T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?hrm- en arbeidsrechtspecialist

hrm- en arbeidsrechtspecialist

Werkervaring interimmanager

Januari 2011- heden: Eigen bedrijf HR
Betreft (interim) werkzaamheden op het gebied van human resources en arbeidsrecht.

Juni 2010- heden: HR Adviseur bij UWV Rotterdam
werkzaamheden: Deze functie betreft het adviseren op HRM-vakgebied van het management en medewerkers met betrekking tot wensen en problemen op district- of afdelingsniveau, alsmede het adviseren en ondersteunen met de implementatie van de oplossing. De dagelijkse praktijk bestaat onder andere uit, het zijn van een businesspartner voor het management, begeleiding van veranderprocessen, handhaving van het strategisch personeelsplan, het bevorderen van mobiliteit, loopbaanontwikkeling, het uitzetten van leerlijnen, terugdringen van verzuim en het coachen van het lijnmanagement bij de uitoefening van hun functie.

Project 2009: Opleiden en coachen secretaresse tot hr-manager bij bedrijf x (nader op de vragen).
Bij dit project heb ik o.a. het personeelsbeleid opgezet, functieprofielen uitgewerkt, managementstijl passend bij de organisatie op basis van het ESH-model van Weggeman neergezet, werknemer getraind in het voeren van voortgangsgesprekken, motivatiegesprekken, bijstuurgesprekken en ontwikkelingsgesprekken (met de SMART theorie).

Project 2009: Opzetten van arbobeleid, door middel van risico inventarisatie & evaluatie bij x B.V. (nader op te vragen)

Project 2008: Onderzoek waarom werknemers maar kort werkzaam bleven bij het bedrijf. Oplossing aanpassen werving en selectie. Daarnaast een opleidingsbeleid opgezet door middel van een 10 stappenplan.

Project 2007: Opzetten personeelsbeleid met bijbehorende arbeidsrechtelijke documenten zoals arbeidsovereenkomst, privacyprotocol, leaseovereenkomst, gebruikersovereenkomst voor laptop en mobiele telefoon. Dit heb ik bij verschillende bedrijven gedaan (nader op te vragen).

Project 2006: Vervangen HR adviseur tijdens langdurige afwezigheid bij bedrijf X (nader op te vragen).


2002– april 2010 Wisemen B.V.
Functie: HR manager

Werkzaamheden: Het is een zeer brede functie, waarbij ik voornamelijk vraagbaak was van de directie en werknemers. Ik heb het hele personeelsbeleid opgezet. Hierbij heb ik o.a. de financiële kant van het personeelsbeleid in kaart gebracht (kosten en rendement). Aanvragen van ontslagvergunningen bij het UWV Werkbedrijf, arbo en verzuimbeleid en casemanager bij verzuimgevallen.

Daarnaast was ik aanspreekpunt voor 250 bedrijven op het gebied van HR, coachte en trainde ik hr-managers en gaf cursus op het gebeid van hrm.

2001– april 2010 Wisemen B.V.
Functie: Arbeidsjurist

Werkzaamheden: Advisering van 250 klanten op het gebied van arbeidsrecht in de ruimste zin. De werkzaamheden bestonden o.a. uit het scannen en opstellen van documenten, geschillenoplossing tussen werkgever en werknemer, ontslagzaken, voeren van procedures bij Rechtbank Sector Kanton en het geven van cursus op het gebied van arbeidsrecht.

Opleiding interimmanager

2007-2008 Opleiding bedrijfskundig HRM (Avansplus, onderdeel van de opleiding postbachelor personeelsmanagement bestaande uit financieel management en organisatiekunde). Diploma behaald

2002-2003 Opleiding personeelsmanagement voor startende P&O-ers (Van den Broek & Partners)

1993-2001 Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit te Leiden Differentiatie: Bedrijfsrecht. Diploma behaald

1992-1993 Propedeuse behaald van de Sociaal Pedagogische Hoge school te Rotterdam (HBO)

1987-1992 Havo diploma behaald

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Klantgericht, zelfstandig, weet te motiveren en stimuleren.
Krachtig.

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels

Overig

Het bijzondere aan mij is dat ik kijk naar de toegevoegde waarde voor de klant. Daarnaast heb ik zowel ervaring in HRM als arbeidsrecht, waardoor ik een bredere sparringspartner ben.

 beschikbaar?