T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim manager, projectmanager, projectleider

Interim manager, projectmanager, projectleider

Werkervaring interimmanager

december 2008 - april 2010: Ministerie van BZK/P-Direkt: Interim c.q. productmanager.
Verantwoordelijk binnen P-Direkt voor het productmanagement van de zelfbedieningssystemen voor digitale personeelsdossiers (cRMA), Emplaza (zelfbedieningsportaal in gebruik bij 4 ministeries) en de IKAP-applicatie (in gebruik bij Justitie). Productmanagement omvat het (laten) uitvoeren van beheer in brede zin voor de cRMA (waaronder overgang naar nieuwe versie van basissoftware en onderbrengen van housing en hosting bij een andere partij) en het tijdelijk beheren en uitfaseren van Emplaza en IKAP.
Voorzitter van de interdepartementale werkgroep P-dossiers.

2003-2004: NMa, Interim hoofd Informatie en Databeheer.
Verantwoordelijk voor dagelijkse aansturing van de afdeling, aanpassing takenpakket van de afdeling, nieuwe bemensing op basis van dit nieuwe takenpakket en de werving van een hoofd voor de afdeling.
Speciale opdrachten: selectie en implementatie van nieuwe applicatie voor gegevensuitvraag via Internet bij de energiesector en het mede opzetten van een planning & control cyclus.

2000-2002: Kamer van Koophandel Ooost-Brabant: Interim ICT-manager
Interim-hoofd van de afdeling automatisering. Opstellen van een langetermijnvisie op ICT-gebied. Diverse verbeteracties rond projectmatig werken en invoeren ITIL. Verantwoordelijk voor de Implementatie van een nieuwe ICT-infrastructuur. Als speciaal project is de verhuizing van twee vestigingen naar een nieuwe vestiging op ICT-terrein uitgevoerd.

2000-2004: IBAS Consultancy BV: Management Consultant en lid van Management Team.
Naast rol als management consultant, project- en interimmanager als MT-lid verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van IBAS Consultancy BV.

1998-200: OPG, projectleider Millenniumovergang
Projectleider bij pharmaceutische groothandel voor de millenniumovergang en het millenniumbestendig maken van de informatiesystemen. In overleg met betrokkenen uit de zorgketen uitwerken en uitvoeren van noodscenario’s en maatregelen zoals het aanleggen van noodvoorraden.

Werkgevers:
2006 – 2010, Ordina Public Management Consulting: Management Consultant
1989 – 2005, IBAS Consultancy b.v.: Consultant en manager bedrijfsvoering
1986 – 1988, ICL: Professional Services Consultant

Opleiding interimmanager

TU-Delft: Informatica (1988, afstudeerrichting informatiesystemen)
IPMA projectmanagement (2006, Oppidum)
Prince2 Foundation (2003, Oppidum)
Basiscursus Management Consultant (1995, VU Amsterdam)
Hogere Bedrijfskunde (1994, IBW)
NIMA – A (1989, IBW)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Project en interimmanagement op gebied van ICT, bedrijfsvoering, automatisering en digitalisering.
Managementstijl is combinatie van resultaat- en mensgerichtheid. Projectmanager die graag de handen uit de mouwen steekt, waarbij de verwachtingen van het resultaat, de kosten en de planning scherp in de gaten worden gehouden.

Specialismen:
•Project- en interim management
•(Organisatie van) informatievoorziening
•Digitalisering en digitale informatievoorziening
•Implementatie grote systemen

Talenkennis interimmanager

Nederlands (goed)
Engels (redelijk)

 beschikbaar?