T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim Management/Directie

Interim Management/Directie

Werkervaring interimmanager

Met meer dan 20 jaar ervaring in de zakelijke dienstverlening waarvan ruim 15 jaar ervaring in diverse management rollen is Michel een allround manager met een brede interesse. Samenwerken doet hij graag, waarbij altijd het beoogde resultaat èn de betrokken mensen in het oog worden gehouden. De brede ervaring is opgedaan in multidisciplinaire situaties waarbij organisatie- en proces-verandering, klantgericht werken en denken en informatievoorziening in verschillende verhoudingen een rol speelden. Daarnaast ervaring als adviseur en coach. Generalist met sterk ontwikkelde op de relatie gerichte managementvaardigheden. Staat voor duidelijkheid, openheid en eerlijkheid.
Snel inzicht verwerven in nieuwe bedrijfssituaties is een vaardigheid die Michel zich door de jaren heen in de vele verschillende opdrachten prima heeft eigen gemaakt. Een positieve en gestructureerde benadering van zaken is voor hem een vanzelfsprekendheid. Altijd op zoek naar de beste combinatie van gerichtheid op de taak en op de mens, rekening houdend met hoger liggende organisatie doelstellingen.
Persoonlijke Kwaliteiten
• Relatiegericht, Bruggenbouwer
• Enthousiast, Resultaatgericht
• Analytisch
• Communicatief, Goed luisterend
• Representatief
Wordt door anderen ervaren als een laagdrempelig, makkelijk communicerend, rustig en betrouwbare persoon; Rots in de branding. Positieve en gestructureerde benadering van zaken.
Overheid; Belastingdienst, Gemeenten, Kadaster, Politie
Industrie; ICT, Retail, Electro, Energie
Financiële sector; Banken, Verzekeraars

Interim Manager Raad voor Accreditatie
In de functie van Unit Manager verantwoordelijk voor de aansturing van Unit B en lid van het Strategisch Beraad en Operationeel Management Team bij de Raad voor Accreditatie Nederland in Utrecht. De RvA is een unieke organisatie in Nederland bestaande uit 80 medewerkers in vaste dienst en 600 externe deskundigen. Primair verantwoordelijk voor de dagelijkse continue dienstverlening. De afdeling bestaat uit Relatiebeheerders en Project Assistentes (18 fte). Tevens als voorzitter van de Stuurgroep ‘Beheer Primair Proces’ vorm gegeven aan de verbetering en verduidelijking van de primaire processen. Speciale aandacht voor het nader inrichten en vormgeven van Management Informatie en de organisatie van de informatievoorziening.

Interim Manager Electrabel Nederland
In de rol van interim Service Delivery Manager verantwoordelijk voor structurering en professionalisering van de IT Dienstverlening bij Electrabel Retail Nederland. En in de basis verantwoordelijk voor de dagelijkse continue dienstverlening. Tevens mede vorm gegeven aan inrichting en uitvoering van Operationeel Management Team. Directe aansturing van afdeling (15 fte) met mix van interne en externe medewerkers. ITIL Servicemanagement geïmplementeerd. Outsourcing van Maintenance en Support website en klantenportal gerealiseerd. Mede verantwoordelijk voor organisatorisch en procesmatige alignment van Business en functioneel beheer met ICT.

Projectmanager Belastingdienst
Centrale Inkoop, E-procurement
In het kader van een raamovereenkomst Elektronisch Betalen en Factureren (EBF) met 8 Ministeries verantwoordelijk voor de implementatie van standaard pakketsoftware (Esize) bij de Belastingdienst ter ondersteuning van het inkoopproces. In dit traject is het standaard pakket Esize succesvol geïntegreerd met de bij de Belastingdienst geïmplementeerde SAP/SRM applicatie. Project omvat maatwerk Esize implementatie, catalogus-ontsluiting en XML order- en factuur-berichtenverkeer voor een veertigtal inkoopsegmenten belastingdienst breed (2.000 gebruikers). Tevens volledig geautomatiseerde aansluiting van tiental leveranciers gerealiseerd en verdere gefaseerde aansluiting van nog meer leveranciers voorbereid. Omvang van het project ca. € 1 miljoen. Complexe en politiek gevoelige projectstructuur met drie direct betrokken organisaties (LogicaCMG (Public Sector, GSD), Belastingdienst (B/CICT, B/CA, B/CFD) en Esize).

Projectmanager Kadaster
Topografische Dienst, TOP10NL
Als Projectmanager actief in drie ten dele parallel verlopen opdrachten. Sparring partner (coach) voor interne Programma-manager. Een reeds langer lopend programma dat voorziet in een nieuw GIS mede vlot getrokken. Primair verantwoordelijk voor de gegevensconversie, die deels geautomatiseerd, deels handmatig is uitgevoerd. Omvang project 30 manjaar en 1,5 Miljoen €. Onder lastige omstandigheden een slecht voorbereid project onder grote tijdsdruk op tijd afgerond.
Ter ondersteuning van het Productiemanagement van de Topografische Dienst: Vernieuwingen op gebied van werkproces en ICT aansturen en faciliteren met bijzondere aandacht voor proces, competenties, gegevenskwaliteit en doorontwikkeling van GIS.

Opleiding interimmanager

Atheneum B
HTS Civiele Techniek
Bedrijfskunde
MDP CMG
MBA
Diverse masterclasses TSM Business School

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Interim Management
Verandermanagement, Omgevingsmanagement
Kennismanagement
Project- en Programma-management
Service Delivery management


Talenkennis interimmanager

Nederland
Duits
Engels

Overig

Voorzitter Alumnivereniging TSM MBA
Bestuurslid Golfclub de Koepel
Past President Lions Club Almelo

 beschikbaar?