T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenController

Controller

Werkervaring interimmanager

Consultancy
Controller ZorgBrug B.V. (a.i.) 02-2010 – heden
- BTW, NZA beleidsregels (Care, Cure, ketenzorg (extramuraal, DBC, ZZP, ZVP), dienstverleningsafspraken, kostprijzen en tariefstelling, management informatie, begroting, jaarrekening, jaarplan, subsidies, plan van aanpak verzelfstandiging volgens het INK model, lid van de stuurgroep verzelfstandiging.

Hoge School InHolland - Controller (a.i.) Techniek Ontwerpen Informatica / Bestuursdienst 12-2010 – heden
- opstellen, analyseren, toelichten management dashboard (KPI’s)
- opstellen begroting(en) studiejaar 2011/2012
- implementatie A3 methodiek jaarplannen volgens het INK model
- opzet / implementatie risicomanagement (HBO brede goverance)
- opstellen businesscase portfolio / differentiatie opleidingsaanbod
- leidinggevende 3 bedrijfseconomisch medewerkers
- lid MT, beleidsondersteuning management en directie

Opleiding interimmanager

WO bedrijfseconomiie

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Analytisch - goed cijfermatig inzicht, legt gemakkelijk dwarsverbanden aan tussen
verschillende (vak)gebieden
Ambitieus - gedreven en communicatief vaardig op verschillende niveau’s
Pragmatisch - combineren van theoretische kennis met de dagenlijkse praktijk (“doener”)
Optimistisch - positief ingesteld, gaat uit van mogenlijkheden in plaats van beperkingen


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 Beschikbaarheid opvragen