T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Zorgmanager, consultant

Zorgmanager, consultant

Werkervaring interimmanager

2007- heden Verpleegkundige UMCG.
I.v.m. nieuwe opleiding en het creëren van tijd en rust om te studeren.
In de functie van verpleegkundige deelgenomen aan strategiestudie vervanging ZIS (werkgroep implementatie)

2006-2007: Coördinator Pilot LifeLines (Detachering)
UMCG, locatie Sneek
Tesamen met een multidisciplinair team LifeLines
Onderzoekscentrum locatie Sneek opgezet.
Tesamen met andere coördinators het scholingsprogramma van de onderzoeksassistenten opgezet.
Tesamen met andere coördinators leiding gegeven aan de onderzoeksassistenten.
(eigen verantwoordelijkheid: planning, begeleiding, correcte uitvoering protocol en ICT)
Tesamen met andere coördinators de protocollen en het logistieke proces opgezet en verbeterd.

2004-2006: Verpleegkundige
UMCG
Verpleegkundige op een afdeling, waar interne- en longpatiënten opgenomen worden buiten kantoortijden en endocrinologie-, brachy- en jodiumsuitepatiënten verpleegd worden.
Geven van educatie, preventie, begeleiding en voorlichting aan diabetes patiënten; diabeteseducatieprotocol opgezet.
Algehele opnameproces begeleiden, opzetten van verpleegkundig beleid.
Opnamecoördinatie buiten kantoortijden.
Diabetes e-learning cursus gevolgd
Cursus thuisbeademing gevolgd.
Cursus endocrinologie gevolgd.

2001-2004: Verpleegkundige
UMCG
Verpleegkundige op een afdeling waar algemene interne-, infectie-, long en thuisbeademingpatiënten verpleegd worden.
Volgen van een 3 daags Congres over AIDS-zorg en therapietrouwheid, cursus sondevoeding en stomazorg gevolgd.
Geven van 2 klinische lessen over verplegen bij SARS (voor het gehele ziekenhuis), stomazorg en een refereeravond over therapietrouwheid bij HAART-medicatie.

Opleiding interimmanager

Doelstellingen

Eén van mijn persoonlijke doelen binnen de gezondheidszorg is het zoeken naar verbinding: tussen verschillende organisatieniveaus, tussen professional en bestuurder, tussen actoren in conflict over inhoud en verantwoordelijkheid, tussen ICT-systeem en gebruiker en tussen de verschillende doelen binnen een organisatie.

Opleiding
2007-2011: Beleid en Management Gezondheidszorg
Erasmus universiteit, Rotterdam
Eindrichting: Master Zorgmanagement
Masterscriptie: De invloed van doelen van de strategische top op de borging van veranderingen op
het operationele niveau

Begeleider: Dr. J.D.H. van Wijngaarden
Meelezer: Prof. Dr. P.L. Meurs

1997-2001: HBO-v
Hanze hogeschool, Groningen
Eindrichting: Intensieve klinische zorg

1996-1997: High school
Winnetonka High School, Kansas City, USA
(o.a. een jaar lessen gevolgd in het geven van presentaties en leiderschap)

1995 HAVO
O.S.G. De Groene Driehoek, Hoogeveen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Inspireren
Vertrouwen opbouwen
Overtuigingskracht
Resultaatgericht
Verantwoordelijk
Helder en eerlijk communiceren
Passie
Kritische denker maar ook bedrijfsmatige probleemoplosser
Bouwer

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

 beschikbaar?