer mijzelf als gedreven en vernieuwend. Resultaatgericht, ondernemend, klantgericht, creatief, analytisch en hands-on zijn op mij van toepassing. Ik heb een commerciële drive, ik beschik over uitstekende contactuele- en communicatieve vaardigheden en ik ben goed in staat mensen te inspireren en te motiveren. Ik heb een passie voor marketing, communicatie en sales. Ik heb gedegen kennis van strategische marketing, productontwikkeling, organisatieontwikkeling, sales, branding, CRM, B2B en B2C marketing en media (offline en online). Ik ben taalvast in het Nederlands en spreek en schrijf vloeiend Engels, Duits en Spaans. Ik beschik over een academisch werk- en denkniveau en ik heb goede vaardigheden op gebied van leidinggeven, project- en verandermanagement.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits, Spaans

 beschikbaar?