T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenOrganisatieadviseur, project- en interimmanager

Organisatieadviseur, project- en interimmanager

Werkervaring interimmanager

december 2008 – heden

Consultancy, Breda
Organisatieadviseur / Project- en Interimmanager
Opdrachtgevers en verrichte werkzaamheden:
DBC-Onderhoud, Utrecht
• impactanalyse uitgevoerd naar de gevolgen van de motie Van Gerven betreffende de ontstane financiële problematiek na de introductie van DBC’s binnen de GGZ, begeleiding van het proces om samen met alle betrokken belangenorganisaties te komen tot een tweetal voorkeurscenario’s en deze in detail uitgewerkt ten behoeve van uiteindelijke besluitvorming
Menzis, Wageningen
• contractmanagement zorginkoop hulpmiddelen, advisering aangaande zorgkostenanalyse, schadelastbeheersing en totstandkomingsproces inkoopbeleid
De Zorgboog, Bakel
• plan van aanpak opgesteld om te komen tot een toekomstvaste blauwdruk managementinformatie, ten behoeve van de optimalisatie van de controlfunctie binnen de P&C-cyclus
SENA, Hilversum
• manager operations ad interim, verantwoordelijk voor de transitie van de organisatie naar een front- en back-office, tweetal operationele afdelingen en de ICT-afdeling aangestuurd
• als projectmanager verantwoordelijk voor de insourcing van onder andere het facturatieproces, inclusief processen, informatiekwaliteit en systemen
• als adviseur het managementteam begeleidt bij het opstellen van het nieuwe strategisch beleidsplan

februari 2006 – november 2008

Arteria Consulting, Hilversum
Senior Adviseur Zorg
Opdrachtgevers en verrichte werkzaamheden:
Zorgboog, Bakel
• als projectmanager verantwoordelijk voor het implementeren van proces- en documentmanagement, inclusief ondersteunende tooling (Infoland), richtlijnen en conventies
• als projectmanager verantwoordelijk voor de implementatie van afspraken en cliëntregistratiesysteem binnen Jeugdgezondheidszorg, inclusief optimalisatie van processen
VECOZO, Tilburg
• als projectmanager verantwoordelijk voor de implementatie van digitaal contracteren tussen de zorgverzekeraars en de zorgverleners fysiotherapeuten en huisartsen
Azivo, Den Haag
• impactanalyse uitgevoerd naar de gevolgen van het inregelen van de COA-portefeuille binnen de back-office van Azivo
CIZ, Driebergen
• leiding geven aan de afronding programma informatiesystemen, verantwoordelijk voor de landelijke uitrol van releases en externe afstemming (AZR2.1 en ZZP) met zorgkantoren
Menzis, Wageningen
• uitvoeren coördinatie jaarwerk 2007 vanuit declaratieverwerking (tabelbeheer) en inrichten en implementeren tabelbeheer processen
Zorggroep Rivas, Gorinchem
• opstellen financiële business case communicatieplatform voor de informatie uitwisseling van patiënt en medicatiegegevens tussen zorgverleners in de samenwerkingsvorm van Trias, Rivas Zorggroep, RHV, apothekers, Oracle en Lifeline
Trias, Gorinchem
• als projectmanager opzetten van een business proces management traject binnen Polisbeheer, Zorgadministratie en Debiteuren
• uitvoeren quickscan processen rondom communicatie-uitingen en outputstromen
TNT Post, Den Haag
• ontwerpen blauwdruk van de informatievoorzieningbehoefte van de diverse bedrijfsonderdelen binnen TNT Post BU Productie alsmede de wijze waarop en de snelheid waarmee deze informatie ontsloten dient te worden
Opsteller en docent Masterclass Zorg
• in de Masterclass Zorg worden alle facetten van de zorgmarkt gepresenteerd, zoals historie, spelers in de markt, processen, ICT, trends en ontwikkelingen

juni 2004 – januari 2006

Atos Consulting Financial Services, Utrecht
Executive Business Consultant World Class Business Operations
Opdrachtgevers en verrichte werkzaamheden:
IAK Verzekeringen, Eindhoven
• leiding geven aan projectgroep business van het project implementatie Oracle OpenZorg, verantwoordelijk voor het verandermanagement en de business implementatie
Nationale-Nederlanden, Rotterdam
• uitvoeren functionele analyses ten behoeve van de migratie naar nieuw administratiesysteem Leven en Schade
Overige activiteiten
• ontwikkelen van proposities voor de (zorg)verzekeringsmarkt
• coachen van consultants

oktober 2000 – mei 2004

PinkRoccade Finance, Amersfoort
Business Consultant Business Unit Consultancy
Opdrachtgevers en verrichte werkzaamheden:
Delta Lloyd OHRA, Arnhem
• inrichten van de end to end- en bedrijfsprocessen voor het nieuwe Schade Service Center, outsourcing van schade back-office
• uitvoeren van pre-analysefase voor implementatie van TIA en aansluiting van ABN AMRO Verzekeringen op het Schade Service Center
Levob, Leusden
• inrichten, beschrijven en implementeren processen rondom de outsourcing van een deel van de business processen van de afdeling Leven van Levob naar BPO Leven van PinkRoccade
Zorg en Zekerheid Zorgkantoren, Leiden
• inrichten van de bedrijfsprocessen rondom de implementatie van Oracle OpenAWBZ en optimaliseren van alle overige processen
• inrichten van het procesbeheer alsmede extern werven van medewerkers hiervoor
Consortium van Zorgkantoren (Achmea, Delta Lloyd, Trias en Zorg en Zekerheid)
• bewaken business case, coördineren implementatietraject en verantwoordelijk voor de functionele inrichting, bij de realisatie van een AWBZ breed zorgregistratiesysteem voor 11 van de 31 Zorgkantoren in Nederland, ten behoeve van optimale zorgtoewijzing in het kader van modernisering van de AWBZ
Bank Nederlandsche Gemeenten, Den Haag
• inrichten, beschrijven en implementeren van de bedrijfsprocessen rondom de implementatie van het relatiemanagement pakket Amyyon

Vektis, Zeist
• inrichten van het declaratieproces tussen de ziekenhuizen en zorgverzekeraars in het kader van de nieuwe bekostigingssystematiek Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)
• standaardiseren van het berichtenverkeer tussen verschillende spelers in de zorgmarkt (AZR)
2nd Pay, Zeist
• beschrijven functionaliteit employee benefits internetapplicatie en inrichten van de bedrijfsprocessen rondom deze applicatie
Intern, Amersfoort
• ontwikkelen business case aangaande de efficiëntere en effectievere uitvoering van zorginkoop bij zorgverzekeraars
• reviewen en updaten van de bestaande LCE (Life Cycle Enabling) proces- en rolbeschrijvingen en opdrachtformuleringen ten behoeve van de verschillende LCE-sites bij klanten
Overige activiteiten
• leiding geven aan het themateam business process management ten behoeve van kennis- en productontwikkeling
• coachen van consultants
• leiden van projecten en het zelfstandig uitvoeren van opdrachten

juli 1999 - september 2000

PricewaterhouseCoopers management consultants, Utrecht
Junior consultant adviesgroep AO/ISO
Opdrachtgevers en verrichte werkzaamheden:
Delta Lloyd Bank, Amsterdam
• verbeteren van de kwaliteit van de ICT-dienstverlening aan de business, door middel van het inrichten, beschrijven en implementeren van de operationele en tactische ITIL-processen
Gemeente Eindhoven
• actualiseren procesbeschrijvingen en beschrijven van nieuwe processen, ontstaan naar aanleiding van een interne herstructurering en de implementatie van een cliëntvolgsysteem IMWIN
Nike Europe, Hilversum
• opstellen en testen van procedures en controls op de financiële administratie voor de implementatie van een nieuwe versie van Oracle Financials
Theater aan de parade, Den Bosch
• beschrijven van de bedrijfsprocessen en het doen van verbetervoorstellen voor de optimalisatie van de bedrijfsprocessen

Opleiding interimmanager

BIV/AO
Aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling Accountancy en Informatiemanagement, cursus Bestuurlijke Informatieverzorging en Administratieve Organisatie.
Certificaat maart 2000.

HEAO
Aan de Hogeschool West-Brabant sector Economisch en Administratief Onderwijs te Breda, afstudeerrichting: Management, Economie en Recht.
Diploma februari 1998.

MEAO
Aan het Triborgh College te Tilburg, afstudeerrichting: Administratief.
Diploma juni 1992.

HAVO
Aan het Cobbenhage College te Tilburg.
Diploma juni 1991.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Gedreven
Communicatief vaardig
Analytisch vermogen
Probleemoplossend vermogen
Overtuigingskracht
Organisatiesensitief
Klantgericht
Teamspeler
Resultaatgericht
Financieel inzicht
Verbinder
Executiekracht


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

 Beschikbaarheid opvragen