T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Finance manager

Finance manager

Werkervaring interimmanager

Augustus 2011 – heden
2Sisters Storteboom BV, Putten, Cuijk (1500fte. Omzet € 1,3 miljard.)
Functie: Financial controller a.i.
Werkzaamheden: Opstellen jaarrekening (IFRS), mede begeleiden overgangsfase van Navision naar Exact.Oktober 2010 – juni 2011
Luvata Netherlands BV, Zutphen (nu Aurubis) (200fte. Omzet € 170 mln.)
Functie: Finance Manager a.i.
Werkzaamheden: Mede sturing geven aan beleid onderneming, leidinggeven aan een team van 12 personen, lid MT, verantwoordelijk alle financiële processen, risk- en cost controlmanagement, als manager mede sturing geven aan de internationale organisatie (wereldwijd 7000fte). Internationale treasury, cash management. Ontwikkeling- en optimaliseren KPI’s. Projectondersteuner bij overname traject. Rapporteren in IFRS en local GAAP. Opstellen meerjarenbegroting en voortschrijdende jaarplanning.


Mei 2010 – september 2010
Cordares (APG), Amsterdam (900 fte. Omzet €200 mln.), beheerd vermogen €30mrd. Functie: Manager Corporate Accounting Services a.i.
Werkzaamheden: Het managen en leidinggeven aan het team Verslaglegging 7 fte.
Belast met de financiële administratie teneinde services teneinde de geconsolideerde rapportage, begroting en jaarrekening van Cordares en de rapportages en jaarrekeningen van de aangesloten werkmaatschappijen binnen de gestelde normen te realiseren en adequaat instrumentarium (o.a. manual) voor de rapportages van de werkmaatschappijen te onderhouden. Forecasting meerjarenplanning (1-2 jr en 3-5jr). Maandelijkse vergelijking resultaten met prognoses. Verder het optimaliseren van de controlling-structuur, SAS70II).November 2009 – maart 2010
ANBO, Utrecht (70 fte, 400.000 leden, omzet €90 mln.)
Functie: interim business (project) controller a.i.
Werkzaamheden: Herinrichten projectenadministratie (efficiency), voortgangsbesprekingen voeren met de subsidieverstrekker (veelal overheid). Tevens opstellen voortgangrapportages (eventueel t.b.v. meer- minderwerk) en eindrapportages. Verder adviezen gegeven m.b.t. de jaarafsluiting, en waardering van de onderhandenwerkpositie. Verslaglegging financiële projecten, projectbewaking, nacalculaties. ESF Subsidies rapporteren. Analyseren afdelingsbudgetten. Analyse en advies inzake proposals voor financiële projecten, alsmede ondersteuning prijsopbouw. Financieel begeleiden grote projecten.
Ondersteuning salarisadministratie (inrichten Beaufort).


november 2008 - november 2009
Aannemersbedrijf Kranen BV
(130 fte, omzet €20 mln.)
Functie: Hoofd bedrijfsbureau/Controller a.i.
Werkzaamheden: verantwoordelijk voor 7 kleine tot middelgrote BV\'s (project- en
financiëleadministratie, vastgoed administratie, HRM en salarisadministratie), verantwoordelijk voor personeelsbeleid, lid van MT, belast met integratie van de diverse BV\'s in 1 nieuw financieel systeem, consolidatie in de holding, diverse rapportages, liquiditeitsplanning, aansturing financieel medewerkers op de diverse locaties. OHW waarderingen. KPI’s. Cashflow- en risico analyses, nacalculatie, BTW en VPB aangiftes.mei - november 2008
M&M Mechanika BV
(40fte, omzet €18mln.)
Functie: Internationaal controller a.i.
Werkzaamheden Optimaliseren handboek A/O en I/C, processen in beeld gebracht en lijnen verkort t.b.v. de omloopsnelheid. Leveranciersbeheer (prijsafspraken en terugdringen hoeveelheid), invoeren standaardverrekenprijzen. Opzetten rapportage cyclus, opstellen handboek AO. Doorrekenen projectbegrotingen. Salaris- en personeelsadministratie.
Internationale consolidatie in IFRS (Zwitserse en Amerikaanse dochters).

april - mei 2008
Loomax International BV
Functie: Controller a.i.
Werkzaamheden: Liquidatieproces begeleiden/uitvoeren (onder toezicht van de ABN AMRO bank).

Opleiding interimmanager

Opleidingen
• SPD 1+2 (1995)
• QT Treasurer (2004)
• Inkoopmanagement / NEVI 1/2 (2002)
• Makelaar OG (certificaten, behalve bouwkunde 1999)
• HEAO BE(1988/1992)
• PDL (diploma 1990)
• MEAO Bedrijfsadministratie (diploma 1987)
• MAVO (diploma 1983)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Integer, adequaat, peoplemanager

Talenkennis interimmanager

Engels, Duits

 beschikbaar?