T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim (operationeel)manager/ organisatie adviseur/ verande

Interim (operationeel)manager/ organisatie adviseur/ verande

Werkervaring interimmanager

Werkervaring

2015-2017
Regiomanager Amsterdam – Smallsteps kinderopvang B.V.

- Eindverantwoordelijke voor 15 BSO en KDV locaties.
- Eindverantwoordelijke voor 12 locatiemanagers en indirect voor 250 pedagogisch medewerkers.
- Vertalen van strategische bedrijfsdoelen naar beleid en uitvoering op regioniveau en de realisatie daarvan.
- Coördinatie en eindverantwoordelijkheid voor performance op gebied van kwaliteit, HR en facilities.
- Hiërarchische positie onder divisiedirecteur.

Resultaatgebieden en verantwoordelijkheden:
Optimaliseren rentabiliteit door:
- sturen op gezamenlijk (commercieel) resultaat;
- het bewaken en optimaliseren van inzet van mensen en middelen;
- aandragen van verbeterplannen;
- opstellen en realiseren van de operationele begroting i.s.m. finance;
- efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

- Aansturen van operationeel lijnmanagement.
- Verantwoordelijk voor kwalitatieve niveau van de operatie binnen wet- en regelgeving en vanuit klantperspectief.
- Businesscases schrijven en ten uitvoer laten brengen ten behoeve van investeringen in locaties.
- Portefeuillehouder HRM .

2012-2015
Projectmanager/ Sr. employee L&D - Estrogroep B.V./ Smallsteps B.V.
Ontwikkelen van (verdiepings)trainingen in het kader van sales (rondleiden en contracteren van klanten), klantbehoud, verzuim, communicatie/ gespreksvoering en sociale vaardigheden.
Geven van trainingen aan (locatie)managers en overige medewerkers.
Coachen van locatiemanagers en overige medewerkers.
Bedenken, uitwerken en uitrollen nieuwe projectplannen (managen diverse projecten)

2009-2012
Operationeel directeur – Kindercentrum De Kameleon, KDV en BSO Vleuten
Eindverantwoordelijke voor 30 medewerkers
aansturen van en verwntwoordelijk voor de operationele bedrijfsvoering, waaronder planning, financiële administratie, kwaliteit, communicatie, pedagogisch beleid, personeel en klanten.
Aansturen/ (bege)leider/ van het managementteam, bestaande uit 2 teamleiders (BSO en KDV) en 1 stafmedewerker beleid.
Doorvoeren van veranderingen.
Coachen van MT-leden.
Verantwoordelijk voor budgettering en behalen van financiële doelstellingen en salesdoelstellingen.
Uitdenken meerjarenstrategie en vertalen naar doelgerichte acties.
Aantoonbare resultaten behaald ten aanzien van: cultuur bepalen en inbedden in organisatie, personeel (sfeer, afspraken, betrokkenheid) processen, communicatie intern en extern, klanttevredenheid en klantcontacten, lokale marktpositionering, planning.
Medeparticipant in Brede school.

2005-2009
Trainer en coach zzp
- Ontwikkelen trainingen.
- Acquireren.
- Begeleiden van intervisietrajecten.
- Geven van trainingen in het kader van
cultuurverandertrajecten.
- Geven van trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit.
- Coachen van teams en personen (uiteenlopende vraagstukken).
- Diverse grote opdrachtgevers.

2000-2005
Arbo Adviseur/ Trainer – Prevend Arbo Services (Interpolis)
Verantwoordelijk voor de uitvoering van risico-inventarisaties en -evaluaties en rapportages voor externe opdrachtgevers.
Adviseren van opdrachtgevers over arbeidsomstandigheden en werkmethoden.
Verrichten van werkplekonderzoeken.
Het ontwikkelen van trainingsmateriaal en trainen van individuen en groepen voor externe opdrachtegevers.
Begeleiden intervisietrajecten.
Intern coachen en trainen medewerkers.
Aquireren en offreren.

1997-2000
Arbo Adviseur – Stigas/ Relan Arbo
Verantwoordelijk voor de uitvoering van risico-inventarisaties en evaluaties en rapportages.
Adviseren van opdrachtgevers over arbeidsomstandigheden en werlmethoden.
Het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal en voorlichting geven aan individuen en groepen.
Houden van verzuimspreekuren ter vervanging van bedrijfsartsen.

Hulpkracht verzorging tijdens studie en van 1996 tot 1997 verpleegkundige in psychogeriatrisch verpleeghuis Snavelenburg Groenenkan/ Maarssen.

Opleiding interimmanager

Studie/ opleiding

Master Management, Cultuur en Veranderen MCC NCOI (02/2017 – q1 2019)
Reeds behaald:
- Mastermodule organisatiekunde
- Mastermodule organisatiepsychologie

Academische leergang zakelijk en maatschappelijk ondernemerschap Avicenna (2009-2010)
Diploma behaald
Post Bachelor Coach HVA (2004-2005)
Diploma behaald
Train de trainer BTA (2002-2003)
Diploma behaald
Post HBO Bedrijfsverpleegkunde (1996-1997)
Diploma behaald
HBO-V HVU (1991-1996)
Diploma behaald

Cursussen
Masterclass Reflecteren in Actie, Het Consulaat (werken met Argyris en Belbin).
Cursus presentatietechnieken
Cursus communicatie- en salestechnieken door Advice & Training Centre

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Gedreven, gepassioneerd, groot analytisch vermogen en daarmee snel overzicht en knelpunten in beeld, groot oplossend vermogen, creatief, commerciele vaardigheden, goede schrijver, klantgericht, verbindend, respectvol, empathisch, zakelijk, organisatiesensitief. Kan goed zaken op orde stellen.

Talenkennis interimmanager

Nederlands zeer goed in woord en geschrift
Engels goed in woord en geschrift
Duits redelijk in woord en geschrift.

Overig

7 daagse studiereis naar the U.S.A., Kinderopvang: The Customer Connection, via het Nederlands Instituut voor Studiereizen. in 2010.Hobby's: Hardlopen/ sporten, Zingen, schilderen, vrienden, lezen, lekker eten en gezelligheid. Vrijwilligerswerk voor de sportclubs van mijn kinderen.

 beschikbaar?