T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Implemenatie Zaakgericht Werken Overheid

Implemenatie Zaakgericht Werken Overheid

Werkervaring interimmanager

Ontwerpen interne processen gemeenten en waterschappen:
- opstellen generieke werkprocessen
- implementatie specifieke gemeentelijke processen (bezwaar & beroep, contractbeheer, factuurafhandeling)
- implementatie Klant Contact Centrum modules
- implementatie workflow (WFM)

Toetsing en concretisering Midofficearchitectuur:
- koppelingen backofficeapplicatie Centric, Pink Roccade
- aansluiting naar zakenmagazijn en gegevensmagazijn

ECM systemen Corsa en Verseon:
- functioneel applicatiebeheer
- inrichtingsvraagstukken
- bepaling strategische waarde systemen
- managementrapportages met BI tools

Intelligent scannen, herkennen en verwerken documenten:
- inrichting digitale postkamer afdeling DIV
- automatische formulierverwerking (Abbyy)
- factuurverwerking
- classificatie
- emailverwerking en eFormulierenintake

Opstellen en toetsen Programma van Eisen (aanbesteding) zaaksystemen:
- toetsing kwaliteit PvE
- begeleiding Proof of Concept
- marktconsultaties ECM systemen

Intern projectmanagement en stuurgroepdeelname:
- spil tussen klant en leverancier(s)
- escalatiemanagement
- typecasting projectmedewerkers

Opleiding interimmanager

HEAO-CE aangevuld met interne projectmanagementtrainingen (Prince2 gebaseerd);
Strategisch Informatie Management Open Universiteit;
Management Trainee opleiding KPN;
Oracle DBA

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

verandermanagement
evaluatie interne processenROI calculaties ICT oplossingen
implementatie KING/GEMMA gedachtengoed technische infrastructuur NORA/WIA

peoplemanager
zeer uitgebreide technische kennis (Visual Studio, Oracle DBA, Verseon, eForms)
sterk resultaatgericht
zacht op de mens - hard op de inhoud

Talenkennis interimmanager

Nederland: uitstekend
Engels: goed
Duits: basis
Frans: basis

 beschikbaar?