T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?algemeen, verander, project manager en organisatie adviseur

algemeen, verander, project manager en organisatie adviseur

Werkervaring interimmanager

Hoofd patiëntenadministratie Pathologie VUmc te Amsterdam van 10 mei tot 1september 2011
- managen medewerkers; met als bijzondere opdracht herstellen rust en sturing aanbrengen na een zeer ingrijpende gebeurtenis en ontbrekend leiderschap;
- tegen het licht houden van logistieke processen;
- adviseren in en voorbereiden van de opvolging.

Coördinerend hoofd eenheid Pathologie St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein van 1 mei 2009 tot 11 februari 2010
- managen medewerkers, met bijzondere opdracht: herstellen rust en vertrouwen bij medewerkers na periode van ontbrekend leiderschap;
- project: ontwerpen en implementeren nieuwe organisatiestructuur van de eenheid;
- project: coördineren en begeleiden realisatie digitale verbinding met huisartsenlab/trombosedienst Saltro.

Hoofd Ambulante Zorg Geneeskunde St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein van
1 oktober 2007 tot 1 januari 2009
- managen medewerkers, die lange tijd aandacht en leiderschap hebben ontbeerd;
- project: implementeren Electronisch Patiëntendossier van 3 ziekenhuizen;
- project: integreren afsprakensystemen van 60 poliklinieken van 3 ziekenhuizen;
- project: verander- en organisatiekundig reorganiseren van dagbehandeling Oncologie, dagbehandeling Dermatologie, poliklinieken Dermatologie, MDL, Reumatologie, Nefrologie/Haematologie, Algemene Interne Geneeskunde en afdeling Endoscopie,
met name voor:

Dagbehandeling Oncologie Interne Geneeskunde
- herstellen vertrouwen in leiderschap bij de medewerkers;
- implementeren nieuwe organisatiestructuur;
- integreren team dagbehandeling Oncologie Interne Geneeskunde met team dagbehandeling Oncologie Longziekten als onderdeel van een nieuw op te zetten Oncologiecentrum dagbehandeling;
- draagvlak creëren bij medewerkers en artsen voor structuurwijziging;
- veranderen cultuur;
- opzetten nieuwe communicatiestructuur;
- samenwerking bevorderen tussen medewerkers onderling en medewerkers en artsen van bovengenoemde specialismen;
- wijzigen en integreren logistiekeprocessen interne oncologie en long oncologie;
- coachen nieuwe leidinggevenden van de geïntegreerde afdeling;
- leiden verbouwing van en verhuizing naar nieuwe huisvesting Oncologiecentrum dagbehandeling.

Poliklinieken MDL, Reumatologie, Nefrologie/Haematologie en Algemene Interne Geneeskunde
- herstellen vertrouwen in leiderschap bij de medewerkers;
- implementeren nieuwe organisatiestructuur, te weten opsplitsen van 2 naar 4 teams poliklinieken;
- draagvlak creëren bij medewerkers en artsen voor structuurwijziging;
- veranderen cultuur;
- opzetten nieuwe communicatiestructuur;
- werven teamleider;
- leiden verbouwing van en verhuizing van 2 naar 4 poliklinieken.

Afdeling Endoscopie
- herstellen vertrouwen en rust brengen bij de medewerkers;
- integreren afdelingen van 3 locaties St. Antonius Ziekenhuis;
- veranderen cultuur op 3 locaties;
- herstellen communicatie tussen artsen en manager;
- verbeteren samenwerking met andere afdelingen;
- terugdringen ziekteverzuim;
- werven afdelingshoofd.

Dagbehandeling Dermatologie
- versterken samenwerking tussen polikliniek Dermatologie en de Dagbehandeling Dermatologie;
- op de externe markt positioneren van de Dagbehandeling Dermatologie;
- verzorgen van de interne en externe communicatie daartoe.

Polikliniek Dermatologie
- samenwerking bevorderen tussen poliklinieken van 3 locaties St. Antonius Ziekenhuis;
- coachen teamleider locatie Nieuwegein;
- terugdringen ziekteverzuim.

HR adviseur St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein van 19 april 2007 tot 1 januari 2008
- adviseren zorgmanagers en afdelingshoofden Zorgeenheden Geneeskunde en Heelkunde bij implementeren HR beleid en veranderingsprocessen.

Manager HR Stichting Regionale Trombosedienst ’s Gravenhage te Rijswijk van
19 januari 2007 tot 23 mei 2007
- leggen basis HR beleid;
- adviseren directie en managers bij implementeren HR beleid.

HR adviseur GGD Hollands Midden te Gouda van 1 februari 2006 tot 5 mei 2006
- adviseren managers;
- adviseren en begeleiden directie bij rechtspositieonderhandelingen tussen GGD HM, de Regionale Ambulance Dienst, GGD Leiden en Ondernemingsraden en vakbonden in kader van fusie;
- integreren afdelingen HR.

HR adviseur Maasstad ziekenhuis (voorheen MCRZ) te Rotterdam van
21 oktober 2002 tot 6 september 2003 en van 1 juni 2005 tot 1 september 2005
- adviseren Raad van Bestuur, clustermanagers en afdelingshoofden;
- voorbereiden en begeleiden reorganisaties;
- analyseren en harmoniseren procedures “Werving en Selectie”;
- project: implementeren “Functiewaardering Gezondheidszorg 3.0”.

Manager HR woningcorporatie St. Joseph te Hengelo van 1 november 2001 tot
1 september 2002
- managen en opzetten afdeling HR;
- adviseren directeur/bestuurder a.i. en management;
- coachen managers;
- implementeren functiewaarderingssysteem;
- werven directeur/bestuurder en HR adviseur.

Manager HR woningstichting Goede Stede te Almere van 1 mei 2001 tot 12 oktober 2001
- managen en professionaliseren afdeling HR;
- voor het overige, zie St. Joseph.

Manager HR Maasstad ziekenhuis te Rotterdam van 18 januari 2000 tot 1 mei 2001
- managen unit HR;
- adviseren clustermanager Klinisch Ambulante Zorg;
- coachen junior HR adviseurs;
- integreren afdelingen HR;
- voorzitten werkgroepen o.a. “Behoud van schaarste functies in de zorg”, “Verwerving personeel” en “Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden”.

Organisatieadviseur/Manager bij het Operatiekamercentrum UMC te Utrecht van
7 september 1999 tot 1 januari 2000
- managen 23 medewerkers;
- coachen teamhoofd;
- maken cultuuranalyse en stappenplan ten behoeve van cultuuromslag;
- inzetten cultuuromslag.

Manager HR EVO te Zoetermeer van 1 oktober 1998 tot 1 juli 1999
- managen afdeling HR;
- adviseren directieteam en managers;
- coachen HR adviseur;
- voorbereiden indiensttreding 150 freelance docenten in het kader van civiel- en verzekeringsrecht.

Manager HR Stichting Aanvullende Thuiszorg Nederland b.v. (STAT) te Zoetermeer van 24 juni 1996 tot 1 mei 2001
- managen afdeling HR;
- adviseren directie en managers;
- reorganiseren afdelingen;
- instellen Ondernemingsraad;
- opzetten kraamcentrum.

HR adviseur Rijnland Ziekenhuis te Leiderdorp 16 februari 1989 tot 1 maart 1996
- adviseren sectorhoofden en afdelingshoofden bij fusie tussen het Rijnoord Ziekenhuis en St. Elisabeth Ziekenhuis;
- voorbereiden en begeleiden reorganisatie op beide locaties van het Rijnland Ziekenhuis (reduceren personeelsbestand met 100 fte’en binnen 1 jaar).

Opleiding interimmanager

Health Care Bedrijfskunde (IBO business school) - 2011
Postacademische leergang Verandermanagement (RUG) - 2010
H.B.O. Arbeidsmarktpolitiek/Personeelsbeleid - 1992
M.B.O. Arbeidsmarktpolitiek/Personeelsbeleid - 1990

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Sinds 1996 ben ik in diverse managementfuncties in de zorg, werkzaam geweest. Vanaf oktober 2007 respectievelijk als hoofd Ambulante Zorg Geneeskunde en coördinerend hoofd van de eenheid Pathologie in het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein en hoofd patiëntenadministratie .Pathologie van het VUmc te Amsterdam. Ik heb onder andere teams geïntegreerd/opgesplitst, nieuwe afdelingen opgezet, afdelingen geprofessionaliseerd, verbouwingen en verhuizingen geleid, een digitaal netwerk gerealiseerd en het EPD geïmplementeerd. Tevens heb ik duaal management geïmplementeerd en in de betreffende functie als coördinerend hoofd conform deze besturingsfilosofie gewerkt.
Voor deze opdrachten was tact, duidelijke communicatie en organisatievermogen vereist.
De opdrachten zijn steeds succesvol afgerond.

Door de combinatie van ervaring en opleidingen benader ik mijn werk integraal. Gezien mijn arbeidsverleden is ondernemerschap mij niet vreemd.

Kenmerkend is dat ik een verbinder ben, gericht op samenwerking, het opbouwen van relaties en het creëren van draagvlak. Ik houd van coachend leiderschap, management by walking around en beschik over het talent de kwaliteiten van mensen optimaal te benutten om zo een gezamenlijk doel te bereiken.
Ik denk zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Schakel makkelijk tussen deze niveaus en heb gevoel voor verhoudingen.

Mijn kerncompetenties zijn: pro actief, klantgericht, flexibel, daadkrachtig, analytisch, empatisch, omgevingssensitief, communicatief sterk en stressbestendig.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, engels, duits in woord en geschrift

 beschikbaar?