T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager/projectleider ouderenzorg

interim manager/projectleider ouderenzorg

Werkervaring interimmanager

Interimmanager / Projectleider / Adviseur (ZZP)

September 2013 – Maart 2014 / Maart 2014 – November 2014
Opdrachtgever Attent wwz regio Rheden Doesburg Dieren
Functie Interim/verandermanager (24 uur per week) en adviseur / coach (4 uur per week)

Opdracht
Realiseren van een afdeling Geronto Psychiatrie (GP) en tevens operationeel leidinggeven aan deze afdeling.

Belangrijkste activiteiten
• Operationeel leidinggeven aan 18 fte V&V, achterstallige werkzaamheden oppakken zodat de afdeling weer professioneel, multidisciplinair en taakvolwassen gaat functioneren, afbouw van de PG-unit en uitbreiden van de GP-eenheid.
• Opstarten werkgroep GP (SOG, psycholoog en verpleegkundige), schrijven van een notitie GP (visie, beschrijven doelgroep, zorgaanbod, medewerkersinzet, huisvesting en implementatieplan) en starten met de implementatie op onderdelen

Resultaat
Inmiddels is de afbouw van de pg-afdeling gestart en de GP-eenheid met de eerste vier cliënten uitgebreid. Het visie-stuk is in concept gereed en goedgekeurd. Per 1 maart wordt de afdeling door een collega-manager (ivm interne reorganisatie) aangestuurd en is mij gevraagd het multidisciplinaire veranderingsproces voorlopig mee te blijven begeleiden als adviseur/coach (gemiddeld een halve dag per week).


Januari 2013 – Augustus 2013
Opdrachtgever Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK) te Bladel
Functie Manager zorg a.i. en teamleider a.i. (24 uur per week)

Situatie
De Manager zorg van de businessunit is al enige tijd ziek en zij wordt pas in het late voorjaar terug verwacht. Tevens is er recent een teamleider uitgevallen, waardoor het de huidige waarnemer niet lukt om beide posities waar te nemen naast haar eigen takenpakket, gezien ook de diverse ontwikkelingen per locatie

Opdracht
Tactisch leidinggeven aan de businessunit locaties K en M (57 fte en 135 cliënten (PG en verzorgingshuis) en operationeel leidinggeven aan het team medewerkers locatie M. (12 fte en 28 cliënten verzorgingshuis), gaan onderzoeken wat de huidige stand van zaken locatie M is en advies uitbrengen naar RvB RSZK.

Belangrijkste activiteiten
• Leidinggevende (Manager Zorg) van beide teamleiders locatie K en leidinggevende (teamleider) team M
• Als teamleider:
o Voeren van individuele (jaar)gesprekken, teamoverleg/-coaching, invoeren Zorgleefplan, (her)implementatie AO/IC en MIC/MIM en scholing BHV
o Analyse situatie locatie M en advies RvB ivm “verzwaring” en project: “Lean werken locatie M”
o Werving en selectieprocedures opzetten voor EVV en Teamleider locatie M.
o Voorbereiding implementatie familiezorg (Invoorzorg RSZK)

Resultaat
Beide afdelingen K draaien naar tevredenheid (optimale productie, correcte personele bezetting en ziekteverzuim daalt) en zijn beide bezig met implementatie Familiezorg (Invoorzorg traject RSZK). Locatie M heeft haar goede cliënttevredenheid weten te behouden, voor het team zijn de kaders weer duidelijk en zijn diverse achterstallige werkzaamheden verricht. Het “lean denken” is als nieuwe tool ingevoerd en tot slot is het lage ziekteverzuim gecontinueerd.

December 2011 – Januari 2013
Opdrachtgever Valkenhof te Valkenswaard
Functie Projectleider Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ; 16-24 uur per week)

Situatie
In september 2011 is een tijdelijke locatiemanager aangesteld. Deze geeft o.a. leiding aan de revalidatieafdeling en heeft de opdracht gekregen Geriatrische Revalidatie Zorg in te voeren. Na enkele maanden blijkt dat dit niet haalbaar is en is gezocht naar een projectleider GRZ. De verwachtingen van het team V&V en de behandelaars waren hooggespannen omdat dit de 4e poging was om revalidatie op te zetten op deze locatie.

Opdracht
Geriatrische Revalidatie Zorg realiseren binnen Valkenhof op dusdanige wijze dat deze zorg door het zorgkantoor wordt ingekocht bij Valkenhof voor 2013.

Belangrijkste activiteiten
• Projectplan GRZ inclusief implementatieplan ontwikkelen
• Ontwikkelen en invoeren therapeutisch (revalidatie) klimaat en zorgpaden
• Coachen van medewerkers: zorgcoördinatoren en behandelaars
• Schrijven van handboek GRZ en voorbereiding zorginkoop GRZ

Resultaat
In het vierde kwartaal 2012 zijn 25 bedden GRZ ingekocht, de zorgpaden ontwikkeld en ingevoerd evenals het therapeutisch klimaat en het handboek GRZ. De zorgcoördinatoren hebben naast coaching on the job, drie teamcoach sessies gevolgd en een workshop coaching. De behandelaars hebben tevens aan deze workshop deelgenomen en zijn ook op de werkvloer gecoacht. De medewerkers revalidatie zijn geschoold in specifieke transfers voor de traumacliënten (heupfractuur). Er is een sfeer en omgeving op de afdeling revalidatie gecreëerd van “Alles is revalidatie” (24 uurs revalidatie) en na beëindiging van het project is door twee leden van de werkgroep (fysiotherapeut en zorgcoördinator) vervolg gegeven aan de werkgroep GRZ, onder supervisie van de locatiemanager.


September 2011 – Januari 2012
Opdrachtgever Archipel, locatie Eerdbrand te Eindhoven
Functie Teamleider PG a.i. (16 uur per week)

Opdracht
Waarnemen van de teamleiderstaken (16 uur per week), rust creëren in het team en de planning (inclusief vakantieplanning 2012) op orde brengen

Belangrijkste activiteiten
• Operationeel leidingeven aan team PG en rust creëren binnen het team
• Verantwoordelijk voor personele inzet en ontwikkelen nieuw dienstrooster 2012
• Invoeren vakantieprotocol en realisatie vakantieplanning (mei- en zomervakantie 2012)
• Coachen team en specifiek de drie EVVérs

Resultaat
Na drie maanden door de manager besloten dat de huidige teamleider niet terugkeert op haar plaats en dat er een vacature teamleider wordt gesteld. In januari 2012 kan ik een stabiel team waar basiszaken op orde zijn aan de nieuwe teamleider overdragen zodat zij kan gaan bouwen met dit team.

Loondienst

2006-2011
Werkgever Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK) in de Kempen
Functie Projectleider Trainer en Coach
Werkzaamheden Projectleider, o.a.
• Implementatie Revalidatiecentrum voor senioren (totaal 43 plaatsen) waarbij twee locaties één centrum dienden te worden, behandelarrangementen (zorgpaden) zijn ontwikkeld, processen herontwikkeld werden en de behandelaars in dit veranderproces zijn meegenomen
• Projectleider twee complexe verhuizingen verpleeghuis (60 cliënten)
Trainer: Competentiemanagement, projectmatig werken en verandermanagement
Coach: Coaching (individueel, teamcoaching en intervisie) van onder andere teamleiders, teams V&V en behandelaars

1999-2006
Werkgever Zorgcentrum Merefelt (RSZK) te Veldhoven
Functie Clustermanager Verpleeghuis (120 bedden PG/Som; 100 fte)

1994-1999
Werkgever Verpleeghuis de Hazelaar, Stichting de Wever, Tilburg
Functie Clustermanager Somatiek inclusief behandelaars (90 bedden; 75 fte)

1992-1994
Werkgever Verpleeghuis de Hazelaar te Tilburg
Functie Assistent Hoofd Verpleegdienst

1987-1992
Werkgever NHDI te Meppel en diverse uitzendbureaus te Maastricht
Functie Verpleegkundige op IC/CCU en in verpleeg- en verzorgingshuizen

Opleiding interimmanager

2014-2015
Lean Teamcoaching (Coacheboulevard, Utrecht)

2008-2009
Post Bachelor Coaching en Begeleiding (NCOI, Utrecht)

2007
Projectmanagement ( ICM, Eindhoven)

1987-1991
Gezondheidswetenschappen (Beleid en Beheer van de Gezondheidszorg) (Universiteit van Maastricht, Maastricht)

1983 -1987
Opleiding voor A-verpleegkundige (NHDI, Meppel)

1976 -1983
V.W.O. (Menso Alting College, Hoogeveen)

Trainingen en seminars (extern):
Interimmanagement, Motiverende gesprekstechnieken voor managers/trainers/coaches, Moeiteloos trainen met niveauverschillen, Lean in de zorg, Schrijven van een mini-business-plan, Train de Trainer, Ondernemersvaardigheden, Financieel Economisch Management en Schriftelijke Beleidscommunicatie

Trainingen (incompany):
Competentiemanagement, Beleidscyclisch werken, Management Development, Verander-management en Transactionele Analyse in Communicatietraining

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Enthousiaste en duidelijke (interim-)manager en coach/trainer met veel ervaring in de ouderenzorg. Geeft graag nieuwe informatie en inzichten door aan zowel leidinggevenden als professionals (V&V en B&B). Kan ingewikkelde materie begrijpelijk en behapbaar maken voor medewerkers en wordt als een coachen-de leidinggevende ervaren, waardoor medewerkers hun eigen kwaliteiten optimaal benutten en meer taakvolwassen worden. Is gedreven, werkt graag met en voor mensen en blijft zichzelf voortdurend ontwikkelen.
Sinds 2011 werkzaam als zelfstandig ondernemer (ZZP), voornamelijk in de ouderenzorg.
Competenties: resultaatgericht, communicatief, besluitvaardig en organisatiesensitief.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels en Duits

 beschikbaar?