T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Zeer ervaren en vakinhoudelijk Facility Manager en (technisc

Zeer ervaren en vakinhoudelijk Facility Manager en (technisc

Werkervaring interimmanager

MSD / ASPEN (meerdere locaties)
Farmaceutische en chemische industrie
Projectmanager Facility en Production Engineering a.i.
Initiëren en doorvoeren van wijzigingen aan alle assets binnen gebouwen, terreinen en utiliteiten
(vastgoed, kantoren, productie- en procesomgevingen, cleanrooms en laboratoria, opslag en logistiek)

Thales (divisie GCC-PCB)
Overheid en defensie (Defense Systems)
Projectleider Vastgoed en huisvesting (nieuwbouw, inrichting en verhuizing) a.i.
Herlocatie van kantoor, productie en proces omgeving (nieuwbouw, huisvesting en verhuizing)
(kantoren, cleanrooms, laboratoria, hoogwaardig machinepark, chemische proces installaties, ICT)

Campina
Industriële Food productie en chemie industrie
Projectleider Property management en Pre-Engineering a.i.
Productie aanpassing, uitbreiding en ontmanteling

Vlisco
Industriële productie en chemie industrie
Sr. Auditor Facility, Productie en Logistiek (TQM en Lean traject) a.i.
Terugdringen van productieverstoring en productieverliezen, uitval en technisch onderhoud.
Terugdringen van kosten en uitgaven. Verbeteren van omstandigheden, Verhoging van kwaliteit

Promens
Automotive industrie
Projectmanagement support a.i.
Project ondersteuning productie, kwaliteit, assemblage, techniek, transport en logistiek

Asset Rail B.V
Rail infra industrie
Projectleider facility en operationeel management a.i.
Verbeteren van efficiëntie en effectiviteit, kwaliteit en servicegraad. Verlagen van kosten en uitgaven

Philadelphia Zorg, regio Utrecht, (28 locaties)
Zorg organisatie (non-profit)
Facility Manager a.i.
Opzetten en professionaliseren van Facility Management, Inkoop en Technisch management.

CNV Vakorganisatie, Utrecht (2 locaties)
Vakcentrale organisatie
Facility Project Manager a.i.
Projectleider Verbouw, renovatie, (her)huisvesting en verhuizing

Gemeente Wijchen
Gemeente en Overheid
Projectleider milieustraat (nieuwe aanleg) a.i.
Opzetten en aanleggen van een milieustraat

Dar Milieudiensten (meerdere locaties)
Semi Overheid en Gemeente
Hoofd Inkoop, Facilitaire Zaken en Techniek / Project management a.i.
Opzetten en initiëren van Facility en Property management, inkoop en inkoopmanagement
Ontmanteling/afbouw technische diensten, werkplaatsen, middelen en services (aanbesteden)

Woonbedrijf (5 locaties)
Woningcorporatie
Facility Manager, Projectleider Vastgoed en huisvesting a.i.
Verbouw en renovatie, locatieontmanteling, huisvesting, ICT en verhuisprojecten

Nuon (landelijk, 28 locaties)
Energie en nutsvoorzien
Projectleider Vastgoed en huisvesting a.i.
Herpositioneren en herhuisvesting personeel van de gehele landelijke organisatie

Gemeente Oosterhout (NBr)
Gemeente en overheid
Sr. Facility Manager a.i.
Opzetten facilitaire organisatie, veiligheid en vastgoedbeheer (gestructureerd, efficiënt, service gericht)
Projectleider Vastgoed en locatiebeheer, Huisvestingsprojecten, ICT

Woonbedrijf (5 locaties)
Woningcorporatie
Sr. Facility Manager, Projectleider vastgoed en huisvesting a.i.
Facilitair Beheer, vastgoed en verbetertrajecten. Vermindering kosten en uitgaven
Projectleider Vastgoed en locatieontmanteling, ICT, verbouw, huisvesting en verhuizingen

Sherpa Zorgorganisatie (meerdere locaties )
Zorgorganisatie
Manager Facility en Technische services a.i. (reorganisatie traject, van aanbod- naar vraaggericht)
Afbouw uitvoerende werkzaamheden, uitbreiding uitbesteed aandeel, herinrichting van organisatie

Werklust (doorstart)
Machinebouw
Hoofd Productie, Inkoop en logistiek. Projectleider Facilitaire zaken a.i.
Reorganisatie van interne afdelingen productie, engineering, inkoop, logistiek, service en kwaliteit
Terugdringen kosten en uitgaven, verbeteren (productie) omstandigheden, verhoging kwaliteit

Eijkelkamp
Agrisearch Equipement
Sr. Auditor/Consultant Facility, Inkoop en Kwaliteit (TQM traject) a.i.
Uitvoeren van een inventarisatie en beoordeling traject (organisatie, financieel en technisch)

Scheepswerf De Hoop
Scheepsbouw
Projectcoördinator Bedrijfburo a.i.
Projectplan tot inzet van (geleverde)diensten, (gebruikte) middelen en services van externen

Fico B.V. (landelijk, 3 b.v.’s, 9 locaties)
Semi conductor en halfgeleider industrie
Projectleider Facility, Nieuwbouw en Huisvesting en Projecten
Nieuwbouw, verbouw, renovatie (E-W-B-I-D) en verhuizing van productie en kantoor omgevingen

Fico B.V. (landelijk, 3 b.v.’s, 9 locaties)
Semi conductor en halfgeleider industrie
Hoofd Facilitaire zaken, Inkoop en Huisvesting / Projectleider
Reorganisatie en verander traject (organisatie, financieel en technisch). Herlocatie en herhuisvesting

Fico Molding Systems
Semi conductor en halfgeleider industrie
Sr. Inkoper machinebouw, assemblage en productie / Projectleider
Inkoop en uitbesteden van hoogwaardige machinebouw systemen, units, halffabricaten, spareparts

Electrolux Lalesse
Hoogwaardige machine bouw
Hoofd Productie en Inkoop / Projectleider (internationaal)
Optimaliseren van productie, assembly, inkoop, service en onderhoud (processen/kosten)

Hoofd Service en Assemblage / Projectleider (internationaal)
Reduceren van montage uren en kosten, verhoging van kwaliteit en realiseren verbeteracties

AKZO Chemie
Chemie en proces industrie
Scheepswerktuigkundige

Controle en beheer op de hoofd (energie) centrale, gebouw en productie installaties

Opleiding interimmanager

VCA VOL
Hoger Facility Management
Inkoop Management
Logistiek Management
Projectplanning
Productie planning
Arbeidskunde
Tekenaar Werktuigkunde
Scheepswerktuigkunde


Interne Auditing (organisatie)
KAM Coördinator
ISO Auditor ( ISO 9001)
ISO Milieu Auditing (ISO 14001)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Bekend met fusie, (re-)organisatie, ontwikkel- en verbetertrajecten en het professionaliseren en leiden van afdelingen

• Opzetten en leiden van slagvaardige, transparante en beheersbare afdelingen, (re-)organisatie en ontwikkel trajecten
• Integraal Facility Management, inkoop, inkoopmanagement, techniek, technisch management en projectmanagement
o Facility Management, beleid, organisatie, uitvoering en uitvoeringsprocessen (kwaliteit, efficiency, kosten)
o Inkoop, inkoopmanagement, beleid, organisatie, beheer, leverancier- en contractmanagement. Controlling
o Vastgoedmanagement, organisatie, beheer, onderhoud, onderhoudmanagement, techniek, technisch management
• Projectmanagement (organisatie, financieel, inkoop, en technisch) binnen kantoor en productieomgevingen
o Opzet en leiden van projectteams (interne- en externe uitvoerenden), activiteiten en uitvoeringplannen
o PvA en investeringsbudgetten (budget -project- verantwoordelijk). Controlling
o Administratief (project) beheer, procedures, protocollen. Kosten, kwaliteit, oplevering- en overdrachtplan
• Asbest inventarisatie en sanering trajecten (opzet, organisatie, financieel, technisch, uitvoering en oplevering)
• Informatie en communicatie trajecten, veiligheid, risicobeheer, kwaliteitmanagement (KAM, ISO14001, PGS 15/29, ATEX)
• Opzetten en uitvoeren van inventarisatie en beoordelingtrajecten (organisatie, financieel en technisch)


Talenkennis interimmanager

Nederlandse, Engelse en Duitse taal

Overig

Vakkundig, enthousiast en gedreven. Eerlijk en daadkrachtig. Professioneel

 beschikbaar?