T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?HR Manager

HR Manager

Werkervaring interimmanager

WERKERVARING

2009- april 2011 HR Manager AkzoNobel Industrial Chemicals B.V.
Opzetten strategisch HR beleid:

• Verantwoordelijk voor opzetten van verzuim- recruitment- en arbeidsmarktcommunicatiebeleid voor AkzoNobel I.C. Rotterdam.
• Structureren management informatie middels cockpit-HR
• Opzetten Learning & Development afdeling en implementeren Learning & Management systeem.
• Coördineren opleidingsbeleid i.s.m. hoofdkantoor. Projecten ondersteunt en gerealiseerd in 2009/2010:
- MD-programma voor MBO’ers (Compass)
- coachingsprogramma kennisuitwisseling (Oude rotten, wijze heren)
- Opzetten en uitvoeren van trainingen op het gebied van functioneren/beoordelen, begeleiden talent review
• Begeleiding en coördinatie integratie en reorganisatie binnen AkzoNobel Rotterdam (o.a: schrijven van adviesaanvragen, contactpersoon OR, juridische ondersteuning medewerkers).
• Begeleiding arbeidsrechtelijke conflicten.
• Werkzaamheden voor AkzoNobel Nederland: deelname in werkgroepen;
- structureren secundaire/tertiaire arbeidsvoorwaarden
- structureren management informatie
- sociale innovatie
- begeleiding HR-centralisatie middels risk-assesments
• Contactpersoon externen (arbodienst, UWV, werving&selectiebureaus).


2007 – 2009 Promundo BV (advies-interim bureau)

Opdrachten:

2007 - 2009 Coaching Arbo-artsen “De Arbodienst” (1/11/2007 – 1/3/2009)
Ervoor zorgen dat betreffende Arbo-artsen wat minder “medisch” denken en meer gebruik maken van hun “sociale antennes” bij de klant. De arts meer richting adviseur naar z’n klant i.p.v. “sec” een medisch advies afgeven aan z’n klant. Daarnaast complexe vraagstukken die arts tegenkomt spiegelen met onafhankelijke HR Manager.


Interim manager HR
Rabobank Den Haag e.o. (19/11/2007- 31/07/2008)
Als Interim HR Manager verantwoordelijk voor het “lean & mean” maken van de HR afdeling.

• Juridische ondersteuning bij oplossen arbeidsconflicten (begeleiding arbeidsconflicten van A tot Z). Middels een gedegen, menselijke, werkwijze arbeidsconflicten tot een voor beide partijen aanvaarbare oplossing weten te brengen.
• Opmaken, ontwikkelen en uitvoeren HR- beleidsplan.
• Verzorgen van managementinformatie (verzuim, FTE, verloop).
• Gerichte arbeidsmarktbewerking (o.a. recruitmentprogramma’s opstellen in nauwe samenwerking met marketingafdeling).
• Begeleiden en implementeren van diverse projecten vanuit Rabobank Nederland.
• Begeleiden en implementeren van diverse projecten vanuit Rabobank Nederland; ondersteuning geleverd bij integratie Personeelsinformatiesysteem (HR Report) bij lokale banken.
• Bijdrage leveren aan cultuurverandering middels gerichte HR-maatregelen.
• HR-afdeling begeleiden en transformeren in pro-actieve, resultaatgerichte
afdeling.


Werkzaamheden Van Nieuwpoort Groep:
2002- 2007 Hoofd P&O a.i. Betonson B.V. (dochterbedrijf Van Nieuwpoort Groep)
Verantwoordelijk, als lid-MT, voor het uitvoeren van het HR- beleid voor de vestigingen te Son, Arkel en Kampen.

• Opbouwen van afdeling P&O (incl. KAM -afdeling; circa 12 personen). Afdeling is getransformeerd in een lean en mean opererende, flexibel inzetbare unit.
• Projectleider integratie Personeelsinformatiesysteem (AFAS).
• Zelfstandige (juridische) begeleiding van arbeidsconflicten.
• Contactpersoon OR.
• Opzetten strategisch plan voor Betonson en vervolgens omzetten in HR-beleid.
• Deelname in diverse stuurgroepen;
Risicomanagement; in kaart brengen van risico’s, vervolgens omzetten in concrete actiepunten.
Veiligheid; begeleiden veiligheidstraject middels werkgroepen, observatierondes, trainingen.
• Opzetten trainingprogramma\'s; voeren van beoordelings/functionerings- gesprekken en ontwikkelen van praktische en bruikbare beoordelingsformulieren. Implementatie competentiemanagement- programma.
• Implementeren verzuimbeleid.
• Organiseren van activiteiten op het gebied van teambuilding.

Jurist Juridische- en Personele Zaken Van Nieuwpoort Groep
Mede verantwoordelijk voor het opzetten, ontwikkelen en structureren van HR- beleid binnen de Van Nieuwpoort Organisatie (circa 50 ondernemingen, 1400 medewerkers).

• Juridische begeleiding van reorganisatie in 2004 en 2005. Maken van een reorganisatieplan. Vervolgens gesprekken gevoerd met betreffende medewerkers en contacten onderhouden met het CWI en advocaten. Uiteindelijk de ontslagen medewerkers begeleid in externe trajecten (circa 400 medewerkers). Middels een rechtvaardige, menselijke, aanpak zijn de meeste zaken (98%) “in den minne” geschikt.
• Opzetten trainingsprogramma\'s; voeren van beoordelings/functionerings- gesprekken, MD- en competentiemanagement.
• Contactpersoon externen; Collectieve ziektekostenverzekeringen, pensioenverzekeraars, leasemaatschappijen.
• Ontwikkelen verzuimbeleid.

Werkzaamheden TMI Holding (Rhenus Logistics):
1996- 2002 Area Manager Road Air Rotterdam (dochterbedrijf TMI Holding)
Commercieel, financieel en operationeel verantwoordelijkheid voor de vestiging Road Air te Rotterdam.

• Commercie; verantwoordelijk voor acquisitie in de regio Rotterdam, schrijven van een ondernemingsplan en verantwoordelijk voor de key-accounts.
• Financieel; budgetverantwoordelijk.
• Operationeel; verantwoordelijk voor de aansturing van 21 medewerkers.

Human Resource Manager TMI Holding
Verantwoordelijk voor het HR-beleid (o.a. arbeidsvoorwaardenbeleid, opzetten en begeleiden OR, opzetten Arbo-beleid, werving en selectie (circa 25 vestigingen, 800 medewerkers).

• Projectleider integratie Personeelsinformatiesysteem (Beaufort).
• Support aan locale HR-managers.
• Opzetten HR beleid in vestigingen te Best, Etten-Leur en Tilburg
• Eindverantwoordelijk voor alle HR-gerelateerde aangelegenheden (o.a.: oplossen arbeidsrechtelijke kwesties).
• Onderhouden van contacten met externen (o.a.: deelname aan P&0 contactgroepen op Schiphol).
• Juridische ondersteuning (o.a. bij arbeidsconflicten) aan de Holding.

Opleiding interimmanager

1990- 1997 : Civiel- en Bedrijfsrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden
Keuzevakken: Lucht- en Ruimtevaartrecht,
Pers- en Communicatierecht
1988- 1990 : VWO, Adelbert College te Wassenaar
1982- 1988 : HAVO, Adelbert College te Wassenaar

Aanvullende opleidingen:
• Leadership journey Barcelona (2010)
• Opleiding Projectmatig werken (2010)
• Postacademische beroepsopleiding bedrijfsjuristen (SBB), Universiteit Nijmegen (2006)
• Businessclass Arbeidsrecht (2004)
• Workshop commerciële vaardigheden (2004)
• Finance for non- Financials (KPMG)
• Ondernemingsplannen schrijven
• functionerings/beoordelingsgesprekken (PTW)
• verkooptrainingen (PTW)
• Arbo- coördinator

Talenkennis interimmanager

Nederlands,Engels

 beschikbaar?