T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenDirecteur/grootaandeelhouder

Directeur/grootaandeelhouder

Werkervaring interimmanager

Organisatie: Algemene Rekenkamer, te Den Haag
Werkzaam: Vanaf oktober 1995 tot februari 2000
Functie: Onderzoeker bij bureau Volksgezondheid, Welzijn, Sport en Zorg
Onderzoeken: Privatisering ABP, totstandkoming en vormgeving USZO, premievaststelling zorg en sociale zekerheid, verantwoord verslaggeven over sociale verzekeringen

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken, te Den Haag
Werkzaam: Vanaf februari 2000 tot mei 2003
Functie: Senior Controller/Financieel adviseur Planning & Control bij de directie Financieel-Economische Zaken en Lid Nederlandse delegatie Budget and Finance Committee Europees Octrooibureau
Verantwoordelijkheden: Toezicht en advisering in het kader van de werkplan- en begrotingscyclus van het CBS en CPB, introductie baten en lasten Bureau voor de Industriële Eigendom, introductie baten en lasten CBS, bestuurlijke en juridische aspecten CBS, besturingsmodel CBS, herziening toezicht apparaatgelden

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te Haag
Werkzaam: Vanaf mei 2003 tot augustus 2005
Functie: Coördinator bedrijfsvoering/Senior adviseur Financiële Infrastructuur en Informatievoorziening bij de directie Financieel-Economische Zaken
Verantwoordelijkheden: Opstellen Agenda bedrijfsvoering 2004 – 2007, monitoring en advisering bedrijfsvoering Ministerie van VWS, herontwerp planning & controlcyclus, projectleiding Begroting Nieuwe Stijl, coördinatie beleidsdoorlichting en evaluatieonderzoek

Organisatie: Ministerie van Financiën, te Den Haag
Werkzaam: Vanaf augustus 2005 tot februari 2007
Functie: Registercontroller/Senior beleidsadviseur bij de directie Financieel-Economische Zaken
Verantwoordelijkheden: Opzet en ontwikkeling risicomanagement Ministerie van Financiën, opzet en ontwikkeling Integrale beheersing bedrijfsvoering, control P-direkt, vermindering interne regeldruk, Benchmark Bedrijfsvoering Rijksoverheid, coördinatie jaarverslag Ministerie van Financiën

Organisatie: Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, te Amsterdam
Werkzaam: Vanaf februari 2007 tot heden
Functie: Hoofd Informatievoorziening en Financiën van de Dienst Informatievoorziening en Financiën
Verantwoordelijkheden: Informatievoorziening, financiële administratie, salarisadministratie, zorgadministratie, projectadministratie, bedrijfseconomisch bureau, opzet DBC registratie, projectleiding DBC’s op weg naar transparantie (DOT), implementatie SAP

Organisatie: Stichting MagentaZorg, te Alkmaar
Werkzaam: Vanaf juli 2009 tot juni 2011
Functie: Lid Raad van Bestuur
Verantwoordelijkheden: Financiën, ICT, facilitair en overige bedrijfsvoering, actualisatie strategische koers 2011-2015, implementatie zorgregistratiesysteem, implementatie bezuinigingstraject 2010-2011, reorganisatie regiomanagementstructuur

Organisatie: Bestuurlijk platform Wonen met Domotica, te Alkmaar
Werkzaam: vanaf maart 2010 tot juni 2011
Functie: Voorzitter bestuurlijk platform
Verantwoordelijkheden: Externe contacten en strategieontwikkeling bestuurlijk platform in samenspraak met zorginstellingen, woningcorporaties en welzijnsinstellingen

Organisatie: Management B.V.
Werkzaam: Vanaf juni 2011 tot heden
Functie: Directeur/groot aandeelhouder
Verantwoordelijkheden: Advisering op het gebied van strategieontwikkeling, managementinformatie en coaching en begeleiding van het topmanagement op het vlak van de bedrijfsvoering

Opleiding interimmanager

Voorbereidend onderwijs: Sint Thomascollege te Venlo
Hoofdrichting Gymnasium bèta, van september 1982 tot augustus 1989

Wetenschappelijk onderwijs: Rijksuniversiteit Limburg, te Maastricht
Studierichting: Bedrijfseconomie, van september 1989 tot september 1995
Specialisatie: Financiering en financieel management

Postdoctoraal onderwijs: Tilburgs Instituut voor Academische Studies, te Tilburg
Studierichting: Financieel Economisch Management, van januari 1997 tot september 1998
Specialisatie: Bedrijfseconomisch toezicht op financiële conglomeraten

Postdoctoraal onderwijs: Erasmus Universiteit, te Rotterdam
Studierichting: Registercontroller, van september 2000 tot mei 2003
Specialisatie: Overheid en non-profit

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Strategieontwikkeling, managementinformatie, sturing en beheersing bedrijfsprocessen, coaching, financieel, informatie en communicatietechnologie

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

 Beschikbaarheid opvragen