T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Service-, Team- & Verandermanager

Service-, Team- & Verandermanager

Werkervaring interimmanager

Opdrachtgevers:
2012 Inter IKEA Systems BV Interim Manager & Consultant Outsourcing
2012 Inter IKEA Systems BV Project manager Governance
2011 Sabbatical Ervaring, inspiratie & studie
2009 - 2010 Heineken Nederland Manager ICT Service Coordination
2007 - 2009 Heineken Nederland Manager ICT Business Apps & Provision
2003 - 2007 Heineken Nederland Teamlead Basic Provision
1999 - 2003 Heineken Nederland Sr. ICT-Consultant / Project leader / Business Consultant / Coordinator
1998 - 1999 Heineken Nederland Project leader / Designer / Developer
1997 - 1998 Alpha Soft - Mc Donald’s Developer
1997 Eurosystems ICT-Consultant / Developer
1997 Perindo Sistek Integra ICT-Consultant
1996 IT-organisatie Koninklijke Landelijke Politie Dienst (KLPD) ICT-Consultant / Project leader
1995 - 1996 Ministerie van Justitie, Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) ICT-Consultant / Developer

Werkervaring – Uitgebreide opdrachtbeschrijving:

Opdrachtgever Inter IKEA Systems BV (eigenaar IKEA-concept en het handelsmerk)
Omgeving Services: o.a. Netwerk, ECM (Sharepoint), DBA (Oracle&SQL), Server &
Storage en Telecom.
Proces: Service support & delivery
Functie Interim Manager & Consultant Outsourcing

Na escalatie, als Interim Manager betrokken bij belangrijkste IT project lopende business jaar: Outsourcing van Netwerk, DBA, Server & Storage en ECM-omgeving naar India. Verantwoordelijk voor gewijzigde projectaanpak & aansturing, teneinde project-doelstellingen (tijd, geld, kwaliteit) alsnog te realiseren.

Focusgebieden:
• Project management: Knelpunt-analyse, verbetering aanpak, extra Quality Control maatregelen, aansturing outsourcing, kennisoverdracht & interne herinrichting.
• Service management: Realisatie governance model (scheiding regie & uitvoering) t.b.v. besturing na oplevering.
• Contract management.

Opdrachtgever Inter IKEA Systems BV
Omgeving Services: o.a. alle Concept Store applicatie services.
Proces: Concept Store processen, Service support & delivery.
Functie Project manager Governance

Verantwoordelijk voor aanbrengen verbeteringen in Governance m.b.t. het gebruik & de uitwisseling van Service Support- & Delivery-gegevens. Belangrijkste driver was de klanttevredenheid te verhogen door een ‘sustainable’ oplossing te bieden, waardoor snelheid in gebruik & vertrouwen in gegevens worden vergroot.

Focusgebieden:
• IT Business Alignment.
• LEAN Service management & Change management: proces analyse, -ontwerp & implementatie. Verspillingen verwijderen en verankering in zowel IT- als klantorganisatie stonden centraal.
• Project management.

Opdracht Sabbatical
Omgeving Wereld
Functie Nvt

Genoten van Sabbatical na bewust afscheid werkgever en grote sprong als Independit Professional. Na Sabbatical gefocussed op acquisitie.

Focusgebieden:
• Ervaring & Inspiratie (Gezin, Reizen & Focus ondernemerschap),
• Studie (o.a. verdieping service management, LEAN, Breinleren, Spaans).

Opdrachtgever Heineken Nederland
Omgeving Services: o.a. SAP (bijv. Supply Chain, BW, Portal, HR), Brouwerij- en
Magazijnautomatisering, eBusiness (websites & hosting), Werkplek,
Netwerk, ECM, Notes mail en Telecom.
Proces: Production & Logistics, Sales, Commerce & Finance en
Office & Connectivity.
Functie Manager ICT Service Coordination


Verantwoordelijk voor de hiërarchische aansturing van service coördinatoren (20+FTE) in termen van persoonlijke ontwikkeling, bezettingsoptimalisatie & actief bijdragen aan de realisatie van de service-kpi’s. Synoniemen voor service coördinator: ‘project manager beheer’, ‘operational service level manager’.

Focusgebieden:
• Service management: Coördinatie alle business ICT-services binnen Heineken NL: Production & Logistics, Sales Commerce & Finance en Office & Connectivity.
• Team management: Vertaling ICT-policy naar operational plan en de executie.
• Change management (cultuur, proces): Verantwoordelijk voor verbeterprogramma om kwaliteitsniveau & efficiency-graad team te verhogen. I.v.m. toekomstige focusverschuiving van Operational Excellence naar Customer Intimicy aspecten.
• Project management: Interne herinrichting Werkplek- en Netwerk services na Global outsourcing. Analyse problemen (service performance, proces alignment, bezetting / kennis), Prioritering activiteiten en Implementatie maatregelen.
• Contract management: Verlenging uitbesteding Notes / Documentum services (ECM dienstverlening).

Opdrachtgever Heineken Nederland
Omgeving Services: o.a. Brouwerij- en Magazijnautomatisering, eBusiness
(websites & hosting), ECM, Notes mail.
Proces: Production & Logistics en Sales, Commerce & Finance.
Provision-teams: Client Server (SQL, Oracle, Progress, .Net), Middleware
(IBM Webshere, alle non-SAP –SAP interfacing), AS/400 en SupplyChain-
Planning tools.
Functie Manager ICT Business Applications & Provision


Verantwoordelijk voor de hiërarchische aansturing van service coördinatoren & beheerders / ontwikkelaars (30FTE) in termen van persoonlijke ontwikkeling, bezettingsoptimalisatie & actief bijdragen aan de realisatie van de service-kpi’s.

Focusgebieden:
• Service management: Alle Business ICT-services (excl. SAP-, Werkplek- en Netwerk services).
• Application management & Development: Provision-teams.
• Team management: Vertaling ICT-policy naar operational plan (en transfer prices) en de executie.
• IT-strategy – Change management (organisatie, cultuur, proces): van Idee t/m Realisatie en Implementatie van het ‘Service Coordination’-Concept (Service Regie Organisatie).
• Outsourcing – Project management: Analyse, Realisatie en Implementatie ‘uitbesteding applicatie beheer Business Intelligence dienstverlening’. Idem voor Progress-omgevingen (incl. db admin.).

• Ad Interim (2008) Manager IT Control: Hiërarchische aansturing van Service Management Process Managers (8FTE), o.a. incident-, problem-, change- en configuration management, service desk & security. In deze rol verantwoordelijk voor service desk uitfasering (contract).

Opdrachtgever Heineken Nederland
Omgeving Proces: Production & Logistics en Sales, Commerce & Finance.
Provision-teams: Client Server (incl. .Net), Abap (SAP enhancements), Middleware (IBM Webshere), AS/400, Supply Chain-Planning tools en
Lotus Notes.
Functie Teamlead Basic Provision


Hiërarchische aansturing van beheerders & ontwikkelaars (20+FTE) in termen van persoonlijke ontwikkeling & bezettingsoptimalisatie. Service delivery verantwoordelijkheid v.w.b. Provision componenten (beheer & vernieuwing generieke beheervoorzieningen).

Focusgebieden:
• Service -/ Application management & Development: Verantwoordelijk voor de Provision-teams.
• Team management: Vertaling ICT-policy naar operational plan (en transfer prices) en de executie.
• Contract management: Middleware-omgevingen (IBM Webshere, EDI) en RDBMS (Progress).
• Project management: Bijdrage aan het opzetten van IT Shared Service Center. O.a. InBeheerName van .Net & Notes service-verlening vanuit werkmaatschappij Heineken Technical Services.
• Outsourcing – Project management: Analyse, Realisatie en Implementatie ‘uitbesteding applicatie- en technisch beheer Lotus Notes- (incl. mail) en Documentum’ voor Corporate Office en Heineken NL. Na uitbesteding vindt aansturing plaats vanuit Basic Provision.
• Change management (organisatie, proces): Bijdrage BiSL Quickscan werkmaatschappij Heineken Brouwerijen (‘Sales & Commerce’) v.w.b. IT-Business Alignment.

• Ad interim (2007) Teamlead Manage & Support Business: Hiërarchische aansturing van consultants (15FTE). Service delivery verantwoordelijkheid v.w.b. de services binnen het klantdomein ‘Sales, Commerce & Finance’.

Opdrachtgever Heineken Nederland
Omgeving Proces: Production & Logistics en Sales,Commerce & Finance.
Competence Center: Client Server / Database driven omgevingen (Progress,
Oracle, SQL), Middleware omgevingen (IBM Webshere).
Functie Senior ICT-Consultant


In deze functie zijn diverse rollen vervuld, zoals Coordinator Client Server Competence Center, Implementatie manager en Business consultant.

Focusgebieden:
• Change management (organisatie, cultuur, proces): ProJactive is een verbeterproject met als doel de uitvoering van projecten (implementatie PRINCE) en applicatiebeheer te verbeteren. Daarbij is deelgenomen aan het analysetraject, het ontwerp en de implementatie van de nieuwe organisatie met competence centers.
• Team management: Als CSCC Coordinator hiërarchische aansturing van beheerders / ontwikkelaars (12FTE).
• Project management - Application management & Development: Planning en realisatie van nieuwbouw, onderhoud en beheer. Domein: database driven applicaties t.b.v. alle bedrijfsprocessen.
• Project management: InBeheerName applicaties vanuit diverse accounts naar CSCC.
• Change management (proces): Uitvoeren ASL Quickscan en implementatie verbeteringen (proces, templates).
• Project management: Het StarChain project staat in het teken van supply chain optimalisatie (o.a. implementatie van SAP). Planning & aansturing van realisatie non-SAP - SAP interfaces, het opzetten van de beheerorganisatie en het opstellen/bewaken van het

implementatieplan.
• IT-Strategy: Invulling Development Standards & Architecture.
• Business consultancy Food: Hierbij staat het inventariseren van de informatiebehoefte, projectdefinitie, -planning, de coördinatie van de –uitvoering en het beheer centraal.

Werkervaring – Samenvatting relevante opdrachten:

Onderstaande opdrachten, variërend van analyse, realisatie, implementatie & project- en kwaliteitsmanagement zijn uitgevoerd in dienst van Platoma System Europe (1994 – 1999).

Omgeving Processen: o.a. inkoop, verkoop, financieel, magazijn, logistiek, relatie- en
dossier management en immigratie- en naturalisatie.
Technische hulpmiddelen: o.a. Progress 4-gl & RDBMS, OS (Windows, Unix, VMS).

Opdrachtgever Heineken Nederland
Functie Project leader / Designer / Developer

Discuss is een grafische applicatie ter ondersteuning van de processen vanaf order entry t/m facturatie. De werkzaamheden: inhoudelijk betrokken bij ontwerp- & realisatiefase en verantwoordelijk voor de aansturing van het technisch team met ontwikkelaars.

Opdrachtgever Alpha Soft
Functie Developer

De applicatie International Logistics Operation System (ILOS) is ontwikkeld voor alle distributiecentra van Mc Donald’s in Europa en bevat een inkoop-, magazijn-, verkoop-, expeditie- en financiële module. De werkzaamheden: het vervaardigen van maatwerk voor distributiecentra in Europa.

Opdrachtgever Eurosystems
Functie ICT-Consultant / Developer

De applicatie Eurodossier is bestemd voor deurwaarder- en incassokantoren in Nederland en bestaat uit een relatie- en dossiermodule met een koppeling naar financieel pakket. De werkzaamheden: het opstellen van standaarden en richtlijnen t.b.v. van grafische interface, specificatie-eisen, gegevensmodellering en de ontwikkeling van nieuwe programmatuur.

Opdrachtgever Perindo Sistek Integra
Functie ICT-Consultant

Perindo Sistek Integra is het moederbedrijf van Platoma System Europe in Jakarta, Indonesië. De werkzaamheden: onder meer onderzoek toegevoegde waarde, van de in eigen beheer ontwikkelde, ontwikkeltool Sesam t.o.v. standaard tooling, het uitvoeren van proefconversies en het verzorgen van Progress trainingen.

Opdrachtgever IT-organisatie Koninklijke Landelijke Politie Dienst (KLPD)
Functie ICT-Consultant / Project leader

Het Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS) wordt gebruikt door Vreemdelingendiensten binnen alle politieregio’s. Het is bestemd om de verblijfsstatus te kunnen vaststellen en op basis hiervan het recht op sociale voorzieningen te ontlenen. De werkzaamheden: verantwoordelijk voor de overdracht van het VAS-beheer naar de IT-organisatie.


Opdrachtgever Ministerie van Justitie, Immigratie- en NaturalisatieDienst
Functie ICT-Consultant / Developer

Het Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS), zie KLPD. De werkzaamheden: het uitvoeren van nieuwbouw en onderhoud (o.a. koppelingen met Immigratie en Naturalisatie Dient Informatie Systeem en Centraal Register Vreemdelingen), het uitvoeren van installaties en conversies in diverse politieregio’s en het faciliteren van het ‘matching’-proces van gegevens uit het VAS- en Gemeentelijke-Basis-Administratie systeem.

Opleiding interimmanager

Opleiding, Cursus en training:

Resultaat Gericht Beoordelen Heineken Intern
Competentiegericht coachen Heineken Intern
Breinleren Brain@work, R. van Dinteren

LEAN Thinking The Lean Six Sigma Company
ITIL Foundation (v2/v3) Exin
Masterclass BiSL, ASL Euroforum
CMM (Capability Maturity Model) Heineken Intern
Service Manager Support training Ises
Service Manager Delivery training Ises
Contract & SLA Management Mitopics

PRINCE2 projectmethodiek Heineken Intern
Modern Methods & Technology (DSDM, UML, XML, RUP, Agile, OO, CBD, IT-Strategy) CIBIT

Opleiding Administratieve Org. Novi
Organiseren met IT Novi
SAP introductiecursus Cap Gemini
Progress, Unix, Ontwerp GUI Diverse bureau’s
VCA PBNA

HBO Informatiekunde. Afstudeerrichtingen:
1. Informatieanalyse, 2. Systeemontwikkeling. Haagse Hogeschool Diploma: 1994

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Operational management: HR-, Resource & Team management, Coaching.
Service management: Service Delivery & - Support management, SLA management.
IT Strategy: IT Governance, IT Business Alignment, Development architecture.
Project management.
Change & Implementation management (organisatie, cultuur, service, proces).
Application management & Software development.
Outsourcing.
Portfolio management.
Contract management.

Methods: LEAN, Prince2, DSDM, CMM, EFQM, ITIL(v2/v3), ASL & BiSL.

Talenkennis interimmanager

Taalbeheersing: Nederlands - Zeer goed, Engels - Voldoende, Spaans - Beginner

 beschikbaar?