T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?jurist / aanbestedingsspecialist

jurist / aanbestedingsspecialist

Werkervaring interimmanager

Feb. 2012 – aug. 2012 : Senior contract- en aanbestedingsspecialist a.i. Sociale Verzekeringsbank.

Projectaansturing van Europese aanbestedingen (Ict en facilitair) incl. bewaken rechtmatigheid en doelmatigheid, leveranciersmanagement. Ontwikkelen en implementeren van leveranciers/ en contractmanagementsysteem. Begeleiding junior inkopers.

Mrt 2007 – dec 2011 : Senior bedrijfsjurist / interim manager Yacht B.V., Randstad

Yacht / Randstad: Manager Legal Affairs a.i.:
Generalistische interim management functie, aansturing juridische afdeling. Focus op (internationale) contracten, arbeids- en HR aangelegenheden, Projectorganisatie ten behoeve van inkoop van diensten en goederen waaronder in 2011 aanbesteding van IT hardware ten behoeve van geheel Randstad Nederland. Onderhandelen, en implementatie van commerciële contracten, waaronder it/ict outsourcingstrajecten met internationale cliënten en europese aanbestedingstrajecten. Verantwoordelijk voor vastgoedtransacties waaronder huur en afstoting kantoorpanden mede i.v.m. integratie van Vedior werkmaatschappijen in Randstad organisatie.

Vrije universiteit: parttime projectjurist a.i.afdeling Inkoop (2008-2009)
Opstellen algemene voorwaarden & ICT voorwaarden, juridische ondersteuning afdeling Inkoop.

Vrije universiteit: parttime juridisch projectcoördinator a.i. (2008-2009)
Lid project team verantwoordelijk voor opstellen, uitschrijving en coördinatie van europese aanbesteding voor outsourcing van de volledige restauratieve dienstverlening.

Opleiding interimmanager

WO Rechten

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

brede bedrijfsjurist met diepgaande kennis van aanbestedingsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

 beschikbaar?