T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interimmanager

interimmanager

Werkervaring interimmanager

GGD Rotterdam-Rijnmond: Inspecteur Kinderopvang (augustus 2010 tot mei 2011).
In deze functie werden gastouders getoetst op de gestelde kwaliteitsnormen. Hierbij ging het om een “papieren” visitatie als om een toetsing op de opvanglocatie.
Van mei 2011 tot en met december 2011 Senior Inspecteur Kinderopvang. In deze functie coördineerde ik twee teams met inspecteurs en voerde ik inspecties uit.

Vierstroom: interim WWZ manager (juni tot november 2010).
Als manager was ik verantwoordelijk voor de aansturing van een extramuraal team voor verpleging en verzorging in Zoetermeer. Het ging om integraal management waarbij de nadruk lag op HRM en bewaking van de productie.

Stichting Zorggroep Oldael: kwaliteitsmanager (interimopdracht om de achterstand in het kwaliteitmanagementsysteem actueel te maken). Het traject liep van oktober 2008 tot april 2010. Hier bood ik onder andere ondersteuning bij de verbeteringen van de MIC en MIM registraties en analyse en was ik secretariële ondersteuner van de MIC-MIM commissie. Gaf ondersteuning bij ontwikkeling in het ‘zorgregistratiesysteem’ en het ‘zorgdossier’. Zodoende voldeed de organisatie aan een volledige registratie van zorg in relatie met de rekensystematiek volgens de ZZP’s. Het zorgdossier werd geheel aangepast aan de werkwijze conform het zorgleefplan volgens Actiz.

Résidence Huizing: kwaliteitsadviseur (interimopdracht voor het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen voor een HKZ certificaat en duurde van oktober 2008 tot juli 2009)

SVOZ te Utrecht als docent voor opleidingen in de zorg voor niveau 2 t/m 4

Als werknemer in loondienst
Als zorgmanager bij Residence Huizing deed ik ervaring op met integraal management. Ik hield me bezig met het aansturen van ongeveer 50 medewerkers (35 FTE). Op personeelsgebied deed ik verzuimbegeleiding, coördinatie van scholing, ‘werving en selectie’ en verschillende functioneringstrajecten. Had contact met de Arbo-dienst, UWV en CWI.
Als manager zette ik me in voor kwaliteit volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus. Deed kwaliteitsregistraties, analyses en ondernam verbeteringen hierop. Adviseerde de eigenaar over organisatorische vraagstukken en voerde gesprekken met “collega” instellingen over onder andere samenwerking.
Als verpleegkundige adviseerde ik teamleiders over cliëntenzorg, zat het MDO voor en vroeg indicaties aan.

Mijn ervaring op het gebied van kwaliteit deed ik op bij Stichting Eykenburg. Hier was ik onder andere projectleider in het traject naar het HKZ certificaat dat we in 2002 behaalden. Op basis van detachering leidde ik eenzelfde project bij Stichting Zorggroep Oldael waar in 2005 het HKZ certificaat verkregen werd.
Voor beide organisaties hield ik me onder andere bezig met het tot stand komen van het kwaliteitshandboek, het ontwikkelen en implementeren van het kwaliteits-managementsysteem en begeleidde als projectmanager veel verbeterprojecten.

Als beleidsmedewerker en de laatste jaren als manager trok ik onder meer de volgende projecten:
- Ontwikkelen en implementeren van medicijnsystemen;
- Ontwikkelen en implementeren van zorgplannen/zorgdossiers;
- Ontwikkelen en implementeren van registratie van zorgactiviteiten (verantwoording Zorgkantoor);
- Verbeteren van processen rond terminale zorg;
- Het begeleiden en borgen van HACCP processen;
- Het ontwikkelen en uitvoeren van cliënttevredenheidsonderzoek.

Opleiding interimmanager

Opleiding
BVE didactische Transferegroep Rotterdam diploma behaald in 2008
opleiding

VO-zorginnovatie Hogeschool van Utrecht diploma behaald in 1999

Kaderopleiding Hogeschool Rotterdam e.o. diploma behaald in 1991
Gezondheidszorg.

Inservice opl. Sancta Maria. diploma behaald in 1986
B-verpleging Noordwijk

Inservice opl. Vronestein. diploma behaald in 1984
A-verpleging School voor verpleegkundigen

HAVO St. Stanislas College - Delft. diploma behaald in 1978

Cursussen en overige activiteiten

1984 Cursus “Gedragstherapeutische Vaardigheden” Huiscursus Sancta Maria
1988 Cursus “Verpleging v.d. Neurologische patiënt” Clara ZKH. R’dam
1988 Cursus “Werkbegeleiding” F. Meyboomschool Delft
2002 Cursus “Interne auditor” Walvis consult
2002-2003 6 spitscolleges ‘Kwaliteitsmanagment’ Elsevier Congressen
2009 de kennislijn van de minor PsychoGeriatrie Lectoraat PsychoGeriatrie aan
de Haagse Hogeschool

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

klantgericht, stressbestendig, relativerend, reflecterend, communicatief, duidelijk, resultaatgericht, humor, proactief.

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels

 beschikbaar?