T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenController - Financieel consultant

Controller - Financieel consultant

Werkervaring interimmanager

Ervaring in gezondheidszorg

Specialist in financieringen, budgetten, DBC\\\'s

Planning & control cyclus


Werkervaring

Periode 2009 - heden : bedrijfseconomisch beleidsmedewerker / planning & control

Taken (globaal)
: adviseren in financieel-economische vraagstukken, opstellen en analyse
managementrapportages, uitvoering geven aan planning & controlcyclus,
voorbereiden gesprekken met zorgkantoren en ziektekostenverzekeraars
aangaande zorgverkoop, invullen budgetformulieren, periodiek overleg
met regio- en unitmanagers over de maandrapportages en produktie-begrotingen, opstellen produktiebegrotingen en DBC-rapportages,
werkzaamheden m.b.t. V en V sector, GGZ, Jeugdzorg en WMO. Controleren cliëntenregistraties, AZR, indicatiebesluiten

Periode 2007 – 2009 : regiomanager
Taken (globaal) : verantwoordelijk voor zorgverlening
\"Bruggenbouwer\" /samenwerking intensiveren met verschillende
zorgorganisaties in regio
Periode 2002 – 2007 : hoofd Economische en Administratieve dienst
Taken (globaal) : leidinggeven aan de afdeling Economisch-Administratieve Dienst;
Verantwoordelijk voor managementinformatie, lid van mana-gementteam, opzetten intern budgetteringssysteem, advies-
functie management en directies en bestuur samenwerkende verzorgingshuizen, vervangen directie bij afwezigheid, meewerken in en opstellen van maandrapportages en jaarrekeningen, optimaliseren financieel / bewonersregistratiesysteem, AZR, integratie verschillende administraties van participerende verzorgingshuizen

Periode 1999 (april) – 2002 : hoofd Economische Zaken
Taken : leidinggeven aan de afdeling Economische Zaken;
coördineren van de planning- en controlcyclus
• opstellen concept-begroting
• genereren periodieke managementrapportages
• analyseren, signaleren en rapporteren over afwijkingen
tussen begroting en realisatie; besturingsmodel mede opzetten en bijhouden; ontwikkelen en implementeren van financieel-economisch instrumentarium, zoals van de informatievoorziening en interne budgetteringssystemen; verrichten van kostprijs- onderzoeken en bedrijfseconomische calculaties; adviseren over bedrijfseconomische vraagstukken aan Raad van Bestuur en decentraal management; coördineren van werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van het externe budget en het voeren van voorbeidende gesprekken met het Zorgkantoor

Periode 1997 – 1999 (april) : hoofd Economische en Administratieve dienst

Taken (globaal) : leidinggeven aan Economische en Administratieve Dienst;
coördineren en uitvoering geven aan planning- en controlcyclus;
opstellen en controles maandrapportages en jaarrekening
Periode 1984 – 1997 :
medewerker Budgettering tot 1986
• assistent/ wnd hoofd Economische Administratieve Dienst
tot 1989 hoofd Economische en Administratieve dienst/ hoofd Administratief Economische Zaken – 1997
Taken (globaal) : leidinggeven Economische en Administratieve Dienst;
opzetten Management Informatiesysteem en Werkgroep
Kwaliteit;oprichten afdeling Bedrijfseconomische Zaken om perio-
dieke informatie te verbeteren; meewerken in rapportages, budget-

Opleiding interimmanager

HEAO-BE

Verschillende vakgerichte curcussen en managementopleidingen

Cursussen : managementcursus diensthoofden gezondheidszorg (MDG
I en II), intern management intramurale gezondheidszorg (IMIG)
en interne cursus management; cursus cash management;
cursus managementinformatie KPMG ; cursus communicatie
en werken in teams; cursus kleinschalig wonen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Flexibel, nauwkeurig, gedreven, enthousiast en coachend

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Duits
Engels

 Beschikbaarheid opvragen