T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?projectmanager en programmamanager

projectmanager en programmamanager

Werkervaring interimmanager

Directeur/eigenaar eigen eenmansbedrijf (2007 – heden)
Oprichter consultancyorganisatie met vier anderen (2009- heden)

Okt 2010- dec. 2011
Programmamanager regeling Experimenteren met ict in MBO
Regie van 10 a 15 onderzoeksprojecten naar de effecten van vernieuwingen met ict in het MBO-onderwijs.

Sept 2010- dec. 2011
Programmamanager regeling Experimenteren met ict in Speciaal Onderwijs
Regie van 5 onderzoeksprojecten naar de effecten van vernieuwingen met ict in het Speciaal onderwijs.

Sept 2009- dec 2011
Programmamanager regeling Experimenteren met ict in het Primair Onderwijs
Regie van 24 onderzoeksprojecten naar de effecten van vernieuwingen met ict in het PO-onderwijs.

maart 2009 – Juli 2009
Regisseur van totstandkoming van nieuwe wetgeving op het gebied van geestelijke gezondheidszorg
Weer op gang brengen van vastgelopen complexe samenwerking tussen beleidsmakers van het ministerie van VWS en wetgevingsjuristen van het ministerie van Justitie. Intern VWS afstemming organiseren over 4 zorgwetten rondom het thema Dwang en Drang.

Resultaat: een nieuwe concepttekst, waarbij overeenstemming is bereikt over de inhoud en de zeer strakke planning gehaald is ondanks een groot capaciteitstekort op de betreffende afdeling bij Ministerie van VWS. Georganiseerde samenhang tussen 4 nieuwe zorgwetten.

April 2009 – Juli 2009
Lid interdepartementaal overleg Pilots Verplichte Zorg
Vertegenwoordigen van VWS in het overleg met betrokkenen rondom psychische zorg, om doel, werkwijze en taken van nieuwe commissies (welke op grond van de nieuwe wetgeving zullen worden ingesteld per 2011) te ontwikkelen en uit te testen in 
de praktijk.

Juli 2007-Februari 2010
Programmamanager Leren met meer effect
Regie van 10 onderzoeksprojecten naar de effecten van vernieuwingen met ict in het VO-onderwijs.
Resultaat: boven gemiddeld hoge responspercentages, tijdige afronding van projectfases.

aug 2008 – dec 2008
Productmanager Regelingen
Verantwoordelijkheid voor de opstart en uitwerking van Regelingen. Optreden als eindverantwoordelijke voor het bewaken van de voortgang en financiën.
Resultaat: de voortgang en afwikkeling van alle regelingen en financien georganiseerd. Kennisnet
februari 2008 – april 2008 Adviseur Regeling Lero’s in het VMBO
In korte tijd opstarten en organiseren van nieuwe regeling.
Resultaat: tijdig voldoende deelnemers georganiseerd.

Als werknemer

Jan.2003- mei 2007 Gemeente Zoetermeer
Strategisch adviseur, programmamanager,
accountmanager
- adviseren en ondersteunen van de gemeentesecretaris
- programma/projectmanagement van (strategische)
projecten (zoals Sociaal Economische Agenda: samenwerking bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en gemeente)
- key accountmanagement voor ministeries en andere grote organisaties
- analyseren en verbeteren van processen

Jan.2001-april 2002 Landelijke kvk Projectmanager/Beleidsmedewerker
- productontwikkeling, business development van producten (waaronder advies, boeken, opleidingen)
- onderhouden relatienetwerk (Kamers van Koophandel, Ministerie EZ, brancheverenigingen etc.)
Kamers van Koophandel Nederland (VVK)
Sept. 1993-dec. 2000 Projectmanager/Office manager/Adviseur/Manager Facilitaire zaken/Accountmanager (in loondienst en ad interim)
- opzetten interne organisatie
- ad interim leiden van afdelingen
- organiseren en begeleiden van internationale congressen
- geven van trainingen
- doen van klantentevredenheidsonderzoek
- projectmanagement van multidisciplinaire projecten

Andere werkgevers/opdrachtgevers:
Kennisnet
Ministerie van VWS
KPN
Instituut Collectie NL (ICN)
Hugli Pollock Read
Nederlands Inkoopcentrum
De Baak Opleidingen
AVailable/NOB
Meelhuysen Facilitair

Opleiding interimmanager

September 2008- heden Leergang Innerlijk Leiderschap (tot juli 2012)

September 1999- December 2001 MBA, Nimbas te Utrecht

September 1990- Juli 1996 Recht, Bestuur en Management, Rijksuniversiteit van Utrecht

September 1984- Mei 1990 Gymnasium, Christelijk Lyceum te Zeist

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Analytisch vermogen in combinatie met “hands on” mentaliteit
• Razendsnel en zorgvuldig
• Netwerker met als kracht: goed informeren, betrekken en samenbrengen van partijen
• Generalist met brede werkervaring
• Maakt zich in zeer korte tijd nieuwe materie eigen
• Weet zich goed te bewegen in politiek sensitieve omgevingen
• Fungeert als spin in het web en legt verbindingen (op alle niveau’s)


Talenkennis interimmanager

Nederlands uitstekend
Engels, Duits en Frans voldoende

Overig

Komt het best tot haar recht in complexe omgevingen waar een opdracht ligt waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn.

 beschikbaar?