T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Verander / implemenatie manager

Verander / implemenatie manager

Werkervaring interimmanager

April 2011 - heden Pothuizen BV
Programmanager/ Black Belt Carbon Footprint

December 2010-
April 2011 Zwangerschapsverlof

Augustus 2010
November 2010 SWK Groep
Interim directeur
Inrichting nieuwe stichting: Buurtwerk Kralingen Crooswijk.
Vanuit een overname faillissement
- personeel
- huisvesting
- automatisering
- Afhandeling curator

Juni 2010-
november 2010 GGZ NHN
Adviseur directie
- Herinrichting afd. P&O
- Inrichting Helpdesk P&O
- Herinrichting FWG
- Inrichting Producten en Diensten Catalogus ondersteunende diensten.

Januari 2010 Heden Pothuizen BV
Programmananager/ Black Belt Carbonfootprint – Co2 reductie
Certificering aan de hand van prestatieladder Pro rail + ISO 14064
Volgens de Lean 6 sigma methode.

November 2009- Arkin
Mei 2010 Projectmanager:
- Organiseren Carrierebeurs Zorg en Welzijn
- Ontwikkelen visie arbeidsmarktcommunicatie in samenhang met het
nieuwe merkenbeleid en het opstellen van het plan van aanpak
- Inrichten procedure / proces Werving en selectie
- Implementatie RAET online

Oktober 2009 Orga Advies
Adviseur
Begeleiden Europese aanbesteding

November 2008 -
Oktober 2009 Arkin
Project Projectmanager:
Opzetten/ inrichten mobiliteitscentrum ten behoeve van de eigen
medewerkers (3000fte). Samenvoegen HR afdelingen. (Arkin is ontstaan vanuit een fusie per 1 september 08 tussen Jellinek/mentrum en AMC de Meren) Vanuit het visiedocument van de raad van bestuur de vertaalslag maken naar een visie ten aanzien van het HRM beleid. Vervolgens als implementatiemanager verder vormgeven van het mobiliteitsprogramma. In dit mobiliteitscentrum kent men de volgende producten:
loopbaanadvies, outplacement, re-integratie, management
development programma, coördinatie stages, jobroulatie.

2008 NSS security
Project Professionaliseren van het management team.
Cultuurtraject ten behoeve van de beveiligers

2008 : Corus
Project Cultuur traject afdeling verzekeringen, onderdeel van Financial Support service.

2007-2008 : Gemeente Delft
Functie Projectleider

Project Gemeente Delft
Werkzaamheden Kwartiermaker floormanagement bedrijfsverzamelgebouw (BVG) in het kader van integrale dienstverlening tussen de ketenpartners. Vanuit de operationele kant richting geven aan de inrichting (huisvesting) van de beursvloer, invulling geven aan de beveiliging.

Projectleider Front office Bedrijfsverzamelgebouw (BVG).
Inrichten projectorganisatie. Schrijven projectplan. Werven en selecteren personeel. Inrichten proces. Schrijven en laten uitvoeren van het opleidingstraject. Starten met integrale dienstverlening Gemeente/ CWI en UWV. Cultuurtraject ketenpartners. Opzetten centaal punt educatie met de ketenpartners. Vanuit de sector Werk Inkomen en Zorg betrokken bij het gemeentebrede dienstverleningsprogramma waarin ondermeer het klantcontact centrum is opgenomen. Inkoper ICT ten behoeve van applicaties voor de front office. Zowel sec voor de gemeente als wel voor gezamenlijk gebruik. Stakeholders: Sectordirecteur WIZ Gemeente Delft; Sectordirecteur Publiekszaken; Vestigingsmanager CWI; Regiomanager UWV; Directeur Facilities CWI.

Project KLM 2007
Begeleiden afdeling Bedrijfsmaatschappelijk werk en Woonzaken in het kader van verbeteren van de samenwerking. Begeleiden van de KPVN om te komen tot een reorganisatie die de club wederom winstgevend moet maken


Project Lightmakers BV. 2007
Adviseur Human resources voor 1 a 2 dagen per maand.


Printerette. 2007
Werkzaamheden Cursus verzuimmanagement voor leidinggevenden.

2000-2007 : MENEA

Functie (2004-2006) Senior Adviseur
Project Het opzetten van Competentie Test Centra t.b.v. CWI, gestart in de
Werkzaamheden kwartiermakerrol en vervolgens als implementatiemanager:
- inrichten projectorganisatie
- schrijven projectplan
- inkopen competentietesten, middels een aanbestedingsprocedure
- inrichten werkprocessen
- werven en selecteren van de adviseurs ten behoeve van de pilot
- inrichten pilot locaties
- coachen van de adviseurs middels coaching on the job en trainingen
- na afloop van de pilot verder uitrollen naar uiteindelijk 124 locaties in Nederland.
Matchen op competenties, vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter bij elkaar brengen, speciaal ten behoeve van de moeilijkere doelgroepen zoals langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten. Veel contact met UWV en in 2e instantie een voorzichtige aanzet gemaakt op gemeente niveau, waarbij in eerste instantie een screening van het bestand is besproken middels competentie testen. Product moet/is duidelijk zichtbaar op de beursvloer en derhalve makkelijk toegankelijk voor een ieder die hier belangstelling voor heeft. Onder meer in Amsterdam Zuid oost maakt men ook in de toonkamer dankbaar gebruik van het CTC. Stakeholders: Raad van Bestuur; Manager arbeidsmarkt kennis en advies; Vestigingmanagers en teamcoördinatoren.


Project Herinrichting afdeling HRM DSO Rotterdam
Werkzaamheden Bij een non profit organisatie het herstructureren van de afdeling, herinrichten
van de werkprocessen, inrichten nieuw onderdeel ( Arbo en Verzuim) en het
inrichten van de intranetsite van deze organisatie ten behoeve van de afdeling
HRM


Functie Salesmanager
Werkzaamheden Omzetverantwoordelijk binnen Menea samen met een team adviseurs, dit team tevens aansturen. Initiëren en uitvoeren van acties, zowel via een mailing als fysiek. Deelnemen aan beurzen. Het onderhouden van contacten met bestaande klanten. Verder uitdiepen van opdrachten bij deze klanten. Koude acquisitie.

Functie (2000-2002) Manager Mobiliteit en Advies
Werkzaamheden Het opzetten van een unit binnen de Menea groep, die zich bezig hield met outplacement, loopbaan-advisering en reïntegratie. Binnen 3 jaar een personeelsbestand van 27 medewerkers, een goed gevulde opdrachtportefeuille, een omzet van 5m, hoogwaardige dienstverlening en gemotiveerde medewerkers. Coachen van medewerkers op de diverse locaties in Nederland. Bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening. Relatiebeheer van het klantenbestand. Het opzetten van een managementinformatie systeem. Actief acquireren van nieuwe opdrachten.

1989-2000 : SFB
Functie Projectmanager
Werkzaamheden Het opstarten van een nieuwe Business Unit met commerciële doelstellingen
in het kader van de door de politiek beoogde marktwerking. Opstellen van een
businessplan en begroting. Werven/selecteren van personeel. Inrichten
werkprocessen. Communicatie, acquisitie, onderhandelingen met
opdrachtnemers. Het aansturen van de unit in oprichting. Begeleiden ISO
certificering van de unit.

Functie Manager Arbeidsgeschiktheid
Werkzaamheden Leidinggeven aan medewerkers kantoor: arbeidsdeskundigen, artsen,
wetstechnici, uitkeringsdeskundigen en administratie. Naast bewaking van de
going concern, initiëren van nieuwe initiatieven, zoals ISO certificering en het
begeleiden hiervan. Projectleider van één van de vele reorganisaties.

Overige functies Wetstechnisch Adviseur / Account Manager Verzekeringen / Allround
Medewerker

Opleiding interimmanager

Opleidingen:
- Lean 6 sigma, Black Belt UVA (2010)
- Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen, (diploma 1999)
- Psychologie, Universiteit van Utrecht, (propedeuse)
- Sociale Verzekeringen, (diploma 1992)


Cursussen:
- Prince II Foundation (2007)
- VU Law academy Werkgeversaansprakelijkheid; Solution Focused Problemsolving, (2006)
- Verdieping mediationvaardigheden, (2005)
- Coaching voor mediators, (2004)
- Conflicthantering, (2003)
- Arbeidsrecht voor mediators, (2002)
- NMI gecertificeerd mediator, (2001)
- Senior Projectmanagement, (2000)
- SFB management development, (1999)
- Public relations NGPR-A, (1992)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Daadkrachtig, innovatief, enthousiast, efficiënt, resultaatgericht

Talenkennis interimmanager

Nederlands, engels, duits

Overig

XX is een resultaatgerichte adviseur zonder daarbij de mens uit het oog te verliezen. In haar adviestrajecten is zij de innoverende en motiverende partij die voor de juiste beweging in een organisatie zorgt.

Relevant adviestrajecten
Als (interim) manager heeft zij veel ervaring op het gebied van veranderingsmanagement, competentiemanagement, verzuimmanagement, arbeidsrecht en sociale wetgeving. Daarnaast heeft zij als erkend mediator conflicten rondom bovengenoemde thema’s in goede banen weten te leiden. Verder is zij een uitstekende trainer/coach op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Door haar ervaring als manager binnen diverse organisaties is zij in staat verschillende HRM instrumenten te ontwikkelen en implementeren. Ook de daarbij behorende processen kan zij in kaart brengen en optimaliseren waardoor bedrijfsefficiency wordt vergroot.

Drijfveren
XX werkt vanuit de visie dat voor bijna elk probleem een oplossing te vinden is mits je bereid bent veranderingen door te voeren, risico te nemen, creatief te zijn en innovatief durft en kan denken. Uiteraard daarbij de mensen motiveren om deel te nemen aan het proces. Met andere woorden proactief denken en vooral doen.


 beschikbaar?