T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Projectmanager, Projectleider Sociale Zekerheid/Mobiliteit,

Projectmanager, Projectleider Sociale Zekerheid/Mobiliteit,

Werkervaring interimmanager

Door mijn allround ervaring op het gebied van arbeidsbemiddeling, mobiliteit en Sociale zekerheid ben ik op verschillende rollen inzetbaar onder andere projectleider, coördinator, manager en adviseur, organisatiedviseur, procesbegeleider.

hedendaagse opdrachten die op mijn lijf geschreven zijn: Implementatie geïntegreerde werkgeversbenadering omtrent Gemeente Sociale zaken en UWV Werkplein

Mijn kracht ligt in het projectmatig werken, de grote lijnen te zien en deze te vertalen naar de praktijk, zonder details over te slaan. Werkzaam als betrouwbare netwerker, verbinder van bedrijven, kandidaten, samenwerking met partners vergroten. Ik werk graag op basis van resultaten (zowel sociaal als commercieel) aan innovatieve projecten.

Opdrachtgevers en collega’s omschrijven mij als scherp, doorzetter en als een inspirerend coach.

01-01-2009 tot heden, (ZZP-er), Amsterdam
SENIOR PROJECT ADVISEUR

Project: Opzetten Mobiliteitcentrum
01-05-2009 tot 1-1-2011, Gemeente Rotterdam/ UWV Werkbedrijf, Rotterdam
• Opzetten en implementatie Mobiliteitscentrum in opdracht van
Ministerie van Sociale Zaken UWV werkbedrijf;
• Adviseren van bedrijven in crisis omtrent afvloeien
Personeel;
• Acquireren van potentiële klanten(o.a. accountantskantoren);
• Medeverantwoordelijk voor verdere implementatie van het projectmanagement systeem “Sequestor” voor het verbeteren van managementrapportages;
• Ontwikkelen van presentaties, workshops, werkprocessen om het
mobiliteitscentrum te professionaliseren;
• Voorlichting Mobiliteit geven en presenteren aan werknemers, werkgevers/businessclubs;
• Procesbegeleider tijdens het mobiliteitsoverleg omtrent
implementatie mobiliteitsactiviteiten binnen de werkpleinen van het
UWV;
• Re-integratie instrumenten van UWV/ Gemeente toepassen;
• Kennisdelen van de subsidies en de samenwerkende partners;
• Werknemers van werk naar werk begeleiden/coachen;
• Sollicitatie trainingen geven (o.a. oefenen van sollicitatie gesprekken).

01-04-2008 tot 01-05-2009, Novostar BV(detacheringsbureau Overheid), Tilburg
ALL ROUND ADVISEUR (Integraal Klantmanager, Re-integratiecoach)
Gemeente Rotterdam afdeling: Sociale Zaken Werkgelegenheid
• Volledig zelfstandig beheer en bewaken van een klantenbestand;
• De mogelijkheden en belemmeringen diagnosticeren die ervoor zorgen dat klant naar werk kan uitstromen;
• Werk- en zorgpolissen opstellen;
• Informeren, bewaken en afstemmen van de afspraken met re-integratie trajecten;
• Aanscherpen/analyseren van concrete afspraken rondom ingekochte re-integratie trajecten;
• Bevorderen uitstroom klanten;
• Controle op rechtmatigheid/ doelmatigheid, intervisie en borgen in de geautomatiseerde systemen;
• Regel en wetgeving handhaven (WWB,IOAW,IOAZ);
• Coachen nieuwe medewerkers, sollicitatiegesprekken en groeiproces bewaken.

25-09-2006 tot 1-04-2008, DOXA W&S Bureau, Tilburg
PERSONEELSADVISEUR FINANCIEEL-ECONOMISCH
• Mede opstarten van de nieuwe financieel economische discipline;
• Creëren van rapportage, jaarplannen en budgetten;
• Het adviseren van kandidaten/opdrachtgevers met betrekking tot hun ambities en loopbaan/personeelsproblematiek;
• Het werven van nieuwe opdrachtgevers en financiële specialisten;
• Het realiseren van succesvolle bemiddelingen van opdrachtgever en kandidaat;
Het update houden van de website betreft vacatures en kandidaten;
• Het voeren van intakegesprekken en selectiegesprekken rondom kandidaten en deze voorstellen.

1-08-2005 tot 1-09-2006, SozaXpert, Tilburg
PROJECTMANAGER Xpertklant (Hoogwaardig Handhaven)
• Advies van gemeenten om onrechtmatige uitkering te beëindigen;
• Beleidsontwikkeling en implementatie van project “hoogwaardige handhaving”;
• Projectverantwoordelijk voor het invoeren van de applicatie;
• Adviseren, ondersteunen van de medewerkers op het gebied van fraudepreventie en de uitvoering van de poortwachterfunctie;
• Accountmanagement van nieuwe klanten;
• Optimalisatievoorstel geschreven voor fraudepreventie;
• Onderhouden van externe contacten met de Belastingdienst, sociale verzekeringen, de sociale recherche, de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) en de politie.

1-04-‘04 tot 1- 08-‘05, T.M.O.P./B.M.C , Amersfoort
Gedetacheerd bij gemeente Roosendaal
ADVISEUR SOCIALE ZAKEN (Klantmanager, re-integratiecoach)
• De werkzaamheden komen overeen met de adviseurs rol via detacheringbureau Novostar.
1-10-‘00 tot 1-04-‘04, Sociale Zaken Gemeente Tilburg,Tilburg
CASEMANAGER/KLANTMANAGER
• De werkzaamheden komen overeen met de adviseurs rol via detacheringbureau Novostar.
• Meegewerkt aan het pilot-project voor de functie (allround) Casemanager en meedenken/adviseren met inkooptrajecten en rondom aanbestedingen rondom re-integratie. (Quote “Binnen dit project een enorm succes behaald, waardoor ik uitsluitend (geen gebruikelijke wijze voor gemeenten) een interessante bonus ontving, gezien ik mijn doelstellingen uitstekend had behaald)

Opleiding interimmanager

Studie
- HBO SPH te eindhoven
Training
- Effectief Projectmatig werken Schouten en Nelissen via UWV Academie

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Enthousiasmerend
Resultaatgericht
Initiatiefnemer
Creatief
Integer
Probleemoplossend vermogen
Netwerker
Zelfstandig

Opdrachtgevers zien mij als scherp, doorzetter en inspirerende coach

Talenkennis interimmanager

Nederdlands: Moedertaal
Engels: Goed
Duits: Basiskennis

 beschikbaar?