T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Controller

Controller

Werkervaring interimmanager

08.2010-11.2010 Controller (a.i.)
Imation, Technologisch bedrijf, 500 fte’s
Beursgenoteerd
• Verantwoordelijk voor het opzetten van een gestructureerde prijsstelling voor geheel Europa;
• Per land en product een nieuwe prijsstructuur ingevoerd en in Oracle opgezet en geïmplenteerd;
• Analyses uitgevoerd op het gebied van de te hanteren marges;
• Nieuw beleid opgezet met betrekking tot de prijslijsten die binnen Europa gehanteerd worden;
• Nieuw prijsbeleid per land met de lokale Sales Managers afgestemd.

12.2009-07.2010 Group Controller (a.i.)
Corio NV, Real Estate Company, 1.000 fte’s. Beursgenoteerd.
De taken en verantwoordelijkheden bestaan, naast de reguliere controle werkzaamheden uit:
• Leiding geven aan de accounting afdeling en reporting afdeling;
• Het vormgeven van de maand-kwartaalproces, forecasting;
• Verantwoordelijk voor de (IFRS) jaarrekening Corio NV;
• Verantwoordelijk voor de schriftelijke communicatie met AFM;
• Het begeleiden en adviseren bij overnames. Voor het stroomlijnen en de verdere integratie van de financiële administratie en rapportages van nieuwe acquisities;
• Equityproject geleid betreffende een reconstructie van het eigen vermogen in het adminstratiesysteem;
• Transfer project geleid.

03.2009-12-2009 Concern controller (a.i.)
ING Real Estate development, Real Estate Company, 1.000 fte’s. Beursgenoteerd.
De taken en verantwoordelijkheden bestaan, naast de reguliere controle werkzaamheden uit:
• Het vormgeven van de maand-kwartaalproces, forecasting in People Soft;
• Het vormgeven van de rapportage van de afdeling Funding inzake projectfinancieringen;
• Verantwoordelijk voor de (IFRS) jaarrekening ING Real Estate BV;
• Het realiseren van een balansreductie van ca €300 mln Euro;
• Het geven van een IFRS workshop ten behoeve van de afdeling Finance & Reporting;
• Digitaal Sox control programma verder vormgegeven; en
• Het schrijven van een financiële handboek.

06.2008 –02.2009 Group Controller (a.i.)
Unibail-Rodamco, Schiphol. Investment Management Company, 3.000 fte’s. Beursgenoteerd.
De taken en verantwoordelijkheden bestaan, naast de reguliere controle werkzaamheden uit:
• Verantwoordelijk voor de Nederlandse regio inzake kwartaalrapportages, forecasting en 5-year plan;
• Het vormgeven van de planning en (Intercompany) controltaken voor Corporate Center Schiphol, inclusief verantwoordelijk voor de rapportage inzake de treasury en-tax afdeling;
• Verantwoordelijk voor de (IFRS) Jaarrekening en (halfjaar)persbericht voor Rodamco Europe B.V;
• Het opzetten en implementeren van een transfer pricing programma van Corporate Center naar de regio’s; Verantwoordelijk voor de convesrie van financial reporting People Soft naar SAP
• SAP coördinator (key user) voor controlling met diverse aansluitende verantwoordelijkheden zoals het implementeren van group accounting principles en Key performance indicators in SAP, en het vormgeven van consolidatierapportages in SEM-BCS, manager van SAP change requests; en
• Het verder bijdragen aan ad hoc controlling verbeter projecten.

12.2007 – 05.2008 Senior Business Analyst (a.i.)
Corporate Express, Amsterdam. Supplies and Equipment Company. 1.000 fte’s. In 2008 werd Corporate Express overgenomen door Staples Inc. Beursgenoteerd.
De taken en verantwoordelijkheden bestaan, naast de reguliere controle werkzaamheden uit::
• Het aansturen en uitwerken van een aantal projecten in het transitietraject van de divisies;
• Het opzetten en implementeren van een nieuwe divisierapportage en forecastproces van de divisies;
• Verantwoordelijk voor de periodeafsluiting en (IFRS) jaarrekening, inclusief de rapportage omtrent afdelingen treasury, tax en legal;
• Het verder vormgeven van de planning en controltaken binnen de divisie; en
• Het uitvoeren van externe financiële communicatiemiddelen, zoals persberichten, driemaandelijkse verslagen en presentaties met de afdeling Investor Relations, om zo Corporate Express op een uniforme en gestructureerde manier in de markt positioneren en financiële groepen over de strategie en de situatie te informeren ten tijden van de overname.


02.2007 – 11.2007 Senior Business Controller (a.i.)
Nuon Customer Care Centre (CCC), Amsterdam. Energie Company. 9.995 fte’s.
De taken en verantwoordelijkheden bestaan, naast de reguliere controle werkzaamheden uit:
• Het verder vormgeven van het control proces.
• Verantwoordelijk voor de periode afsluiting.
• Ontwikkelen en produceren van rapportages tbv management en consolidaties
• Een belangrijke rol in het verder vormgeven van de P&C taken binnen de keten.
• Coachende rol te voor de andere controllers in de keten.
• Financieel begeleiden van het transitieproces van de 2 ketens MKB en ZM binnen Nuon CCC

01.2006 – 01.2007 Financieel Manager
Cable1 Holding, Arnhem, Information and Communnication Service Company. 100-200 fte’s.
In 2007 overgenomen door Centric. Beursgenoteerd.
Verantwoordelijk voor:
Leiding geven aan de financiële afdeling;
• Verhogen van de productiviteit van het operationele team;
• Het verkrijgen van een goedgekeurde jaarrekening
• Cash Flow model opzetten;
• Herfinanciering van de bank;
• Het ontwikkelen, beheren/uitvoeren en evalueren van de meerjarenbegroting, de Administratieve Organisatie, de planning- en controlcyclus; en
• Communicatie met bankiers, accountants, en juridische adviseurs.

03.2005– 11.2005 Financieel Directeur
Falck Securities, Amsterdam. Security Company.
570.000 fte’s. In 2005 gefuseerd met Securicor om Group 4 Securicor te vormen. Beursgenoteerd.
Belast in het bijzonder met het opzetten van een debiteurenafdeling.
Verantwoordelijk en beleidsbepalend voor de afdeling Financiën.
Meer specifiek verantwoordelijk voor:
• Het ontwikkelen, beheren/uitvoeren en evalueren van de meerjarenbegroting, de Administratieve Organisatie, de planning- en controlcyclus;
• Consolidatie, tussentijdse verslaglegging en budgettering;
• De verdere ontwikkeling van Management Informatie en Performance Management. Invoeren van Key Performance Indicators;
• Het analyseren en bewaken van de resultaten van de werkmaatschappijen;
• Het begeleiden en adviseren bij overnames. Voor het stroomlijnen en de verdere integratie van de financiële administratie en rapportages van nieuwe acquisities;
• Op business unit niveau, de opstelling, uitvoering en evaluatie van het informatie- en automatiseringsbeleid, teneinde optimale efficiënte processen te realiseren met behulp van ICT;
• Ontwikkelen en implementeren van Sarbanes Oxley interne controle procedures evenals de schematische weergaven van Sox processen, verantwoordelijk voor uitgevoerde Sox testen. Het up to date houden van een internationaal Sox/ Corperate Governance Rapportage systeem. Het participeren in onderzoeken van de Internal Audit.

09.2004 – 12.2004 Projectmanager (a.i)
Sara Lee, Food & Beverage Company, 10.000 fte’s.
Beursgenoteerd.
Taken en verantwoordelijkheden: Het ontwikkelen en implementeren van 2 financiële modellen voor de distributeurs van Sara Lee Gobal Network om het volgende te berekenen:
• de klant winstgevendheid;
• de product winstgevendheid

11.2003 – 08.2004 Commercial Controller
Kamps Nederland B.V. Reeuwijk. Food production Company. 5.000-10.000 fte’s. In 2002 overgenomen door Barillia.
Naast de primaire controllerstaken zijn de belangrijkste activiteiten:
• Ontwikkelen, vormgeven en implementeren van commerciële rapportages via marketing decision support system (Marketingtracker);
• Leiding geven aan drie data controllers, 3 debiteurenmedewerker en hoofd boekhouder;
• Het verder uitrollen van SAP binnen de commerciële afdeling waaronder het implementeren, harmoniseren van de managementrapportage en het verzorgen van de communicatie;
• Profitability analyse per klant-groep/product-groep; en
• Kostprijs calculaties (ABC method)
• Prijs condities vastleggen evenals het verder vormgeven van prijscontroles.

03.2002 – 11.2003 Business Controller
Leerdammer Company. Schoonrewoerd.
Food production Company. 5000– 10.0000 fte’s. In 2002 overgenomen door Fromageries Bell. Beursgtenoteerd.
Naast de primaire controllerstaken waren de belangrijkste activiteiten:
• Leiding geven aan 2 controllers-assistenten en 3 business controllers;
• Analyseren, controleren van rapportages van de buitenlandse werkmaatschappijen. Het aanpassen en verbeteren van interne controle procedures en risk management (Frankrijk, Italië en Duitsland);
• Management Informatievoorzieningproject opgezet en geleid;
• Het up to date houden van een internationaal Sox/Corperate governance rapportage systeem, het participeren in onderzoeken van de afdeling Internal Audit, het opzetten van schematische weegave van Sarbanes Oxley processen ;
• Financial accounting model opgezet t.b.v. werkkapitaal en cash flow verbetering;
• Dataroom opgezet en geleid; en
• Het ontwikkelen en implementeren van een performance framework met behulp van een BBS model/KPI’s.

07.2001 - 03.2002 Finance Manager
Corus te Nieuwegein,
Lid van het MT. Belangrijkste taken:
• Eindverantwoordelijk voor het grootboek, debiteurenbeheer, crediteurenadministratie en de informatie en automatiseringsbeleid;
• Coachen en aansturen van zes medewerkers op de Financiële Administratie;
• Opstellen van budgetten en prognoses en het monitoren van de realisatie. Tevens het signaleren van afwijkingen en het proactief doen van voorstellen voor bijsturing;
• Optimaliseren van de administratieve processen, met als belangrijkste projecten het verder verbeteren van het facturatieproces, de voor- en nacalculatie en de goederenrondrekening; en
• Opstellen en uitwerken van investeringsvoorstellen.
• Belangrijke projecten: Uitvoeren van netto markt analyses ten behoeve van het medium term plan via ABC method, het opzetten van een nieuwe pensioenregeling, ISO en ISRS.

07.2000 - 07.2001 Controller Reporting & Control
Schiphol Group, Schiphol. Airlines/Aviation Company. 2442 fte’s.
Naast de reguliere controllerstaken had ik de volgende taken en verantwoordelijkheden:
• Teamleider voor het opzetten en implementeren van de performance management framework met behulp van het BBS model;
• Teamleider voor wat betreft de consolidatie en beoordelen concernrapportages;
• Teamleider privatisering waaronder opzetten dataroom
• Opzetten ontwikkelen en geven van workshops met als thema administratieve organisatie proces binnen Schiphol.


07.1998 – 07.2000 Business Controller
KLM, Schiphol. Airlines/Aviation Company. 103.050 fte’s.
In 2004 is KLM gefuseerd met Air France. Beursgenoteerd.
Omvang van het budget 75 miljoen. .
Naast de reguliere controllerstaken had ik de volgende taken en verantwoordelijkheden:
• Een benchmarkonderzoek uitgevoerd voor de winteroperatie en voor de tankafdeling, waardoor een procesverbetering werd gerealiseerd die een rendement van 15% opleverde;
• Een onderzoek uitgevoerd om schoonmaak en catering uit te besteden;
• Een strategie ontwikkeld en geïmplementeerd voor het herinrichten van het wagenpark. Beoordelen en waarderen tender t.b.v. aanschaf tractoren, waarbij een verbetering in het logistieke proces werd gerealiseerd; en
• Het ontwikkelen en implementeren van een performance framework met behulp van een BBS model/KPI’s.

12.1994 – 07.1995 Officemanager Jeroen Pos te Aalsmeer.

05.1988 – 12.1994 Eigenaar van een fashion shop.

Opleiding interimmanager

01.2011 – heden Visitator Woningcorporaties bij Global Resources
0.1.2007 - heden Commissielid evenementen zoals het Midsummer Event, Lustrum Congres van de Vereniging Register Controllers (VRC).
Commissielid Externe Profilering van de Vereniging Register Controllers (VRC).
01.2002 - 12.2005 Universiteit Maastricht
Postdoctorale Register – Controlleropleiding
07.1995 – 06.1998 Universiteit Nijenrode te Breukelen
Bedrijfskunde General Management
09.1991 – 07.1995 Hogere Economische School te Amsterdam B.Sc HES Bedrijfseconomie

Talenkennis interimmanager

Spaans,
Engels,
Duits

 beschikbaar?