T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?locatiemanager kinderopvang

locatiemanager kinderopvang

Werkervaring interimmanager

1/1/2011-1/10/2011 Locatiemanager 2 kinderdagverblijven met KDV en BSO
•Implementeren administratieve systemen
•Veranderingen doorvoeren zodat de locaties voldoen aan de Wet kinderopvang
•Verantwoordelijk voor het personeels-, organisatorisch-, financieel- en pedagogisch beleid
2008-2010 Locatiemanager kinderdagverblijf met 6 groepen KDV en 2 groepen BSO
•Verantwoordelijk voor het aansturen van het team (23 personen)
•Verantwoordelijk voor en opstellen van de jaarlijkse begroting en het jaarplan
•Verantwoordelijk voor het personeels-, organisatorisch-, financieel en pedagogisch beleid
2003-2007 Locatieleider basisonderwijs
•Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken
•Aansturen van het team
•Verantwoordelijk voor de financiële uitgaven
•Maken van het jaarplan
•Uitvoeren bovenschoolse beleid
•Verantwoordelijk voor de onderwijsresultaten
1999-2007 Leerkracht basisonderwijs
combinatiegroep 3, 4 en 5 en remedial
teacher
1992 -1999 Invalkracht regulier en speciaal basisonderwijs
Ik heb twee keer anderhalf jaar gewerkt in de onderbouw van basisscholen met veel leerlingen van buitenlandse afkomst en anderhalf jaar als remedial teacher waarbij het leren van Nederlands als tweede taal het belangrijkste doel was
1990-1992 Peuterspeelzaalleidster
1987-1990 Huisvrouw
1983-1987 Zelfstandig ondernemer
Restaurant
1978 -1983 Hoofdleidster
1976-1978 Kleuterleidster

Opleiding interimmanager

NES
Opleiding schoolleiders Primair Onderwijs HBO+
Tweejarig traject, behaald in 2006

Hogeschool Windesheim,
2 jarige opleiding voor remedial teacher, behaald in 2003

Certificaat SON-opleiding,
Basiscursus remedial teaching in de onderbouw

Gemeentelijke opleidingsschool voor kleuterleidsters in Groningen
Applicatiecursus, volledig bevoegd onderwijzer, behaald in 1980

Gemeentelijke opleidingsschool voor kleuterleidsters in Groningen
Akte B, hoofdleidster bij het kleuteronderwijs, behaald in 1978

Gemeentelijke opleidingsschool voor kleuterleidsters in Groningen
Akte A, leidster bij het kleuteronderwijs, behaald in 1975

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Studiejaar 2011-2012 Cursus Organisatiepsychologie en coaching,
loyaal, enthousiast, betrokken, positief, nauwgezet, vermogen om zelfstandig en in een team te werken. Ik ben in staat om mij snel in te werken en aan te passen in een nieuwe werkomgeving.Talenkennis interimmanager

Nederlands

 beschikbaar?